Landskrona-Ängelholms Järnväg, 
Landskrona-Billesholm

Historik och kuriosa
Landskrona-Engelholms Järnväg (LEJ) stod färdig den 1 november 1876. Redan 1896 förstatligades järnvägen, då SJ ville sammanlänka ett antal enskilda järnvägar till Västkustbanan, mellan Lund och Göteborg. Sträckan mellan Billesholm och Ängelholm blev en del av Västkustbanan och elektrifierades 1934. Kvar blev sträckan mellan Landskrona och Billesholm som aldrig blev elektrifierad.

Vid Ottarp passerade LEJ på en bro över Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ), på sträckan Helsingborg-Tågarp. I närheten av Ottarps kyrka finns brofundamenten efter järnvägsbron kvar. Den enda förbindelsen LEJ hade med L&HJ var i Landskrona.

Säby station hade från 1946 till järnvägens nedläggning 1960 något så ovanligt som en kvinnlig stins, Elsa Knutsson. Innan hon tillträdde sin tjänst i Säby hade hon utbildat sig till väverska hos den legendariska textilkonstnärinnan Märta Måås-Fjätterström i Båstad. Efter järnvägens nedläggning köpte Elsa och hennes man stationshuset i Säby på auktion. I väntsalen öppnade Elsa sedan vävateljé.

Mellan åren 1974 och 1978 kördes museitåg sommartid på sträckan Billesholm-Ekeby. Arrangör var Helsingborgs Veteranjärnväg.

Detta är informationen vi har kunnat hitta om Landskrona-Ängelholms järnväg.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade mellan Billesholm och Landskrona den 24 april 2016 och startade i Billesholm, vid stationshuset. Stationen är stängd och det för närvarande inga tåg på sträckan Åstorp-Teckomatorp, men enligt trafikverkaet ska trafiken vara igång igen ca år 2020. Vi cyklade  över till västra sidan av järnvägen och fortsatte söderut. Vid Skogadal svängde vi in vänster på en grusväg och kom framtill banvallen. På den grusade banvallen kan man cykla ända fram till Ekeby, parallellt med länsväg 109/110. I Ekeby hittade vi, förutom stationshuset, det vi tror är gamla stinsbostaden.

Från  Ekeby till Tjutegbro går länsväg 110 på gamla banvallen. Enligt uppgift ska Tjutegårdens banvaktstuga  finnas kvar, men huset vi hittade på angiven plats såg misstänkt nybyggt ut. Vi svängde av länsväg 110 och körde mot Kingelstad. Stationshuset ligger i änden av en villagata och syns ute från vägen. Sedan fortsatte vi mot Ottarp. På platsen  där Bälteberga banvaktstuga en gång låg, finns ett nytt hus, men uthuset ser ut att vara från järnvägstiden. Vägen fortsatte i en lång nedförsbacke mot Ottarp. Hundra meter efter vägkorsningen mot Ottarp upp i backen ligger Ottarps banvaktstuga och hållplats bredvid varandra. Härifrån fortsatte järnvägen på en hög banvall över Rååns dalgång. L&HJ korsades på en bro. LEJ:s banvall finns kvar, men bron är borttagen.

En km norr om Vadensjö ligger dess stationshus på höger sida om vägen. En km söder om Vadensjö svängde vi av mot Säby. När vi passerat under E6:an svängde vi av mot Landskrona. Säby stationshus hittade vi i änden av en villagata, några hundra meter in på vägen mot Landskrona. Säby banvaktstuga revs 2014, det enda som finns kvar är jordkällaren. Det enda som nu återstod var att cykla in till Landskrona och hitta gamla stationen på Drottninggatan. Sedan fortsatte cykelfärden på L&HJ till Billeberga och Teckomatorp.

Snabbfakta

 • 1435 mm bred
 • 49 km lång
 • 6 november 1874 beviljas koncession för sträckan Landskrona-Åstorp
 • 31 december 1875 beviljas koncession för sträckan Åstorp-Ängelholm
 • 31 december 1875 öppnas sträckan Åstorp-Ängelholm för allmän trafik, 13 km
 • 1 november 1876 öppnas sträckan Landskrona-Åstorp för allmän trafik, 35 km
 • 1 januari 1896 förstatligas järnvägen
 • 1 januari 1896 sträckan Billesholm-Ängelholm blir en del av Västkustbanan
 • 1 december 1934 elektrifieras sträckan Billesholm-Ängelholm, Västkustbanan
 • 29 maj 1960 upphör persontrafiken på sträckan Landskrona-Billesholm, 26 km
 • 29 maj 1960 upphör godstrafiken på sträckan Säby-Ekeby, 17 km
 • 1960-1961 rivs sträckan Säby-Ekeby
 • 23 maj 1971 upphör godstrafiken på sträckan Landskrona-Säby, 4 km
 • 29 maj 1988 upphör godstrafiken på sträckan Ekeby-Billesholm, 5 km
 • 1992 rivs rälsen på sträckan Ekeby-Billesholm