Malmö-Simrishamns Järnväg

Historik och kuriosa
På initiativ av Malmö stad undersöktes möjligheten att anlägga en järnväg mellan Malmö och Tomelilla. Den 20 november 1891 beviljades koncession för Malmö-Tomelilla Järnväg (MöToJ). 1892 öppnades sträckan Malmö-Dalby, 25 km och 1893 kunde sträckan Dalby-Tomelilla, 44 km, öppnas.  Den 1 juli 1896 förvärvade MöToJ Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ), 27 km. Simrishamn stavades i äldre tid med C, därav signaturen. Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ) bildades vid sammanslagningen. På 1930-talet körde man Bornholmsexpressen, ett snabbgående ångtåg mellan Malmö och Simrishamn. Från Simrishamn kunde man sedan ta båten till Bornholm. Detta var den snabbaste förbildelsen mellan Köpenhamn och Bornholm. Efter förstatligandet återkom snabbtåget, nu som Bornholmspilen, 1954-1972 i form av en rälsbuss.

1906 sökte MSJ och fick koncession för en järnvägsförbindelse mellan Dalby och Bjärsjölagård. 1910 var sträckan mellan Dalby och Skartofta, 22 km klar. Det skulle dröja fram till 1911, innan  den resterande sträckan på 3 km fram till Bjärsjölagård var klar. Vid Harlösa mötte MSJ Landskrona-Kävlinge-Sjöbo Järnväg (LKSJ) samt Bjärred-Lund-Harlösa Järnväg (BLHJ) och vid Bjärsjölagård anslöt Ystad-Eslövs Järnväg. Under ett skede av planeringen ville MSJ inte dra järnvägen över Harlösa, utan söder härom vid Viken. Protesterna från LKSJ och BLHJ blev då så starka att MSJ fick ge med sig. Meningen var också att MSJ skulle fortsätta från Bjärsjölagård till Kristianstad, med anslutning i Hörby. Malmö stad hade förvärvat aktiemajoriteten i Östra Skånes Järnvägar och fram till 1924 fanns planerna på förlängningen kvar i bolagsordningen.

På linjen mellan Staffanstorp och Djuslöv inträffade den 18 mars 1907 Sveriges första och hittills enda tågrån. De två rånarna hoppade på tåget mot Malmö och tvingade till sig värdeposten. Vid tumultet som utbröt, sköts postiljonen i huvudet med tre skott, men överlevde. Rånarna hoppade av tåget med de 5000 kr som de kommit över, men greps senare och dömdes till livstids straffarbete.

Den 1 januari 1925 bytte MSJ namn till Malmö Järnvägar. Redan sedan starten hade man haft administrativt samarbete med sju andra järnvägar i västra Skåne, nu formaliserades detta samarbete och det förblev så fram till förstatligandet 1943. Ekonomin blev bättre 1925 och man kunde restaurera järnvägen, bl.a. genom att byta ut rälsen mot en kraftigare modell, så att man kunde köra tyngre tåg på banan.

Den 10 juni 1955 upphörde persontrafiken mellan Dalby och Bjärsjölagård. Rälsen mellan Harlösa och Bjärsjölagård revs 1957. Godstrafiken mellan Dalby och Harlösa fortsatte till 1983 och rälsen revs året efter. Den 25 maj 1967 började SJ köra persontågen mellan Malmö och Simrishamn över Ystad istället, på f.d. Malmö-Ystads Järnväg. Detta blev början till slutet för f.d. MSJ. Den 27 september 1970 upphörde persontrafiken definitivt på sträckan Malmö-Tomelilla. Tomelilla som tidigare hade genomgående tåg hade nu blivit en säckstation, när endast linjen från Ystad i söder och Simrishamn i öster fanns kvar.

Förutom sträckan mellan Tomelilla och Simrishamn, återstår nu endast sträckorna Björnstorp-Veberöd och Tomelilla-Fyledalen, där man bedriver dressinåkning för turister, samt sträckan mellan Malmö och Staffanstorp. På den så kallade Staffanstorpsbanan bedrivs ingen trafik och man har skottat grus över spåren på bangården för att man lättare ska kunna ta sig över till fots och cykel. 1990 revs spåren inom Sjöbo kommun, stationshuset i Sjöbo revs redan 1984.

