Kristianstad-Älmhults Järnväg

Historik och kuriosa
Immelnsjön har sedan lång tid tillbaka använts som transportled för gods och människor. På en sockenstämma i Immeln 1876, beslutades att man skulle arbeta för att få en järnväg mellan Immeln och Kristianstad, där Christianstad-Hessleholms Järnväg (CHJ) redan hade en järnvägsknut. 1885 öppnades Kristianstad-Immelns Järnväg (KIJ). 1886 var förlängningen till Glimåkra färdigbyggd. 1906 togs järnvägen över av CHJ, som 1909 förlängde järnvägen till Älmhult. 1969 lades persontrafiken ned och  godstrafiken upphörde 1978. Länk till karta.

Våra intryck från cyklingen
Vi cyklade Kristianstad-Immeln-Loshult den 22-23 juni 2009. Vi bodde över i Immelns station, som numera är vandrarhem och cyklade ena dagen norrut mot Loshult och den andra dagen söderut mot Kristianstad.

Det är inte svårt att hitta banvallen från Kristianstad. Från Kristinastad C cyklar man först mot sydväst till Nya boulevarden och följer den fram till Kanalgatan. Denna följer man sedan fram till Tegelbruksvägen, knapp 2 km. Där Tegelbruksvägen korsar järnvägen börjar banvallen mot Immeln, precis på andra sidan spåret.

Banvallen är asfalterad fram till Immeln. De första 8 km man nu har framför sig går över fält och längs Råbelövssjön. Efter Österlöv blir landskapet mer varietet med lövskog och åkrar, 14 km, fram till Immeln.

Efter Immeln fortsätter banvallen genom skogen och går att cykla på fram till Glimåkra. Efter Glimåkra var det svårare att följa banvallen.  Vi försökte cykla den norrut efter Glimåkra, men efter ca två km, efter Bosarp fick vi ge oss ut på landsvägen. 9 km norr om Glimåkra ligger Boalt, här försökte vi åter cykla på banvallen, men efter ca två km fick vi ge oss ut på landsvägen igen. Vid vägskälet mot Kräbbleboda tog vi vänster och följde vägen ca 1,5 km, tills vi kom fram till banvallen igen. De första två km har man byggt väg på banvallen, vid St. Svinön svänger banvallen mot nordväst. Härifrån kunde vi cykla på banvallen ända fram till Loshult. Här vände vi söderut igen.

Stationshusen och banvaktstugorna i norra änden av järnvägen, från Östaröd, är betydligt större och mer påkostade, än de söderut. Man ser tydligt att banan är byggd under olika tider och ägare. Hultabergs och Lohults stationer ligger båda mitt ute i skogen, långt från byarna de hörde till. Om vi inte cyklat banvallen skulle vi aldrig ha hittat dessa stationshus. De enda stationshus på linjen som är rivna är Sibbhult och Glimåkra. Även de flesta banvaktstugorna finns kvar.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 69 km lång
 • 21 mars 1884 koncession beviljas för sträckan Kristianstad-Sibbhult
 • 16 oktober 1884 koncession för sträckan Sibbhult-Glimåkra
 • 3 december 1885 öppnas Kristianstad-Immelns Järnväg (KIJ), 25 km
 • 18 maj 1886 öppnas sträckan Immeln-Sibbhult, 10 km
 • 1 september 1886 öppnas sträckan Sibbhult-Glimåkra, 7 km
 • 9 september 1904 koncession för sträckan Glimåkra-Älmhult
 • 1 januari 1906 tas KIJ över av Kristianstad-Hässleholms Järnvägar (CHJ)
 • 31 juli 1909 öppnas sträckan Glimåkra-Älmhult, 28 km
 • 1 juli 1944 förstatligas CHJ och tas över av SJ
 • 1 juni 1969 upphör persontrafiken på hela järnvägen
 • Godstrafiken kvar på sträckan Kristianstad-Glimåkra till 1978
 • 1973-1974 spåren rivs på sträckan Glimåkra-Älmhult
 • 1979-1980  spåren rivs på sträckan Glimåkra-Gårrö
 • 1991-1995  rivs spåren på sträckan Gårrö-Kristianstad

Länkar till hemsidor
http://www.immeln.info/immelnshistoria/version_b.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristianstad%E2%80%93%C3%84lmhults_j%C3%A4rnv%C3%A4g
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18116983/chj/index.htm