Hestra-Gislaved-Reftele Järnvägar

Historik
Hestra-Gislaved-Reftele är inte en järnväg utan två, som hörde till två olika järnvägsbolag: Halmstad-Nässjö Järnväg samt Borås-Alvesta järnväg.

Mellan 1877 och 1882 öppnades etappvis Halmstad-Nässjö Järnväg. Redan från början hade man planer på en bibana till Gislaved. Där fanns gummifabriken, som skulle få stor nytta av att kunna transportera sina produkter på järnväg.  1898 beviljades koncessionen och banan kunde öppnas 1901.

1902 öppnades Borås-Alvesta Järnväg. 1921 fick man koncession att bygga sidobanan mellan Hestra och Gislaved. Sidobanan kunde invigas 1925. Man hade tecknade avtal med Halmstad-Nässjö Järnväg om att få använda deras station. 

Våra intryck från cyklingen
Vi cyklade mellan Hestra och Reftele via Gislaved 24 maj 2008. Båda sträckorna finns kvar, nästan i sin helhet. Mellan Hestra och Gislaved är banvallen asfalterad och mycket lättcyklad. Strax norr om Gislaved tar banvallen slut och man får cykla på gatorna genom samhället. I Gislaved finns den gamla järnvägsbron över Nissan kvar mitt i samhället.

Från Gislaved till Anderstorp går banvallen genom skogen och används av ridklubben som ridväg, men är lättcyklad ändå. I Anderstorp är järnvägsbron över Anderstorpsån avstängd, så här får man ta en annan väg.  Mellan Anderstorp och Reftele hade man, när vi cyklade här, grävt upp banvallen och lagt ned ledningar av något slag. Man hade hunnit lägga igen banvallen, men den var mycket tungcyklad i lösgruset.

Mellan Hestra och Gislaved finns två stationshus kvar, medan det mellan Anderstorp och Reftele inte finns några bevarade. Detta innebar, att den sistnämnda sträckan, i kombination med dåligt underlag, inte var så kul att cykla.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 36 km lång
 • Reftele-Gislaved är sidobana till Nässjö-Halmstad Järnväg (NHJ)
 • Gislaved-Hestra är sidobana till Borås-Alvesta Järnväg (BAJ)
 • 4 november 1898 koncession för Reftele-Gislaved
 • 22 december 1901 öppnas sträckan  Reftele-Gislaved, 19 km
 • 28 oktober koncession för Hestra-Gislaved
 • 1 november 1925 öppnas sträckan Gislaved-Hestra, 16 km
 • 1 juli 1940 BAJ
 • 1 juli 1945 förstatligas NHJ
 • 1 september 1962 upphör persontrafiken på hela sträckan Hestra-Gislaved-Reftele
 • 1 oktober 1969 upphör godstrafiken på sträckan Hestra-Gislaved
 • 8 januari 1990 upphör godstrafiken på sträckan Anderstorp-Gislaved
 • 30 september 1991 upphör godstrafiken på sträckan Anderstorp-Reftele
 • 1972 rivs spåren på sträckan Gislaved-Stenhestra
 • 1982 rivs sträckan Gislaved-Gislaved Nya, samt sträckan Stenhestra-Hestra
 • 1992 rivs sträckan Gislaved Nya-Anderstorp
 • 1996 rivs sträckan Anderstorp-Reftele

Länk till hemsidor
http://www.historiskt.nu/normalsp/hnj/hnj_fakta_2.html
http://www.historiskt.nu/normalsp/baj/baj_snabbf_2.html