Haparandabanan –
Statsbanan Boden-Karungi-Haparanda

Historia och kuriosa
När Norra stambanan till Boden stod färdig 1894 ville Norrbottens läns landsting att SJ skulle bygga en förlängning till Haparanda, vid finska gränsen. Finland tillhörde vid den här tiden Ryssland och den svenska krigsmakten ville absolut inte ha en järnväg öster om Kalixälven. 1897 fattades beslut om att järnvägen skulle byggas mellan Boden och Morjärv. Denna sträcka stod färdig 1902. 1904 fattade riksdagen beslut om att tillåta fortsatt bygge av järnvägen fram till Lappträsk, två mil väster om Torne älv. Denna sträcka var färdigbyggd 1910. Krigsmakten påtalade att detta var Sveriges ömtåligaste gränsparti, men Länsstyrelsen i Norrbottens län ville att järnvägen skulle byggas färdigt. 1911 beslutades att en bibana skulle dras till Karungi, men ner till Haparanda gick inte krigsmakten med på. Däremot byggdes den 47 km långa bibanan från Karungi till Matarengi, stationen fick namnet Övertorneå. Regeringen gav sig dock inte. En stambana måste sluta vid en hamn, menade man. 1914 fattade riksdagen beslut att bygga färdigt järnvägen till Haparanda. 1918 kunde man äntligen öppna hela järnvägen till Haparanda.

Som kuriosa kan nämnas att Lenin 1917, vid tiden för ryska revolutionen, reste med tåg tillsammans med andra revolutionskamrater från Tyskland, upp genom hela Sverige till Haparanda och genom Finland till Ryssland. Detta var vid den här tiden den enda förbindelsen mellan Ryssland och resten av kontinenten.

Senare, under andra världskriget, hade Haparanda och dess järnväg sin storhetstid. Det reste frivilliga till finska vinterkriget åt ena hållet och finska krigsbarn åt det andra. Förnödenheter till Finland och svanka beredskapssoldater transporterades också på järnvägen.

Underhållet på Haparandabanan blev med åren eftersatt och hastigheten på banan sänktes, detta ledde till att gick det snabbare att ta sig med buss mellan Boden och Haparanda. 1992 lade ned persontrafiken. Godstrafiken hade då också dålig lönsamhet, men fortsatte 20 år till.

1999 fick dåvarande Banverket, nu Trafikverket, i uppdrag att utreda om man skulle rusta upp Haparandabanan eller dr en ny sträckning mellan Kalix och Haparanda. 1961 hade man byggt en bibana från Morjärv till massa- och pappersbruket Karlsborg i Kalix. Detta resulterade i att man beslöt att rusta upp och elektrifiera järnvägssträckan Boden-Morjärv-Kalix samt bygga en ny sträckning mellan Kalix och Haparanda. 2011 var arbetet färdigt mellan boden och Kalix. Första spadtaget på den nya järnvägen mellan Kalix och Haparanda togs i september 2006. Järnvägen stod klar i december 2012. Den 8 december 2012 upphörde all kvarvarande tågtrafik på gamla Haparandabanan mellan Morjärv och Haparanda.

Intryck från vår cykling
I Vitvattnet, 30 km öster om Morjärv, finns en dressinuthyrning. Den har varit igång sedan 2015. Teoretiskt sett går det att åka dressin hela vägen från Morjärv till Haparanda, men det är långt drygt 9 mil - 93 km! Vi vi åkte inte hela sträckan. Vår tanke var att vi skulle cykla dressin mellan Vitvattnet och Morjärv, 30 km. Men på grund av att det var så kallt, endast 7 grader och mulet, blev det endast 4 km till Haparandabanans enda tunnel och tillbaka till Vitvattnet igen. Resten körde vi med bil och fotade så många järnvägsbyggnader som vi hittade.

15 km nordost om Vitvattnet ligger en liten gård som heter Riipi. Här kan man hyra en liten pittoresk stuga med bastu, av samma personer som hyr ut dressinerna i Vitvattnet. Mycket värt ett besök och övernattning.

Snabbfakta

  • 1435 mm
  • 166 km
  • 1 oktober 1900–1 augusti 1902 öppnas sträckan Boden-Morjärv
  • 15 december 1910 öppnas sträckan Morjärv-Lappträsk för allmän trafik
  • 1 juli 1913 öppnas sträckan Lappträsk-Karungi för allmän trafik
  • 18 juni 1915 öppnas sträckan Karungi-Haparanda för provisorisk trafik

Länkar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haparandabanan
http://historiskt.nu/normalsp/staten/sb_bd_haparanda/index.html
http://riipibo.se/