Börringe-Östratorps Järnväg

Historik och kuriosa
När Malmö-Ystads Järnväg (MYJ) öppnades 1874 hade man planer på att bygga en 8 km lång bibana från Börringe till Andreslöv. Man hade 1873 sökt koncession för en 1067 mm järnväg och även fått den beviljad. På grund av lågt intresse och brist på finansiärer, förföll koncessionen. MYJ förnyade koncessionen och fick den beviljad för en 1435 mm järnväg 1882. 1883 togs koncessionen över av Börringe-Anderslövs Järnvägsaktiebolag (BAJ), som byggde järnvägen som en normalspårig ångspårväg. Läs mer om ångspårvägar på Östra Skånes Järnvägar, Tollarp-Åhus. 21 februari 1884 kunde den 8 km långa järnvägen öppnas för allmän trafik.

1885 ansökte BAJ om koncession för att förlänga järnvägen söderut till Östratorp, vid Skånes sydligaste punkt, Smygehuk. Koncessionen beviljades och när förlängningen öppnades för trafik den 1 oktober 1887 ändrades namnet på järnvägen till Börringe-Östratorps Järnväg (BÖJ). Järnvägen gjorde sväng åt öster, söder om Anderslöv, för att passera sockerbruket i Jordberga. Förutom att man trafikerade järnvägen med ångspårvagnar, användes järnvägen för att frakta sockerbetor till sockerbruket i Jordberga.

Redan från början samarbetade BÖJ med MYJ. Detta samarbete innefattade ytterligare fyra järnvägar i södra Skåne. Dessa var Ystad-Eslövs Järnväg, Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg, Ystad-Brösarps Järnväg samt Ystad-Skivarps Järnväg. Samarbetet innebar bland annat att de större banorna hjälpte de mindre med det rullande materialet och att man hade en gemensam trafikchef. 1912 formaliserades samarbetet under namnet Trafikförbundet Ystads Järnvägar (YJ),

Den 1 juli 1941 förstatligades BÖJ. Den 6 juni 1950 ändrades namnet på Östratorps station till Smygehamn. Den 1 november 1957 lades all persontrafik ned på järnvägen. Godstrafiken från Klagstorp och norrut fortsatte några till, men den 1 september 1974 kördes det sista bettåget till Jordberga sockerbruk från Klagstorp.

Intryck från vår cykling
Den 5 april 2015 cyklade vi Börringe-Östratorps Järnväg. Vi startade i Smygehamn, namnet på Östratorp sedan 1950. Vi cyklade vägen norrut mot Äspö och svängde sedan västerut mot Hemmesdynge. En km in på den vägen ligger Äspö station, som idag inrymmer en däckfirma. Efter ytterligare en km svängde vi åter norrut mot Klagstorp. Stationshuset ligger i nordöstra delen av byn. Efter Klagstorp kommer Jordberga, men eftersom det inte finns något av järnvägen kvar där hoppade vi över Jordberga och cyklade direkt till Hönsinge. Ca femhundra meter söder om byn ligger Hönsinge station, öster om vägen. I Hönsinge följde vi väg 101 mot nordväst till Anderslöv. Femhundra meter innan Anderslöv svängde vi ner mot Rydeholm. Trehundra meter ner på den vägen ligger ett hus på västra sidan av vägen, mellan två gårdar. Enligt uppgift ska här ha legat en banvaktstuga, men det enda som visar att huset är gammalt är skorstenen.

I Anderslöv cyklade vi norrut på Järnvägsgatan, i den norra änden av gatan ligger stationshuset, vitmålat lågt hus med en asfaltsplan framför. Vi fortsatte norrut och passerade Sörby. Norr härom kan man tydligt se banvallen väster om vägen, som en upphöjning i åkern. Vid Grönalund gjorde både landsvägen och järnvägen en sväng väster om skogskullen, som en gång gav plats åt ett litet nöjesfält uppe på kullen. Vi fortsatte upp till Havgårdsvägen och cyklade in på den och fram till stationshuset, femhundra meter in. Norr om Havgårds station kunde vi, med löfte från tomtägaren, fortsätta på banvallen norrut till Börringe. I Börringe stannar inte längre tågen mellan Malmö och Ystad. Höga stängsel är uppsatta på båda sidor om järnvägen vid stationshuset. Härifrån cyklade vi åter till Smygehamn via Anderslöv, Vallby och Stora Isie.

Det var lätt att hitta stationshusen längs den här linjen, men det finns inte mycket av banvallen kvar. Det var lite jobbigt att det var uppförsbacke nästan hela vägen, dessutom hade vi motvind från norr. Detta fick vi dock igen på tillbakavägen, som gick mycket lätt.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 22 km
 • 24 mars 1882 koncession för sträckan Börringe-Anderslöv beviljas
 • 21 februari 1884 sträckan Börringe-Anderslöv öppnas för allmän trafik
 • 30 december 1885 koncession för sträckan Anderslöv-Östratorp beviljas
 • 1 oktober 1887 sträckan Anderslöv-Östratorp (Smygehamn) öppnas för allmän trafik
 • 1 juli 1941 förstatligas järnvägen
 • 6 juni 1950 byter Östratorp namn till Smygehamn
 • 1 november 1957 upphör all persontrafik på järnvägen
 • 1 november 1957 upphör godstrafiken på sträckan Klagstorp-Smygehamn
 • 1957 rivs spåren på sträckan Klagstorp-Smygehamn, 6 km
 • 14 april 1959 upphör godstrafiken på sträckan Börringe-Anderslöv
 • 1 augusti 1960 upphör godstrafiken på sträckan Anderslöv-Jordberga
 • 1960 rivs spåren på sträckan Anderslöv-Jordberga, 6 km
 • 1 september 1974 upphör godstrafiken på sträckan Klagstorp-Jordberga
 • 1977-1978 rivs spåren på sträckan Jordberga-Klagstorp, 2 km
 • Det är okänt vilket år sträckan Börringe-Anderslöv revs

Länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rringe%E2%80%93Andersl%C3%B6vs_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://www.historiskt.nu/normalsp/yj/boj/boj_inneh.html