Under flera år har det pågått förstudie om att återställa järnvägen med en ungefärlig sträckning som MöToJ hade. Flera intressenter har varit involverade, som på den gamla goda tiden när man ville bygga järnväg. I mars 2015 kom det slutgiltiga beslutet från Trafikverket att det inte blir något av projektet. Karta

Intryck från vår cykling Dalby-Harlösa-Bjärsjölagård
Vi cyklade Dalby-Harlösa den 24 juni 2009. Bitvis var det ganska besvärligt att cykla den sträckan. Banvallen finns kvar, men den har dåligt underlag på en del ställen. Den går över pansarregementets övningsfält vid Revingehed, pansarvagnar har en tendens att köra sönder vägar värre än traktorer gör. Efter Revinge passerade vi Silvåkra station och Kinnevads banvaktstuga. När vi passerat bron över Kävlingeån, kom vi fram till Harlösa med sitt imponerande stationshus. Det är svårt att föreställa sig livet och rörelsen här, när tre järnvägar möttes från fem olika håll.

Den 16 maj 2015 cyklade vi mellan Harlösa och Bjärsjölagård. Om man cyklar väg 104 mot Sjöbo och svänger upp mot naturreservatet, mitt för Täpperöd station, som tillhörde LKSJ, kommer man fram till en vägbom. Ett par hundra meter till upp i backen korsar banvallen vägen. Till höger går det cykla på banvallen en och en halv kilometer, tills man kommer till en bom och en väg. Sväng vänster förbi gården Ryet och sedan höger vid nästa väg. Efter hundra meter kommer man fram till Svansjö banvaktstuga och härifrån kan man cykla banvallen ytterligare en och en halv kilometer fram till Skartofta. Här svänger man vänster och följer vägen fram till Skartofta station. Sedan måste man cykla vägen ut mot Tullesbo och därefter norrut mot Bjärsjölagård.  Strax innan man kommer fram till Bjärsjölagård svänger man vänster mot Tjärby, där man hittar Kärrby banvaktstuga. Härifrån kan man cykla på banvallen några hundra meter på en traktorväg fram till Bjärsjölagård station. Det gäller att läsa kartan ordentligt för att hitta rätt.

Intryck från cykling och dressinåkning Malmö-Tomelilla
Den 3-5 juli 2015 avverkade vi Malmö-Simrishamns Järnväg, på cykel och dressin samt med bil. Solen sken alla tre dagarna och det var uppemot 30 C. Mellan Malmö och Staffanstorp ligger järnvägen kvar, men används inte längre. Vid Björnstorp ligger 8 km räls kvar, där finns Romeleåsens Dressincykling och i Tomelilla ligger 9,5 km räls kvar västerut och där har Äventyr på Österlen dressinuthyrning. Mellan Tomelilla och Simrishamn finns järnvägen kvar och Skånetrafiken trafikerar denna bandel, man kör tågen från Malmö via Ystad till Tomelilla och Simrishamn. På några ställen där man rivit upp MSJ används banvallen som traktorväg över gärdena, men i övrigt har den fått växa igen. Ingenstans på hela järnvägen används banvallen som cykelväg. Däremot går det cykla parallellt med riksväg 11 hela vägen från Malmö till Simrishamn. På vissa sträckor följer cykelvägen den gamla vägens sträckning genom samhällena och på andra ställen har man anlagt ny cykelväg.

Vi startade cykelturen i Malmö och enligt uppgift skulle Bultofta banvaktstuga finnas kvar, men den kunde vi inte hitta. Sege stationshus hittade vi på Segedals industriområde, inne på en industritomt. Vi fortsatte sedan till Nordanå, där stationshuset ligger mitt i byn, i änden av Stationsvägen. Banvaktstugan ligger i östra änden av byn, där vägen korsar järnvägen. Efter Nordanå kom vi till Djurslöv, stationshuset ligger norr om järnvägen. I Staffanstorp finns stationshuset kvar, mitt i samhället.  Vi fortsatte till Kyrkheddinge där stationshuset ligger på vägen upp mot Bjällerup. Ett hus som möjligen kan vara banvaktstugan hittade vi också på Kyrkheddinge stationsväg. I Dalby ligger stationshuset i sydvästra änden av byn.

