Östra Skånes Järnvägar, Höör-Hörby

Historik och kuriosa
Höör-Hörby Järnvägsaktiebolag (HHyJ) bildades 1881 för att bygga en järnvägsförbindelse mellan Höör, vid Södra Stambanan och Hörby. Den byggdes som en ångspårväg, dvs. klenare än en standard järnväg. Se mer om ångspårvägar på Östra Skånes Järnvägar, Tollarp-Åhus.

Sträckan trafikerades av ångspårvagnar. 1886 öppnades Hörby-Tollarps Järnväg, också som ångspårväg, och en samtrafikering med det nya järnvägsbolaget påbörjades. Man införskaffade ångloket Bifrost för godstrafiken. Så småningom köptes det in personvagnar som drogs av ångloket, istället för att köra ångspårvagnarna. 1893 utökades samarbetet när Gärds Härads Järnväg  tog över trafikeringen.

Den 1 juni 1897 öppnades Eslöv-Hörby Järnväg, denna skulle på bara några år konkurrera ut HHyJ, som år 1900 såldes på exekutiv auktion. Genom olika försäljningar hamnade HHyj till slut 1915 under Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ), som bedrev trafik på sträckan fram till slutet av 1928. 1936 köptes ÖSJ upp av Kristianstad-Hässleholms Järnvägar, men då var HHyJ redan historia. 1929 lades linjen ned och den revs upp 1931. Loket Bifrost finns numer att beskåda i Narvik i Norge. Se linjekarta.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade mellan Hörby och Höör den 31 maj 2014. I västra änden av Bangatan går banvallen ut ur Hörby mot nordväst, som en grusbelagd cykelväg. Efter 1,5 km tar cykelvägen slut och man kommer ut på riksväg 13. Härifrån till Höör går riksvägen på banvallen, med undantag för några korta sträckor. Efter en km passerar man Fulltofta vägskäl. Vi cyklade ner till vänster och sedan vänster igen och där, i änden av en liten grusväg, ligger Fulltofta stationshus, något tillbyggt, men fullt igenkännbart.

Vi fortsatte sedan mot Höör på riksvägen. Inget mer finns kvar av järnvägen resten av sträckan. I Höör finns stationen kvar. Vid sidan av stationshuset ligger en liten byggnad som ser mycket gammal ut. Enligt en uppgift vi hittat kan det vara den gamla tredjeklass väntsalen. Den används nu som nedgång till gången under spåren. Efter en cykeltur på knappt 13 km tog resan slut och det var bara att vända tillbaka till Hörby.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 12,6 km
 • 3 februari 1882 koncession beviljas
 • 25 oktober 1882 öppnas Höör-Hörby Järnväg (HHyJ)
 • Från 1897 utkonkurrerad av nybyggda Eslöv-Hörby Järnväg
 • 25 oktober 1900 säljs HHyJ på exekutiv auktion till Lunds Sparbank
 • 31 juli 1906 köps järnvägen av häradshövding C A Trolle
 • 24 september 1915 köps järnvägen av Östra Skånes Järnvägar
 • 1 januari 1929 läggs HHyJ ned
 • 1931 rivs rälsen upp
 • På 1970-talet byggs riksväg 13 på banvallen mellan Höör och Hörby

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/hhyj_snabbfakta.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6%C3%B6r%E2%80%93H%C3%B6rby_J%C3%A4rnv%C3%A4g