Östra Skånes Järnvägar, Hörby-Eslöv

Historik och kuriosa
Den 29 november 1895  beviljades en koncession för en järnväg mellan Eslöv och Hörby. Båda orterna hade sedan tidigare järnvägsförbindelser. 1858 hade Södra Stambanan öppnats för trafik förbi Eslöv. 1882 öppnades Höör-Hörby järnväg och 1886 Hörby-Tollarps Järnväg

Man räknade med att ha järnvägsbygget färdigt före utgången av 1896, men så blev det inte. På grund en rallarkonflikt och problem med finansieringen, blev bygget försenat. Först den 1 juni 1897 kunde Eslöv-Hörby järnväg (EHJ) öppnas för allmän trafik.

Redan från början hade man trafiksamarbete med Hörby-Tollarps Järnväg. Ett drygt år senare, den 1 juli 1898 togs bolagen över av nystartade Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ). Med Eslöv-Hörbys Järnväg, blev den här järnvägssträckan en viktig länk mellan Kristianstad och Malmö. Under en period gick det direkttåg med restaurangvagn på denna järnväg. Se karta.

1 januari 1936 togs ÖSJ över av Kristianstad-Hässleholms Järnvägar (CHJ). 1 januari 1944 förstatligades CHJ. Den 28 maj 1961 lades persontrafiken ned på sträckan Kristianstad-Tollarp-Hörby-Eslöv. Godstrafiken fortsatte till den 25 maj 1967. Rälsen revs upp samma år.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade mellan Hörby och Eslöv den 30 maj 2014. (Kristianstad-Tollarp-Hörby cyklade vi 2009.) Vid Nygatans norra ände i Hörby, ligger stationshuset med rött tegel, inklämt mellan två vita flyglar. Här började dagens cykeltur. Vi cyklade Vallgatan österut på den asfalterade banvallen mot Osbyholm. Där är både banvaktstugan och stationshuset är rivna. Sedan fortsatte vi längs med Ringsjön. Större delen av sträckan ligger det hus längs sjön, så man ser inte mycket av Ringsjön. Där husen tar slut ligger Fogdarps station och banvaktstuga. Mellan dessa står vattentornet kvar, som användes till att fylla på vatten i ångloken.

Efter Fogdarp fortsätter banvallen som en smal stig genom skogen fram till Snogeröd. I Snogeröd ligger banvaktstugan kvar i originalskick, mycket fin.  Även stationshuset finns kvar. Mellan Snogeröd och Kastberga har man byggt riksväg 17 på banvallen. Endast Munkarps kombinerade banvaktstuga och hållplats finns kvar på den sträckan. I Kastberga hittade vi med lätthet den östra banvaktstugan. Kastberga västra banvaktstuga var tidigare Kastberga station. När stationen lades ner 1934 nedgraderades den till banvaktstuga. Sista biten in mot Eslöv går banvallen åter som en stig genom skogen. I utkanten av Eslöv tar banvallen slut och vi fick cykla på gatorna fram till stationen.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 24 km
 • 29 november 1895 koncession beviljas
 • 1 juni 1897 öppnas Eslöv-Hörby järnväg (EHJ)
 • 28 mars 1898 bildas Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ)
 • 1 juli 1898 uppgår EHJ i ÖSJ
 • 1 januari 1936 övertas ÖSJ av Kristianstad-Hässleholms Järnväg (CHJ)
 • 1 januari 1944 förstatligas CHJ
 • 28 maj 1961 upphör persontrafiken
 • 25 maj 1967 upphör godstrafiken
 • 1967 rivs rälsen
 • 1970 byggs riksväg 17 på banvallen mellan Snogeröd och Kastberga

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/ehj_snabbfakta.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Esl%C3%B6v%E2%80%93H%C3%B6rby_J%C3%A4rnv%C3%A4g