Kinnared-Fegens Järnväg och
Fegen-Ätrans Järnväg

Historia och kuriosa
Den 21 juli 1876 beviljades en koncession för byggandet av en normalspårig järnväg med sträckningen Kinnared-Fegen-Ullared-Varberg. Eftersom järnvägsbygget inte kom igång, så förföll koncessionen. Åtta år senare gjorde man ett nytt försök, den 18 januari 1884 beviljade koncession för byggandet av en järnväg med sträckningen Kinnared-Fegen. Den 27 november 1884 överläts koncessionen på fabrikören Wilhelm Wallberg, som byggde Kinnared-Fegens Järnväg (KFJ) i egen regi och järnvägen kunde öppnas för allmän trafik den 3 september 1885. Kinnared station var byggd 1877, och låg vid Halmstad-Jönköpings Järnväg (HJJ). Men HJJ hann gå i konkurs innan KFJ hann bli färdig. HJJ köptes 1885 av Halmstad-Nässjö Järnvägar (HNJ). KFJ hade inget egna järnvägsfordon, kom överens med HNJ att sköta trafiken. Den 26 mars 1886, efter endast ett halvår, införlivades KFJ i HNJ.

Wilhelm Wallberg fick den 21 november 1884 koncession för att bygga en normalspårig järnväg mellan Fegen och Ätran. Också denna byggde han i egen regi. Järnvägen kunde öppnas för allmän trafik den 18 mars 1887. Även på denna järnväg sköttes trafiken av HNJ. Fegen-Ätrans Järnväg (FÄJ) såldes tre år senare till HNJ.

Ätrans station blev 1911 en säckstation när Varberg-Ätrans Järnväg (WbÄJ) öppnades. FÄJ kommer österifrån och svänger norrut en km upp mot Ätran station. WbÄJ kommer västerifrån och svänger norrut på en bro över ån Ätran upp mot statinen. Vid stationen fanns en vändskiva, för att vända loket för vidare färd öster eller västerut. I samband med WbÄJ:s öppnande överlät HNJ trafikeringen av KFJ och FÄJ till WbÄJ. Detta varade fram till 1917, då HNJ åter övertog trafikeringen.

Den 1 juli 1945 förstatligades HNJ och med den KFJ och FÄJ. SJ lade ner sträckan Kinnared-Fegen-Ätran 1961 och rev banan samma år.

Intryck från vår cykling
I åska och hällregn cyklade vi den 12 juni 2019 mellan Fegen och Ätran samt från Fegen söderut mot Kinnared. Banvallen mellan Fegen och Ätran är lätt att cykla. Den är uppmärkt och lättillgänglig. När vi skulle cykla söderut hittade vi banvallen vid östra änden av Fegen. I början gick det bra att ta sig fram. Men efter ca 3 km har någon lagt en stor sten mitt på banvallen för att hindra biltrafik. Efter ett par km till kom vi fram till Skogsgärde. Här finns hållplatsskylten och banvaktstugan kvar.

Efter ytterligare några km tog banvallen slut vid Ballabo. Här tappade vi inte bara bort banvallen, utan vi tappade även bort oss på kartan. Vi kom vilse, helt enkelt. Helt plötsligt kom vi fram till en sjö, som inte skulle finnas på kartan. Med hjälp av GPS:en hittade vi ut på en asfalterad väg och kunde där sedan lägga in Fegen på GPS:en. När vi sedan hade lokaliserat oss hittade vi av bara farten även Åhylte hållplats. 20 meter framför oss fick vi se en älg springa över vägen. Något senare än vi hade tänkt oss, kom sedan tillbaka till Fegen. Kinnared med din perrong och sitt plastskjul, får vara till en annan gång.

 Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 18 km
 • 21 juli 1876 beviljas koncession för sträckan Varberg-Kinnared, som förfaller
 • 18 januari 1884 beviljas ny koncession för sträckan Kinnared-Fegen
 • 21 november 1884 beviljas koncession för sträckan Fegen-Ätran
 • 3 september 1885 öppnas Kinnared-Fegens Järnväg (KFJ), 12 km, för allmän trafik
 • 3 maj 1886 övertas järnvägen av Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ)
 • 18 mars 1887 öppnas sträckan Fegen-Ätrans Järnväg (FÄJ), 6 km
 • 1 juli 1890 övertar HNJ FÄJ
 • 1 juli 1945 förstatligas HNJ
 • 1 februari 1961 läggs bandelen Kinnared-Ätran ned
 • 1961 rivs järnvägen från Ätran till en km innan Kinnared
 • 1988 rivs sista biten av järnvägen i Kinnared

Länkar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnared%E2%80%93Fegens_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://www.historiskt.nu/normalsp/hnj/kfj_fakta.html