Kävlinge-Barsebäcks Järnväg

Historik och kuriosa
En av initiativtagarna till byggandet av Kävlinge-Barsebäcks Järnväg (KjBJ) var greve Adolf Hamilton på Barsebäcks slott, med syfte att förenkla transporten av jordbruksprodukter från godset. Flera andra jordägare gick samman och arbetade fram ett förslag till järnvägssträckning, sökte och fick koncession för järnvägen den 17 juni 1904. I februari 1906 påbörjades bygget av den 16 km långa järnvägen. Den 4 augusti 1907 kunde järnvägen öppnas för allmän trafik.

Redan från början drogs järnvägen med ekonomiska problem. 1913 erbjöd man Kävlinge kommun att köpa banan, men kommunen var inte intresserad. Under första världskriget blev ekonomin lite bättre. Flera försök gjordes från 1919 att få statens järnvägar att ta över banan och driften. Till slut, efter flera år av förhalningar och olika förslag tog SJ över driften den 1 maj 1927 och slog samman KjBJ med Landskrona-Kävlinge-Sjöbo Järnväg (LKSJ), som hade förstatligats 1926. Namnet på den nya järnvägen blev Sjöbobanan.

Persontrafiken på Sjöbobanan fortsatte fram till den 10 juni 1954, då trafiken lades ner på hela järnvägen, både KjBJ och LKSJ. KjBJ användes för bettransporter fram till september 1955. 1956 revs Kävlinge-Barsebäcks Järnväg.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade KjBJ den 14 maj 2015. Vi började i Kävlinge att cykla mot nordväst till korsningen mellan väg 104 och 108. Väster om rondellen ligger Tungan banvaktstuga på södra sidan av väg 104. Sedan cyklade vi söderut igen och vidare västerut mot Löddeköpinge. Strax innan Ellbo ligger Höjsmölla station, norr om vägen. Det var lite svårt att kunna ta en bra bild av stationshuset, på grund av de höga träd och buskar som omger huset. När vi gick runt till baksidan gick det någorlunda bra att ta ett bild. Där vägen svänger fortsatte vi rakt fram svängde följde banvallen fram till Ellbo, där vi svängde ner söderut på banvallen. En bit ner i backen ligger Höj banvaktstuga, som har sitt karaktäristiska utseende kvar, trots att det är nyrenoverat. I Hög ligger Västanhög stationshus kvar på norra sidan av vägen. I Löddeköpinge ligger stationshuset i ett villaområde. I Barsebäck ligger stationshuset på en villagata med det passande namnet Stinsvägen. Vi fortsatte mot norr, ut ur Barsebäck och sedan västerut mot kusten. Vid Sjöbobadet ligger banvaktstugan kvar med skylten som visade att detta även var en hållplats. Sista anhalten på cykelturen blev Barsebäckshamn. Stationshuset ligger i östra änden av byn, på norra sidan av vägen. Tripmätaren på cykeln visade prick 20 km, när vi kommit till Barsebäckshamn. Tillbakavägen var 15 km lång eftersom vi behövde ta några extrasvängar.

Snabbfakta

  • 1435 mm bred
  • 16 km lång
  • 14 juni 1904 beviljas koncession
  • 4 augusti 1907 öppnas järnvägen
  • 1 maj 1927 förstatligas järnvägen, byter namn till Sjöbobanan
  • 10 juni 1954 upphör all persontrafik
  • September 1955 sista bettransporterna körs
  • 1956 banan rivs

Länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4vlinge%E2%80%93Barseb%C3%A4cks_J%C3%A4rnv%C3%A4g