Klagshamnsbanan

Historik och kuriosa
På 1880-talet började man bryta kalk i Västra Klagstorp, nuvarande Klagshamn. Till en börja med fraktades kalken med hästtransporter till Tygelsjö, vid Malmö-Trelleborgs Järnväg. För att underlätta transporterna ville bolaget, som ägde kalkbrottet, bygga en järnväg och fick 1897 koncession för bygget av Västra Klagstorps-Tygelsjö Järnväg (VKTJ), kallad Klagshamnsbanan. Banan byggdes och kunde öppnas för trafik den 29 oktober 1898. Man sökte även koncession för en förlängning från Tygelsjö till Svedala, vid Malmö-Ystads järnväg, men den järnvägen blev aldrig av.

Slutstationen fick namnet Klagshamn. Mellan Tygelsjö och Klagshamn fanns en mellanstation, Ängsholm. Det första stationshuset i Ängsholm blåste bort 1902 och det andra stationshuset brann ner.

Trafiken administrerades av Malmö Järnvägar, en sammanslutning av flera små järnvägsbolag i västra Skåne. Klagshamnsbanan var i första hand en industribana, men från starten fram till 1927 bedrevs även persontrafik på banan. 1939 upphörde kalkbrytningen och då upphörde också godstrafiken. Under några säsonger användes banan för bettransporter, innan den lades ned definitivt 1945.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Klagshamnsbanan den 21 april 2014. I Tygelsjö finns stationshuset kvar, men det ligger gömt inne på en industrifastighet. Vi lyckades komma in på tomten och där stod stationen inklämd bakom en industribyggnad, med stationsskylten kvar. Från Tygelsjö cyklade vi västerut på Sjötorpsvägen, fram till Bäckaforsvägen, som går norrut. Efter några hundra meter svänger vägen åt vänster. Efter ca en km kunde vi tydligt se banvallen på vänster sida av vägen. Vi passerade också ett par brofästen till en gammal järnvägsbro. Vid Nygårdsvägen svängde vi åter norrut och följde den ända in i Klagshamn. Vid Hermods plats svängde vi av mot höger och vid skolan tog vi vänster in på cykelbanan. I slutet av den, vid Stinsens väg, ligger Klagshamns vackra stationshus.

Snabbfakta

  • 1435 mm
  • 4,1 km
  • 11 juni 1897 koncession beviljad för Västra Klagstorp-Tygelsjö Järnväg
  • 29 oktober 1898 öppnas järnvägen
  • 15 maj 1927 upphör all persontrafik
  • 5 maj 1935 upphör den reguljära godstrafiken
  • 1939 upphör all godstrafik, utom bettransporter
  • 1945 upphör säsongstransporten av betor
  • 1963 rivs spåren

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/ktj/ktj_inneh.html http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_Klagstorp%E2%80%93Tygelsj%C3%B6_J%C3%A4rnv%C3%A4g