Vi tog oss med bil till Björnstorp och cyklade en mycket fin dressinbana genom bokskogen. Från Björnstorp kan man cykla dressin 1 km västerut mot Önneslöv och 7 km österut mot Veberöd. Vi tog oss med bilen till Veberöd, där stationshuset, på Södra Järnvägsgatan och inrymmer en förskola. Härifrån cyklade vi åter igen österut på gamla Sjöbovägen. Vi hittade Ljungen banvaktstuga, men vi fick lite problem med att ta kort på den, eftersom det vaktades av tre stora, skällande hundar. Vi fortsatte längs med riksväg 11 och kom fram till Klostersågen, där vi cyklade ner på en skogsväg och hittade en banvaktstuga, en stinsbostad samt stationshuset.  Vi fick veta av mannen som bor i stinsbostaden att Hasse och Tage använde den här sträckan av järnvägen när de spelade in en scen i filmen Picassos äventyr, där en järnvägsvagn går på tvären på rälsen.

Vi hade planerat att cykla ända till Sjöbo och vidare till Eriksdals station, men på grund av värmen och en allergireaktion till följd av intensiv gräsblomning fick vi ändra våra planer. Vi fick istället leta rätt på järnvägsbyggnaderna i Spjälla, Sövdeborg och Eriksdal med bilen.  Från Tomelilla åkte vi dressin i vackra Fyledalen. Här hittade vi Högestad station och Fåglasång banvaktstuga, där man kan köpa glass. Från Tomelilla tog vi sedan bilen och körde ner till Simrishamn och tog kort på Ulltorps banvaktstuga, som ligger på vägen ner mot golfbanan. Sedan kunde vi hitta fem stationshus på vägen ner till Simrishamns station. Här slutade vår resa på och längs Malmö-Simrishamns järnväg.

Snabbfakta

 • 1435 mm bred
 • 69 km lång, Malmö-Tomelilla
 • 20 november 1891 beviljas koncession för Malmö-Tomelilla Järnväg (MöToJ)
 • 21 december 1892 öppnas sträckan Malmö-Dalby, 25 km
 • 22 september 1893 öppnas sträckan Dalby-Tomelilla, 44 km
 • 1 juli 1896 förvärvas Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ), 27 km
 • 1 juli 1896 MöToJ och CTJ bildar tillsammans Malmö-Simrishamns Järnväg, (MSJ)
 • 21 september 1906 beviljas koncession för sträckan Dalby-Bjärsjölagård, 25 km
 • 26 oktober 1910 öppnas sträckan Dalby-Skartofta, 22 km
 • 10 oktober 1911 öppnas sträckan Skartofta-Bjärsjölagård, 3 km
 • 1 januari 1925 byter bolaget namn till Malmö Järnvägar
 • 1 juni 1943 förstatligas järnvägsbolaget
 • 10 juni 1955 upphör all trafik på sträckan Harlösa-Bjärsjölagård, 25 km
 • 10 juni 1955 upphör persontrafiken på sträckan Dalby-Harlösa, 14 km
 • 1957 rivs sträckan Harlösa-Bjärsjölagård
 • 27 september 1970 upphör persontrafiken på sträckan Malmö, Lundavägen-Tomelilla, 67 km
 • 17 juni 1974 upphör godstrafiken på sträckan Önneslöv-Sjöbo, 22 km
 • 1 juni 1981 upphör godstrafiken på sträckan Sjöbo-Tomelilla, 21 km
 • 1 april 1983 upphör godstrafiken på sträckan Dalby-Harlösa
 • 1984 rivs sträckan Dalby-Harlösa
 • 1 april 1987 upphör godstrafiken på sträckan Staffanstorp-Dalby, 8 km
 • I februari 1990 rivs sträckan mellan Veberöd och Sjöbo kommungräns mot Tomelilla
 • 1992 rivs sträckan Staffanstorp-Önneslöv, 10 km
 • Dressinåkning bedrivs på sträckorna Björnstorp-Veberöd samt Tomelilla-Fyledalen 

Länkar
http://www.jarnvag.net/banguide/malmo-tomelilla
http://www.dressincykling.se/historik/
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18118653/msj/index.htm
http://www.dressin.se/svensktomefyle.html
http://www.simrishamnsbanan.se/