Vill du komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mail.

Alla bilder och texter är fria att använda. Vi har ingen försäljning.

All information kommer från andra web-sidor och böcker från biblioteket, så vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella felaktigheter. Men man får gärna meddela oss om vi har publicerat fel bild.

Vi vill också poängtera att vår hemsida är helt ideell. Vi har ingen organisation bakom, utan det är helt och hållet en nördig hobby.

Eftersom vi hade problem med vår förra mailadress har vi en ny:

cyklabanvall.nu@gmail.com