Åmmebergs Järnväg

Historik och kuriosa
Det belgiska bolaget Vielle Montagne köpte 1857 Isåsens och Knalla zinkgruvor nordost om Vättern. Orten Zinkgruvan växte upp kring dessa gruvor. Åmmebergs Järnväg (ÅJ) byggdes för att frakta zinkmalm från gruvorna till ett anrikningsverk i Åmmeberg vid norra Vättern. 1863 kunde järnvägen öppnas för enskild godstrafik. Den förädlade zinkmalmen transporterades vidare med båt från hamnen i Åmmeberg, via Göta kanal till Hisingen i Göteborg. 1889 öppnades en förlängning av järnvägen från Zinkgruvan till Knallagruvan.

1964–1967 moderniserades järnvägen och man köpte in nya lok och vagnar. Trots detta lades järnvägen ner under första hälften av 1970-talet. 1977 stod ett nytt anrikningsverk för zink klart i Zinkgruvan. Vattenledningen, som skulle leda vatten från Vättern till anrikningsverket, grävdes ner i banvallen. Den anrikade zinkmalmen transporteras sedan dess och än idag på lastbil till Otterbäcken, där den lastas om till båt.

ÅJ kom att bli Sveriges enda normalspåriga järnväg med koncession som inte hade någon förbindelse med det övriga järnvägsnätet i Sverige. ÅJ har även kallats Åmmeberg-Zinkgruvans Järnväg och Åmmeberg-Vätterns Järnväg.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Åmmebergs Järnväg den 4 juni 2017. Järnvägen är 11 km lång och höjdskillnaden mellan Åmmeberg och Zinkgruvan är 80 meter. Banvallen börjar vid Åmmebergs lokstall, följer sjön Åmmelångens strand och viker sedan av mot sydost, här börjar uppförsbacken. Banvallen går sedan parallellt med landsvägen mot Zinkgruvanfram till Dalbytorp. Sedan får man cykla på landsvägen ca en km tills banvallen fortsätter på andra sidan vägen längs Dalbysjön. När man kommer fram till Knallavägen fortsätter man den norrut tills man ser gruvmuseet på höger sida av vägen. Det ända som finns kvar av byggnaderna längs ÅJ är Lokstallet och vattentornet i Åmmeberg. Det är lite synd, men så är läget. Från Zinkgruvan är det sedan mest nedför mot Åmmeberg.

Snabbfakta

  • 1435 mm
  • 11 km
  • 2 februari 1858 beviljas koncession för Åmmeberg-Zinkgruvan
  • 1 juni 1863 öppnas sträckan för enskild godstrafik, 8 km
  • 1887 öppnas järnvägen för allmän godstrafik
  • 21 januari 1888 beviljas koncession för sträckan Zinkgruvan-Knallagruvan
  • 23 april 1889 öppnas sträckan Zinkgruvan-Knallagruvan för allmän godstrafik, 3 km
  • 1970 läggs sträckan Zinkgruvan-Knallagruvan ned
  • 1973 rivs samma sträcka
  • 12 juli 1975 läggs sträckan Åmmeberg-Zinkgruvan ned och rivs samma år

Länkar
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85mmebergs_j%C3%A4rnv%C3%A4g