Hästveda-Karpalunds Järnväg

Historik och kuriosa
Hästveda-Karpalunds Järnvägsaktiebolag (HKJ)fick den 1 augusti 1884 koncession att bygga en normalspårig järnväg på nämnd sträcka. Den 16 november 1886 kunde den 37 km långa järnvägen öppnas. Ekonomin var dålig från början och redan samma år ombildades bolaget. Den 1 juli 1898 togs Hästveda-Karpalunds Järnväg över av Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ). ÖSJ var ett trafiksamarbete mellan fem mindre, normalspåriga järnvägar i östra Skåne, Östra Skånes trafikförening. Det fanns två bibanor, som användes för godstrafik. Information om dessa finns under snabbfakta. Länk till karta.

I Karpalund hade Gärds Härads Järnväg, som var en del av detta trafiksamarbete, sin ändstation. På somrarna gick det badtåg från Hästveda till Åhus, via Skepparslöv och Tollarp. 1 januari 1936 togs ÖSJ över av Kristianstad-Hässleholms Järnvägar (CHJ). 30 juni samma år lade CHJ ned sträckan Karpalund-Skepparslöv, samt Tollarp-Åhus.  1 januari 1944 förstatligades CHJ.

1 juni 1969 lades persontrafiken ned på hela sträckan Hästveda-Karpalund. Samtidigt lades godstrafiken ned mellan Glimminge N och Hästveda, på denna sträcka revs rälsen 1995. 1982 lades godstrafiken den på sträckan Glimminge N och Broby.  1889-1990 lades godstrafiken ned på sträckan Broby-Hanaskog. Mellan 1991 och 1994 körde Sydtåg gods till Broby. 2002 revs spåren mellan Hanaskog och Broby, på denna sträcka anlades en cykelväg 2005. Mellan Broby och Glimminge kan man åka dressin.

Godstrafiken från Kristainstad till Hanaskog via Karpalund pågick i olika bolags regier fram till 2010, då Trafikverket stoppade trafiken på grund av att underhållet på banan var eftersatt. Troligtvis kommer den kvarvarade sträckan mellan Hanaskog och Karpalund rivas upp inom en snar framtid.

Intryck från cykling och dressinåkning
Vi åkte cyklade och åkte dressin mellan Hanaskog och Glimminge den 8 juli 2013. Vi ställde bilen i Hanaskog och cyklade 11 km norrut till Broby. Banvallen är asfalterad hela vägen och det gick jättebra att cykla. I Broby letade vi rätt på Ateljé Ingvar, på Kristianstadsvägen 5, och hyrde dressin där. Dressinerna står uppställda vid änden av Pappersbruksvägen. Sedan var det bara att trampa på upp till Glimminge. Mestadels går järnvägen genom skog. Sträckan är 6 km lång och från Broby är det mest uppför till Glimminge. Det är bara den sista km det går utför. 400 m före stationen tar dressinbanan slut. Det är inga problem att promenera på spåret fram till stationen, där det finns en rastplats. Tillbakavägen, på dressinen, var betydligt lättare att cykla, eftersom det går mest utför. Från Broby till Hanaskog är det också mest nedförsbacke.

Vi avverkade bara 17 av den sammanlagt 37 km långa järnvägen. Sträckan mellan Hästveda och Glimminge är 7 km lång. Enligt kartan går den på en stig genom skogen, bitvis finns den inte kvar. Enligt uppgift, på banvakt.se, finns inga byggnader kvar på denna sträcka. På sträckan Hanaskog-Karpalund, 13 km, ligger rälsen kvar. Vi valde bort att cykla denna sträcka på vägen, utan fotograferade istället de tre kvarvarande stationshusen från bilen.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 37 km
 • 1 augusti 1884 koncesion beviljas
 • 16 november 1886 öppnas Hästveda-Karpalunds Järnväg (HKJ)
 • 1 juli 1898 övertas HKJ av Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ)
 • 1 oktober 1899 öppnas en bibana på sträckan Färlöv-Strö, 5 km
 • 1917 öppnas en bibana Glimminge N-Östanå Pappersbruk, spårvidd 600 mm
 • 1 juli 1944 förstatligas ÖSJ
 • 1947 breddas Glimminge N-Östanå Pappersbruk till 1435 mm
 • 1954 rivs Färlöv-Strö
 • 1 juni 1969 läggs all persontrafik ned på hela järnvägen
 • 1 juni 1969 upphör godstrafiken på sträckan Hästveda-Glimminge N
 • 1 april 1982 upphör SJ med godstrafik på Glimminge N-Broby
 • 1985 rivs sträckan Hästveda-Glimminge
 • 23 november 1989 upphör SJ ned godstrafiken på Broby-Hanaskog
 • 1989 rivs sträckan Glimminge N-Östanå Pappersbruk upp
 • 1995 rivs sträckan Hästveda-Glimminge N
 • 2002 rivs sträckan Hanaskog-Broby
 • 1991-2010 godstrafik på kvarvarande sträcka Karpalund-Hanaskog
 • 2005 byggs cykelväg på sträckan Hanaskog-Broby

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/hkj_snabbfakta.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stveda%E2%80%93Karpalunds_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/banor-gotaland/karpalund-glimminge
http://glimmingestation.se/index.php/1537706