Klippan-Röstånga-Eslövs Järnväg

Historik och kuriosa
Klippan-Röstånga Järnväg invigdes för trafik 1892. En anledning till att man byggde banan var att använda den för militära transporter till F5 i Ljungbyhed. 1898 togs driften över av Helsingborg-Hässleholms järnväg och då förlängdes järnvägen till Eslöv. I Skäralid fanns ett stenbrott, som använde järnvägen för sina transporter. Skäralid var även ett populärt turistmål, med sin vackra natur. På helgerna sattes det in extratåg från Malmö och Köpenhamn.  Järnvägen hade sin storhetstid under 1940-talet, men när privatbilismen ökade blev konkurrensen för stor. 1961 upphörde persontrafiken.

Våra upplevelser från dressinåkning och cykling
Den 20 och 21 april 2013 åkte vi dressin och cyklade Klippan-Röstånga-Eslövs Järnväg. I Klippan, vid lokstallet, finns en samling av lok och vagnar från denna och andra järnvägar i Skåne. Bl.a. finns en unik vagn som är 3-klass, med träbänkar, i ena änden och 4-klass, öppen med ståplats och utan fönster, i andra änden. Denna vagn är den enda i sitt slag i Sverige och trafikerade Malmö-Limhamns järnväg.

Ca tre km öster om Klippan station, vid Nybygget, kan man åka dressin på det enda som återstår av Klippan-Röstånga Järnväg. Banan är 6,5 km lång och går till Ljungbyhed. Efter fyra km finns en trevlig rastplats, där Lilla Klosters banvaktstuga en gång låg. Denna dressinbana är precis lagom lång att åka fram och tillbaka.

Resten av bavallen åkte vi på cykel. Det finns inte mycket kvar av banvallen. Mellan Härsnäs, söder om Skäralid, och Röstånga finns ca två km banvall kvar i form av en stig över gärdena. Mellan Grönahult, två km söder om Billinge, och Trolleholm finns ca fyra km banvall, som används som ridväg, vilket påverkar underlaget. På det hela taget var det en härlig cykeltur i det vackra vårvädret.

I Skäralids station har man öppnat vandrarhem och självklart bodde vi över där. Stationshuset byggdes om 1914 och är exteriört oförändrat sedan dess. De flesta av stationshusen och banvaktstugorna på banan ser ut att ha sitt ursprungliga utseende kvar. Inget av stationshusen är det andra likt. Det är lite kul när järnvägsbyggnaderna på en järnvägslinje är så olika till utseende. 

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 40 km lång
 • 7 juni 1889 koncession för sträckan Klippan-Röstånga
 • 18 oktober 1892 öppnas Klippan-Röstånga järnväg, 19 km
 • 1 juni 1897 tas järnvägen över av Helsingborg-Hässleholms Järnväg
 • 28 november 1898 öppnas sträckan Eslöv-Röstånga, 21 km
 • 1 juli 1938 förstatligas järnvägen
 • 1 september 1961 upphör persontrafiken på hela järnvägen
 • 1961-1962 rivs sträckan Eslöv-Röstånga
 • 1 januari 1967 upphör godstrafiken på sträckan Ljungbyhed-Röstånga
 • 1968 rivs sträckan Röstånga-Ljungbyhed
 • 1 oktober 1979 upphör godstrafiken på sträckan Klippan-Ljungbyhed
 • 1980-1993 bedrivs museitrafik på samma sträcka, därefter dressinåkning

Länkar till hemsidor:
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18116982/hhj/linje/klippan.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klippan%E2%80%93R%C3%B6st%C3%A5nga_J%C3%A4rnv%C3%A4g