Hillared-Axelfors Järnväg

Historik
Sträckan från Svenljunga till ca 2 km före Hillared hörde från 1885 till 1902 till Kinds Härads Järnväg (KindsJ). När Borås-Alvesta Järnvägsaktiebolag fick koncession på att bygga en järnväg som i princip skulle gå parallellt med KindsJ, mellan Hillared och Borås, var villkoret att man köpte in KindsJ. Detta gjorde man och lade sedan planenligt ner KindsJ när Borås-Alvesta Järnväg stod färdig.

Man drog en ny sträckning i norra änden, så att man skulle nå fram till Hillareds nya station och förlängde även järnvägen i söder 6 km till Axelfors och fick på så vis förbindelse med den smalspåriga Falkenbergs Järnväg vid Axelfors station. Se länk till karta.

Våra intryck från cyklingen
Hillared-Axelfors Järnväg cyklade vi den 24 april 2011, i omvänd riktning. Från Axelfors till Svenljunga är det svårt att följa banvallen. Vi cyklade mest på byvägarna och korsade banvallen på flera ställen. Vi såg flera spår av järnvägen under cyklingen, så vi anser ändå att vi fick lön för mödan.

Från Svenljunga norrut mot Sexdrega går det alldeles utmärkt att cykla på banvallen, den är asfalterad här. I Sexdrega är stationshuset rivet och norr om samhället får man cykla på landsvägen en knapp km innan man kommer på banvallen igen. Efter två km korsar banvallen riksväg 27, här kan det vara knepigt att ta sig över, om det är mycket trafik. Två km söder om Hillared kan man se den gamla banvallen gå rakt norrut bakom en vägbom. Vi följde banvallen österut och kom utan problem in till Hillared.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 24 km lång
 • 1885-1898 del av Kinds Härads Järnväg
 • 1 januari 1899 förvärvas av Borås-Alvesta Järnväg (BAJ)
 • 18 augusti 1899 koncession för sträckan Hillared-Hillared gamla
 • 23 december 1902 öppnas sträckan Hillared-Hillared gamla, 2 km
 • 1 maj 1903 koncession för sträckan Svenljunga-Axelfors
 • 12 augusti 1904 öppnas sträckan Svenljunga-Axelfors
 • 1 juli 1940 förstatligas BAJ
 • 1 maj 1961 upphör persontrafiken på Hillared-Axelfors
 • 1970 upprivning av sträckan Brolid-Axelfors
 • 25 maj 1986 upphör den kvarvarande godstrafiken
 • 1986 rivs sträckan Brolid-Hillared

 Länk till Rolf Steens hemsida:
http://www.historiskt.nu/normalsp/baj/index.html