Nybro-Sävsjöströms Järnväg
Sävsjöström-Nässjö Järnväg

Historik och kuriosa
Järnvägen  mellan Nässjö och Nybro var inte en järnväg, utan två: Nybro-Sävsjöströms Järnväg (NSJ), öppnad 1876 samt Sävsjöström-Nässjö Järnväg (SäNJ), öppnad 1914. NSJ ombildades 1888 på grund av dålig ekonomi. 1909 köptes NSJ in av Kalmar Järnvägar (KJ). SäNJ ägdes också av KJ. Öppnandet av SäNJ 1914 innebar att järnvägssträckan från Kalmar till Nässjö kortades med 80 km. Alternativet var att åka från Kalmar till Nässjö via Alvesta. Länk till kartor: NSJ och SäNJ  

1921 blev Sävsjöström en järnvägsknut när Östra Värends Järnväg, med spårvidden 891 mm, öppnades. Sedan tidigare fanns här lokstall med vändskiva, eftersom stationen under 38 år var ändstation. Nu när smalspårsjärnvägen kom till behövdes även en ramp för överföringsvagnar. I Lenhovda, som ligger längs den gamla smalspårsjärnvägen, fanns ett glasbruk och en snickerifabrik, som var stora kunder på järnvägen. För att slippa lasta om i Sävsjöström rampade man normalspårsvagnar på smalspåriga överföringsvagnar och körde dessa till och från Lenhovda. Bangården i Sävsjöström var mycket stor, här har järnvägsentusiaster märkt ut med skyltar som berättar om de olika delarna av spårområdet.

1955 elektrifierades järnvägen mellan Kalmar och Alvesta och detta blev början på slutet för sträckningen Nässjö-Nybro. I slutet av 1960-talet började nedläggningen av trafiken. 1985 lade man ner persontrafiken mellan Nybro och Åseda. 1989 revs spåren. Persontrafiken mellan Vetlanda och Åseda överlevde till 2002. Rälsen finns kvar, men de trafikeras inte. Det enda som återstår av Nässjö-Nybro Järnväg är trafiken mellan Nässjö och Vetlanda.

Under inspelningen av filmen Mitt liv som hund 1984-1985 användes Orrefors station och järnvägen som exteriör för en scen.

I Vetlanda finns Karlslunds banvaktstuga. Medförfattaren till denna hemsida, Jerry Karlsson, bodde i denna under några år i början på 1960-talet. Jerrys far, Göte, var överbanmästare vid järnvägen i Vetlanda.

Intryck från vår cykling mellan Nybro och Åseda
1989 revs spåren mellan Åseda och Orrefors och 1992 mellan Orrefors och Nybro. Banvallen inom Nybro kommun gjordes ganska snart i ordning till rid- och cykelväg. Sedan hösten 1914 är banvallen i Uppvidinge kommun iordningställd som cykelled. Mellan åren 2006 och 2015 har vi cyklat olika sträckor mellan Åseda och Nybro ett antal gånger. Innan persontrafiken lades ned mellan Vetlanda och Åseda 2002, passade vi på att åka med rälsbussen från Nässjö till Åseda. Nedan följer en sammanslagen redovisning av cykelleden.

Från Nybro cyklade vi riksväg 31 mot Orrefors. Där järnvägen korsade riksvägen vid Kyrkslätt, ca 5 km nordväst om Nybro, kunde vi cykla in på banvallen. Banvallen är mycket lättcyklad. Ett par km in på vägen ligger Brånahults stationshus på höger sida. I Orrefors finns en tjänstebostad, godsmagasinet och stationshuset kvar. De gånger vi har varit i Orrefors har stationsområdet tyvärr varit mycket igenvuxet med sly.

Mellan Orrefors och Målerås har man sedan vi cyklade sträckan 2013 gjort i ordning hela banvallen. På den här sträckan finns några banvaktstugor kvar och rester av andra. I Gullaskruv revs stationshuset 1979, där finns bara godsmagasinet kvar.

I Målerås finns två stationshus och två banvaktstugor. Ett av stationshusen, Målerås Södra, och den ena banvaktstuga tillhörde Kosta Järnväg. Stationshuset som hörde till NSJ är målat i rött och vitt. Vid Målerås Glasbruk har man ställt upp ett tågset med ånglok och personvagn. Loket tillhörde, så vitt vi förstår inte NSJ, men är mycket välvårdat och dekorativt.

I Målerås börjar och slutar cykelleden "Cykla Banvall i Uppvidinge". från kommungränsen, två km norr om Målerås är banvallen belagd med grus av stenmjöl. Beläggningen är mycket bra, utom på ett ställe där det går hästar på banvallen och förstör underlaget. Mitt emellan Målerås och Sävsjöström låg Applabäcks banvaktstuga. En informationsskylt visar var banvaktstuga låg. Det enda som återstår på platsen är en jordkällare. Här passerade järnvägen på en 11,5 km lång raksträcka, bland de längsta raksträckorna i Sverige.

I Sävsjöström finns stationshuset och två banvaktstugor kvar. På stationsområdet finns många informationsskyltar som visar på vilka aktiviteter som förekommit på stationsområdet. Strax norr om Sävsjöström, strax efter viadukten under vägen, ligger Säterivägens banvaktstuga. Efter ca tre km övergår banvallen till en bilväg som leder fram till Varshult. Här finns stationshuset kvar och banvallen fortsätter härifrån åter som bilfri väg. Ekhorva stationshus brann 1982 och resterna revs, men i Slåttra finns banvaktstugan kvar. Efter Slåttra är det bara fyra km kvar till Åseda och där slutar denna resa.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 138 km lång
 • 15 maj 1874 koncession beviljas för Nybro-Sävsjöström Järnväg (NSJ)
 • 21 oktober 1876 öppnas Nybro-Sävsjöströms järnväg, 43 km
 • 1 januari 1909 förvärvas NSJ av Kalmar Järnväg (KJ)
 • 10 juni 1910 koncession beviljas för Sävsjöström-Nässjö Järnväg
 • 20 januari 1914 öppnas sträckan Sävsjöström-Åseda, 21 km
 • 12 december 1914 öppnas sträckan Åseda-Nässjö, 74 km
 • 1 juli 1938 förstatligas båda järnvägarna
 • 1 juni 1969 upphör godstrafiken på sträckan Sävsjöström-Åseda
 • 1 oktober 1983 upphör godstrafiken på sträckan Orrefors-Sävsjöström
 • 2 juni 1985 upphör persontrafiken på sträckan Nybro-Åseda
 • 1 januari 1988 upphör godstrafiken på sträckan Nybro-Orrefors
 • 1989 rivs spåren på sträckan Orrefors-Åseda
 • 8 januari 1990 upphör godstrafiken på sträckan Vetlanda-Åseda
 • 1992 rivs sträckan Nybro-Orrefors
 • 15 juni 2002 läggs persontrafiken ned på sträckan Vetlanda-Åseda

Länkar till hemsidor:
http://wse20292.web06.talkactive.net/jarnvag.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro%E2%80%93S%C3%A4vsj%C3%B6str%C3%B6ms_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://cyklabanvalliuppvidinge.wordpress.com/
http://metrobloggen.se/lucidora/bilder-fran-mitt-paradis-pa-perrongen-24-juni-2013
http://maleras.nu/samhaellet/
http:/maleras.nu/turist/