Landskrona & Helsingborgs Järnvägar, 
Landskrona-Billeberga-Teckomatorp

Historik och kuriosa
När 1854-års riksdag beslutade att Malmö skulle bli slutstation för den planerade Södra Stambanan, blev järnvägsivrarna i Landskrona och Helsingborg mycket besvikna. På var sina håll började man planera för lämpliga jänvägsförbindelser vid stambanan. Detta resulterade efter flera vändor i Landskrona-Helsingborgs Järnvägar (L&HJ), med sammanbildningspunkt i Billeberga och gemensam sträcka vidare till Eslöv.

På ett drygt år byggde man färdigt järnvägarna. Detta blev de första av många enskilda järnvägar i Skåne. Den 31 juli 1865 invigdes L&HJ med kunglig pompa och ståt. Kung Carl XV kom till Eslöv i sin kungliga järnvägsvagn, vilket kopplades på jubileumståget, som först körde till Landskrona och sedan till Helsingborg. Dagen avslutades med festmåltid på Ramlösa brunnshotell.

Redan 1936 fanns planer på att elektrifiera järnvägarna, men detta blev inte av förrän efter förstatligandet. Den 1 juli 1938 blev L&HJ ett statligt bolag och 1 juli 1940 gick bolaget upp i SJ. Den 1 november 1943 var elektrifieringen av sträckan Helsingborg-ramlösa färdig, i samband med elektrifieringen av sträckan Helsingborg-Hässleholm. 1 februari var sträckan Ramlösa-Eslöv elektrifierad och 1 januari 1949 sträckan Landskrona-Billeberga.

Den 12 maj 1965 lades lokaltrafiken på sträckan Helsingborg-Eslöv ner. Den 12 juni 1982 gick sträckan Landskrona-Billeberga samma öde till mötes. 1992 revs sträckan Landskrona-Billeberga upp. Den 9 januari 1983 började länstrafiken trafikera sträckan Helsingborg-Teckomatorp och sedan 1999 av sköts kommunikationen av Skånetrafiken. Sträckan Teckomatorp-Eslöv har genomgått en upprustning och kommer åter att användas för persontrafik under 2016.

Intryck från vår cykling
När vi hade cyklat mellan Billesholm och Landskrona (Landskrona-Ängelholms Järnväg) fortsatte vi att cykla mot Billeberga och Teckomatorp. Om man cyklar Malmövägen österut och vidare på Kamgatan, kan man ta sig under E6:an på en cykelväg fram till Santa Marias kryddfabrik. Därifrån cyklar man norrut 200 m och sedan österut ytterligare 100 m och då kommer man fram till den asfalterade banvallen till Billeberga. 

På vägen passeras Asmundtorp, men här finns inget kvar av stationsområdet. I Billeberga finns stationen kvar i dubbel bemärkelse. Pågatågen passerar här och stannar också. Järnvägen kommer från Helsingborg i nordväst och fortsätter mot Teckomatorp. Mellan Teckomatorp och Eslöv har tågen inte gått på ett antal år, men under 2016 återupptar Skånetrafiken trafikeringen på denna sträcka.

Vår cykelfärd slutade inte här, utan vi fortsatte på cykel till Teckomatorp, längs med järnvägen. Inga av banvaktstugorna mellan Landskrona och Teckomatorp finns kvar. 

Snabbfakta

 • 1435 mm bred
 • 60 km lång
 • 4 december 1863 beviljas en första provisorisk koncession 
 • 3 mars 1864 beviljas koncession för sträckan Helsingborg-Billeberga
 • 24 april 1864 beviljas koncession för sträckan Landskrona-Eslöv
 • 9 april 1865 öppnas sträckan Helsingborg-Billeberga för provisorisk godstrafik, 28 km
 • 24 april 1865 öppnas sträckan Landskrona-Eslöv för provisorisk godstrafik, 32 km
 • 24 juni 1865 öppnas sträckan Helsingborg-Ramlösa för provisorisk persontrafik, 4 km
 • 1 augusti 1865 öppnas hela järnvägen för allmän trafik
 • 1 juli 1938 blir järnvägen ett statligt bolag
 • 1 juli 1940 tar SJ över järnvägen
 • 1 november 1943 elektrifieras sträckan Helsingborg C-Ramlösa
 • 1 februari 1944 elektrifieras sträckan Ramlösa-Eslöv
 • 1 januari 1949 elektrifieras sträckan Landskrona-Billeberga, 11 km
 • 12 maj 1968 upphör den lokala persontrafiken på sträckan Helsingborg-Eslöv
 • 12 juni 1982 upphör persontrafiken på sträckan Landskrona-Billeberga
 • 1 januari 1983 upphör godstrafiken på sträckan Landskrona-Billeberga
 • 1992 rivs sträckan Landskrona-Billeberga

Länkar
Christernsson, Nils (1915) Landskrona & Helsingborgs Järnvägar 1865-1915
https://martinfrohberg.wordpress.com/page/14/