Malmö-Trelleborgs Järnväg

Historik och kuriosa
Intresset för att bygga en järnväg från Malmö till Trelleborg var länge svalt bland markägarna mellan dessa destinationer. Efter ett hårt och långdraget lobbyarbete lyckades till slut ingenjör Schauman få till en koncession den 18 april 1884. Den 3 november 1884 bildades Malmö-Trälleborgs Järnvägsaktiebolag (MTJ). Eftersom terrängen var lättarbetad gick det snabbt att bygga järnvägen. Redan den 27 april 1886 kunde man inviga Malmö-Trelleborgs Järnväg från Södervärns station, söder om Malmö, vid Malmö-Ystads Järnväg, MYJ, till Trelleborgs. Från Trelleborgs Övre byggdes ett 600 m långt stickspår till Trelleborg nedre, sedermera Trelleborg C. Man tecknade avtal med MYJ om att få använda deras järnväg mellan Södervärn och Malmö Västra, 3 km. MTJ samtrafikerades med fem mindre järnvägsbolag i västra Skåne under namnet Malmö Järnvägar. 

MTJ hade byggts som en lokalbana, högsta tillåtna hastighet var 25 km/h. Man använde klenare räls än vad som användes på t.ex. stambanan. Detta skulle visa sig vara ett misstag. Posttrafiken från Sverige till kontinenten hade tidigare gått över Köpenhamn, men på 1890-talet ville man skeppa post, gods samt passagerare direkt från Trelleborg till Tyskland. Till en börja med använde SJ MTJ för dessa frakter, men när kraven på ökad hastighet kom, hängde MTJ inte med. Det skulle kosta stora pengar att rusta upp järnvägen till den standard som SJ krävde och dessa pengar hade inte MTJ. I stället byggdes en ny järnväg öster om MTJ, Malmö-Kontinentens Järnväg, som stod färdig 1898. Med tiden skulle den nya järnvägen komma att konkurera ut MTJ. Om MTJ hade byggts med hög standard från början, så hade Malmö-Kontinentens Järnvägs förmodligen inte blivit byggd.

Trots att man satsade på standardhöjningar under 1920-talet, kämpade MTJ med sviktande lönsamhet. 1943 förstatligades MTJ. 1957 upphörde trafiken mellan Trelleborgs Övre och Trelleborgs Nedre. 1960 lades trafiken ned från Vellinge till Trelleborg och spåren revs. Trafiken fortsatte mellan Södervärn och Falsterbo via Vellinge fram till 1971, då även dessa spår revs. 1984 revs spåren mellan Trelleborg Övre och nedre, då hade man redan rivit stationen vid Trelleborg Övre.

Intryck från vår cykling
Den 19 april 2014 cyklade vi från Malmö till Trelleborg. Om man cyklar från Malmö C ca 800 meter västerut mot västra hamnen, så kommer man till Malmö Västra på Citadellvägen. Öster om Pildammsparken och söder om Möllevångstorget ligger Södervärn, som var den ursprungliga slutstationen för MTJ. Från Södervärn går det följa en cykelväg till Eriksfält banvaktstuga.

Vi började cykla vid Eriksfält banvaktstuga, som ligger vid Fosievägen. Sedan letade vi oss vidare till Hyllievång. Där, efter rondellen vid Kulissgatan, börjar det som finns kvar av banvallen mot Vellinge. Banvallen är lätt att hitta, den leder genom en poppelallé. Efter ca två km kom vi till Vintrie, där stationhuset finns kvar. Efter ytterligare tre km kom vi till Västra Klagstorp, där det också ligger kvar ett stationshus.

I Tygelsjö finns stationshuset också kvar, men det var lite knepigt att komma intill. Det ligger inne på en industritomt, bakom en låst grind. Men vi lyckades ta oss in på tomten och kunde ta kort på stationshuset, med skylten kvar.

Efter Tygelsjö fortsatte vi en liten bit österut. Strax innan E6 svängde vi av rakt söderut mot Hököpinge. Strax norr om samhället ligger Hököpinge banvaktstuga på höger sida. Stugan är mycket karaktäristiskt med sina trappstegsgavlar. Efter Hököpinge kunde vi cykla på banvallen in till Vellinge. I norra änden av Vellinge, på östra sidan av E6, ligger Eskilstorps banvaktstuga, i ett villaområde. Den är identisk med den i Hököpinge.

I Vellinge tar banvallen slut. Nästa järnvägsbyggnad som finns kvar ligger i Skytts Tommarp. För att komma dit cyklade vi via Fuglie, Bodarp, Västra Värlinge och Skegrie. I Skytts Tommarp ligger stationshuset kvar, vid banvallen, som utgörs av en cykelväg. Härifrån är det skyltat de sista fem km in till Trelleborg. Trelleborg Centralstation ligger majestätiskt nere vid färjeterminalen. Trelleborg Övre är rivet och utgörs idag av Trelleborgs busstation.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 34 km
 • 18 april 1884 koncession beviljas
 • 24 april 1886 öppnas Malmö-Trelleborgs Järnväg (MTJ)
 • 1 juli 1943 förstatligas MTJ
 • 3 juni 1956 upphör persontrafiken mellan Trelleborg Nedre och Trelleborg Övre
 • 2 juni 1957 läggs den reguljära godatrafiken ned, gods körs endast vid behov
 • 1 januari 1960 läggs all trafik ned mellan Vellinge och Trelleborg Övre
 • 1960 rälsen rivs på sträckan Vellinge-Trelleborg
 • 23 augusti 1971 upphör all trafik på sträckan Södervärn-Vellinge
 • 1 februari 1983 upphör all godstrafik mellan Trelleborg övre och Trelleborg Central
 • 1971-1972 rivs spåren mellan Södervärn och Vellinge
 • 1984 rivs spåren mellan Trelleborg övre och Trelleborg Central, fd Nedre

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/mtj/mtj_inneh.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18118653/mtj/linje/index.htm