Välkommen till hemsidan Cykla Banvall!

Den ultimata hemsidan för järnvägsentusiaster med cykelintresse

En hemsida av Mirjam Klein och Jerry Karlsson i Växjö

Att cykla längs gamla banvallar, kan det verkligen vara något? Visst kan det vara det! Vår målsättning är att cykla på och längs alla gamla nedlagda och upprivna järnvägar i hela Sverige.

I Sverige har det funnits över 18 000 km järnväg. De flesta av järnvägslinjerna byggdes mellan 1856 och 1940. Idag finns det ca 12 000 km järnväg kvar. Över 6000 km järnväg har lagts ned och i de flesta fall rivits upp. Ändå har dessa järnvägar inte försvunnit spårlöst. För den som är intresserad finns massor av kulturhistoria kvar att finna. Många banvallar har blivit större eller mindre vägar. Längs dessa ligger många stationshus, banvaktstugor, godsmagasin och uthus kvar, men även broar, brofästen, skärningar, skyltar, gamla rälsspikar, slipers, mm. På en del ställen, som t.ex. i Näsbykulla, öster om Växjö, ligger järnvägsspåret kvar i bygatan, men är borta på båda sidor om vägen. Tittar man noga kan man även finna en bortglömd perrongkant här och var.

Allt detta tillhör vårt kulturarv. De flesta banvallar är en gång i tiden hopskottade för hand av starka rallare med krökta ryggar och valkiga nävar. Om man njuter av att vara ute i naturen och cykla ger dessa miljöer en ny dimension av kulturell upplevelse. Eftersom de flesta järnvägar byggdes med enbart några promilles lutning slipper man branta backar. Med en rejäl cykel med breda däck tar man sig fram nästan överallt, bara det finns en skogsstig som är lika bred som cykelstyret. Våra cyklar är helt vanliga ”citycyklar”.

För att göra den här hemsidan mer intressant har vi i anslutning till varje järnvägslinje skrivit ihop en liten historik kring järnvägen. Fakta hittar vi i böcker om järnvägarna, på hemsidor som t.ex. Banvakt.se, Historiskt.nu och Wikipedia. Vi gör inget anspråk på att vara vetenskapligt korrekta. Sakfel finns säkert i våra texter och våra källor är vad man skulle kunna kalla populärhistoriska. En stor källa till kunskap är Svenska Järnvägsklubbens bok Järnvägsdata. Upplagan vi har är från 1999.

Hur det började
Förslag på utrustning
Om hemsidan