Kinds Härads Järnväg

Historik och kuriosa
I gränstrakterna mellan Västergötland, Halland och Småland ligger Kinds Härad, med centralorten Svenljunga. Här tog man på 1880-talet initiativet till att bygga en järnväg till Borås, eftersom landsvägarna till Borås var så dåliga. Sträckningen blev Svensljunga-Sexdrega-Hillared-Borås. Man började bygga banan i februari 1884 och var färdig i november 1885. I banbygget ingick terrasseringar längs Kovraberg och utläggning av mycket fyllmassor över Lockerydsmossen. Länk till linjekarta.

Kinds Härads Järnväg hade god ekonomi, vilket var ovanligt för järnvägar i Sverige på den här tiden. Ändå fick järnvägen inte längre livstid än 17 år. 1887 fick Borås-Alvesta Järnvägsaktiebolag koncession att bygga en järnväg mellan Borås och Alvesta via Hillared. Ett villkor för koncessionen var att man löste in Kinds Härads Järnväg, eftersom denna inte skulle ha en chans att överleva, med den nya konkurrenten. 1902 var den nya järnvägen färdigbyggd och trafiken på Kinds Härads järnväg lades ner.

En ny sträckning drogs fram till Hillareds nya station och trafiken på järnvägen Hillared-Svenljunga kunde fortsätta. 1903 förlängdes järnvägen från Svenljunga till Axelfors. Hillared-Axelfors Järnväg levde fram till 1961.

Våra intryck från cyklingen
Sträckan Axelfors-Hillered cyklade vi den 24 april 2011 och sträckan Hillared-Borås, den 1 maj 2012. Sträckan Axelfors-Svenljunga-Hillared cyklade vi i samband med att vi cyklade andra banvallar i Halland.

Från Svenljunga norrut mot Sexdrega går det alldeles utmärkt att cykla på banvallen, den är asfalterad här. I Sexdrega är stationshuset rivet och norr om samhället får man cykla på landsvägen en knapp km innan man kommer på banvallen igen. Två km söder om Hillared kan man se den gamla banvallen gå rakt norrut bakom en vägbom. Den kunde vi inte följa, för den tar slut efter 1,5 km, när man når Borås-järnvägen, istället fortsatte vi österut, mot Hillared.

Året efter gav vi oss på sträckan Hillared-Borås. Vi fick ta en omväg nordväst ut ur Hillared och kom på banvallen först tre km nordväst om Hillared, vid Trollsjön. Efter ytterligare 1,5 km korsade vi Borås-järnvägen och kunde sedan cykla på banvallen hela vägen in till södra Borås. Detta är en mycket vacker sträcka, välpreparerad grusväg, som även trafikeras av bilar. Banvallen går, på några ställen, i djupa skärningar och runt Kovraberget på en terrassering högt över dalen. Det är en mycket krokig järnväg, och det är inte svårt att förstå att man ville ha en rakare järnväg genom landskapet till Borås. Det enda den nya järnvägen inte kan tävla med är den fantastiska utsikten.

 Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 38 km lång
 • 11 augusti 1882 koncession beviljas
 • 1 november 1885 öppnas järnvägen
 • 31 maj 1897 får Borås-Alvesta Järnvägsaktiebolag (BAJ), koncession på en järnväg från Borås Nedre via Hillared till Alvesta
 • 1 januari 1899 övertar BAJ Kinds Härads Järnväg, för att lägga ner den, när den nya järnvägen är färdig
 • 23 november 1902 upphör trafiken på Kind Härads Järnväg utom på sträckan Hillared-Svenljunga, som 1904 förlängs till Axelfors
 • 1903 rivs spåren på sträckan Hillared-Åhaga, i södra Borås
 • 1 maj 1961 läggs persontrafiken på sträckan Hillared-Axelfors
 • 1986 avslutas godstrafiken på samma sträcka
 • 1970 rivs sträckan Axelfors-Brolid, söder om Svenljunga
 • 1986 rivs sträckan Brolid-Hillared