Åmål-Årjängs Järnväg

Historik och kuriosa
När arbetet med att bygga Åmål-Årjängs Järnväg påbörjades 1917, så hade man arbetat med olika förslag på sträckning i åtta år. Sedan tog det ytterligare elva år, till 1928, innan hela järnvägen var färdigbyggd. Man hade räknat med att kunna ansluta järnvägen till Bergslagens Järnvägar vid Åmål station, men det var Bergslagens Järnvägar inte intresserade av. Istället fick man bygga sitt eget stationshus, Åmål Östra. I Årjäng fanns redan Dal-Västra Värmlands Järnväg, där kom man intill det befintliga stationshuset. Ekonomin var dålig redan från början och bolaget gick i konkurs redan fyra år efter invigningen. Bergslagens Järnvägar köpte så småningom upp konkursboet.

Mellan Åmål Östra station och Svanskog ligger rälsen kvar. Banan trafikeras som museijärnväg, och är även öppen för dressinåkning. Som museijärnväg är banan unik i Sverige, eftersom den 25 km långa järnvägen har två tunnlar, dels Hamnspårstunneln, 248 m, mellan Åmål Östra och hamnen i Örnäs, dels Bollsbytunneln, 263 m, mellan Ömmeln station och Svanskog. Länk till karta.

Våra intryck från dressinåkning och cykling
Strax norr om Finntorp, 11 km nordväst om Åmål, är dressinuthyrningen belägen. Vi hyrde en dressin och åkte den ca 10 km långa sträckan till Ömmeln station.  Det är en mycket vacker sträcka, man passerar längs sjöarna Nedre och Övre Kalven samt Ömmeln. En dryg km norr om Ömmeln station kom vi fram till Bollsbytunneln. Där vände vi, det kändes inte tilltalande att cykla in i tunneln utan att kunna se ljuset i änden.

Från Svanskog cyklade norrut mot Årjäng. De första 5 km till Hallanda cyklade vi på en landsväg som är anlagd på den gamla banvallen. Att det är den gamla banvallen råder det ingen tvekan om, när man kommer förbi en gammal vattenkastare vid vägkanten strax söder om Hallanda. Vid Hallanda svängde vi av mot vänster och följde byvägen ca 1,5 km tills vi kom på banvallen igen. Sedan cyklade vi 10 km norrut till Norane, innan vi vände och cyklade tillbaka. På vägen passerade vi Kyrkudden station vid Ämmeskogssjön. Den som en gång var stins eller banvakt på denna plats hade en mycket vacker utsikt, men vi undrade över hur han tog sig dit, för det finns, vad vi kunde se, ingen annan väg dit än järnvägen. Och vem reste dit?

Nästa dag körde vi bilen till Norane, för att cykla den sista biten mot Årjäng. Vi insåg genast att vi måste ändra våra planer. Vi kunde inte se några rester av banvallen och att ge sig ut och cykla på E18, kändes inte särskilt lockande. Vi körde 9 km västerut, tills vi kom till Sillerud station i Svensbyn. Från Svensbyn till Sandaholm går en cykelväg längs med E18. Från Sandaholm kunde vi följa banvallen ett långt stycke längs Järnsjön.

När vi korsat E18 och cyklat uppför en lång backe, var vi inte riktigt säkra på var vi hade banvallen och hade svårt att hitta Åsebyfors station, i byn med en massa hus. Som så många gånger tidigare fick vi ta hjälp av ortsbefolkningen. Vi korsade E18 igen och tog oss på banvallen i en vid båge längs Järnsjön och sjön Västra Silen in till Årjäng söderifrån.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 70 km lång + 4 km bibana
 • 22 september 1914 koncession beviljas för sträckan Årjäng-Åmål
 • 22 november 1927 öppnas Åmål Östra-Hallunda, 30 km, för provisorisk godstrafik
 • 24 januari 1928 öppnas bibanan Hallanda-Kättilsbyn, 4 km, för provisorisk godstrafik
 • 11 juli 1928 öppnas Hallanda-Sillerud, 20 km, för provisorisk trafik
 • 2 december 1928 öppnas Sillerud-Årjäng, 19 km, och banan invigs
 • 22 december 1930 öppnas hamnspåret mellan Åmål Ö och djuphamnen i Örnäs, 1 km
 • 5 september 1932 upphör trafiken på Hallanda-Kättilsbyn
 • 20 april 1933 - 1 november 1936 körs ingen persontrafik på järnvägen
 • Under ovan nämnd period kör Bergslagens Järnvägar gods på banan
 • 1 november 1936, köps upp av Bergslagens Järnvägar och trafikeras åter med persontrafik
 • 1 juli 1947 förstatligas järnvägen
 • 10 juni 1954 upphör persontrafiken på sträckan Årjäng-Svanskog
 • 1 januari 1956 upphör godstrafiken på sträckan Årjäng-Svanskog
 • 25 september 1966 upphör all persontrafik på sträckan Åmål-Svanskog
 • 19 december 1991 upphör godstrafiken på sträckan Åmål-Svanskog
 • 1955 rivs spåren på sträckan Årjäng-Svanskog
 • På sträckan Åmål-Svanskog förekommer turisttrafik samt dressinåkning på del av sträckan

Länk till Rolf Steens hemsida
http://www.historiskt.nu/normalsp/amaj/index.html