Åstorp-Kattarp-Höganäs-Mölle Järnvägar

Historik och kuriosa
Åstorp-Kattarp-Mölle är inte en utan två järnvägar: Åstorp-Kattarp-Höganäs, del av Skåne-Hallands Järnväg, öppnad 1882 och 1885 samt Höganäs-Mölle Järnväg, Möllebanan, öppnad 1910.

Många badturister drogs till Mölle under början av 1900-talet, där man hade gemensamhetsbad för kvinnor och män. Trots att det inte alls var tal om nudism, så uppkom epitetet ”Synden i Mölle”. Fram till 1914, innan första världskrigets utbrott, var det många turister som kom från Tyskland.  Tidvis kunde man åka sovvagn direkt från Berlin till Mölle. Sommartid var det mycket trafik på linjen och då gick banan bra ekonomiskt. Däremot var det svårt att få ekonomi i trafiken utanför sommarens högsäsong.

1937 elektrifierades järnvägen hela vägen från Åstorp till Mölle. 25 år efter elektrifieringen lade man ner trafiken på sträckan Höganäs-Mölle, rev upp rälsen och gjorde cykelled av banvallen. När man 1997 rev upp sträckan Kattarp-Höganäs, lämnade man kvar hela stationsområdet vid Ingelsträde intakt, med spår, perronger och skyltar samt även kontaktledningsmaster och ledningar. 

Intryck från vår cykling
Vi cyklade sträckan Kattarp-Mölle den 26 juni 2009. Hela banvallen är mycket lättcyklad. Den är grusad hela vägen och mycket välskött. Längs vägen finns många av stationshusen kvar och de är lätta att hitta och känna igen, eftersom de har karaktäristiskt utseende. I Mjöhult finns Kullabygdens musteri, vars café är väl värt ett besök.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 37 km lång
 • 17 juni 1881 koncession för Kattarp-Höganäs
 • 6 oktober 1882 koncession för Kattarp-Åstorp
 • 9 januari 1885 öppnas sträckan Åstorp-Kattarp-Höganäs, 26 km, av Skåne-Hallands Järnväg (SHJ)
 • 1 januari 1896 förstatligas SHJ
 • 5 juli 1907 koncession för Höganäs-Mölle
 • 1 maj 1910 öppnas Möllebanan, Höganäs-Mölle, 10 km
 • 1 januari 1920 förstatligas Möllebanan
 • 1937 elektrifieras hela sträckan Åstorp-Mölle
 • 29 september 1963 går sista persontåget Höganäs-Mölle
 • 1963 rivs spåren på sträckan Höganäs-Mölle och görs till cykelväg
 • 1 januari 1972 upphör persontrafiken på sträckan Kattarp-Höganäs
 • 1974 rivs spåren mellan Höganäs övre och Höganäs
 • 9 juni 1992 upphör godstrafiken på sträckan Åstorp-Höganäs
 • 1997 rivs spåren upp på sträckan Kattarp-Höganäs
 • Sträckan Åstorp-Kattarp finns kvar och trafikeras av godståg

Länkar till hemsidor
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85storp%E2%80%93Kattarp%E2%80%93H%C3%B6gan%C3%A4s_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6llebanan
https://kullamust.se