Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad-Brösarp

Historik och kuriosa
Östra Skåne Järnvägar (ÖSJ) var från början ett trafiksamarbete mellan fem mindre, normalspåriga järnvägar i östra Skåne, Östra Skånes Trafikförening. Här följer en beskrivning av sträckan Kristianstad-Everöd-Degeberga-Brösarp. 

Ett av bolagen var Gärds Härads Järnväg (GJ). Man började bygga den 30 km långa järnvägen med sträckningen Karpalund-Tollarp-Everöd-Degeberga den 26 mars 1881 och redan den 6 december samma år kunde man öppna järnvägen. Järnvägen byggdes som så kallad ångspårväg. Se mer om ångspårvägar på Östra Skånes Järnvägar, Tollarp-Åhus. 

Den 10 februari 1899 tog ÖSJ över GJ. ÖSJ tog i juni 1898 över en koncession på byggandet av en järnväg mellan Degeberga och Brösarp. Den 3 maj 1900 kunde den sträckan öppnas för trafik. I juni 1898 tog ÖSJ även över en koncession för byggandet en järnväg mellan Everöd och Långebro, i Kristianstad. Den sträckan stod färdig 2 maj 1901.

Nu återstod den kilometerlånga sträckan mellan Kristianstad Central och Långebro station. Passargerana fick åka hästskjuts från Lågenbro till Kristainstad C, över landsvägsbron. Godstrafiken kördes över Skepparslöv och Karpalund till Kristianstad. Mellan Långebro och Kristainstad C flyter Helge Å. Av skäl som jag inte kunnat få verifierat blev det en segdragen tvist innan bron kunde byggas. En möjlig anledning är att Helge å användes för sjöfart, ett annat skal kan varit att friluftsparken Tivoli ligger i området. Det är väl inte konstigt om man inte ville ha en järnväg genom parken. Till slut kunde man lösa frågan och den 25 juni 1919 kunde man äntligen öppna sträckan. Länk till karta.

1 januari 1936 togs ÖSJ över av Kristianstad-Hässleholms Järnvägar (CHJ). 1 januari 1944 förstatligades CHJ. 1972 upphörde persontrafiken på sträckan Kristianstad-Everöd-Degeberga-Brösarp. Godstrafiken fortsatte till 1985, sedan revs järnvägen upp i början av 1990-talet. 2004 öppnades en cykelled på banvallen på sträckan Kristianstad-Everöd-degeberga-Maglehem.

Intryck från vår cykling
Vi har cyklat mellan Kristianstad och Brösarp två gånger, den 23 juni 2009 samt den 22 maj 2020. Långebro station ligger på Genvägen 1 vid Långebrogatan. Rälsen ligger kvar här ända ner till Hedentorp. Lättaste sättet att komma till banvallen är att cykla österut, mot Helge Å. Där tar man Hedentorpsvägen söderut, ca 1,5 km. På Åstavägen 3 ligger Helgedals banvaktstuga. Mellan husen på Åstavägen 31 går en stig som kommer ut vid banvallen söderut. Underlaget växlar från grus till asfalt, genom jordbrukslandskapet. Efter ca 8 km kommer man fram till Gärds Köpinge. Här finns både banvaktstugan och stationshuset bevarade. Banvallen fortsätter som grusväg mestadels genom skog fram till Everöd. Stationshuset här var en järnvägsknut. I öst-västlig riktning gick fram till 1936 järnvägen mellan Tollarp och Åhus. Banvallen fortsätter genom skog och åkermark fram till Vittskölve station. Stationshuset låg ca 3 km väster om Vittskövle samhälle och ligger nu övergiven och vandaliserat i skuggan av ett sågverk.

Nu är vi framme vid Linderödsåsen och banvallen går uppför. Nästa anhalt är Degeberga. Här är banvallen asfalterad genom samhället. Efter stationshuset går banvallen nedför i en vid båge runt Degeberga Backar. I bortändan på samhället ligger Forsakar banvaktstuga. I närheten ligger ett naturreservat med Skånes högsta vattenfall, 23 m.  Det går uppför igen mot Österlia banvaktstuga. Den är utbyggd, sedan vi var här senast. Mycket elegant gjort. Om man inte har en bild på hur den såg ut innan, är det nästa omöjligt att se vilken ände som är nybyggd. Härifrån kan man de en glimt av Hanöbukten, över trädtopparna. Nu går det utför ända till Maglehem. På vägen dit passerar vi även Olseröds stationshus.

Efter Maglehem ligger Brostorps banvaktstuga. Strax söder om Brostorp ligger rälsen kvar till Brösarp. Härifrån är det enklast att följa Sydostledens skyltning fram till Brösarps station. Varför inte passa på att ta en tur med Ångtåget på Österlen, när man ändå är i Brösarp.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 39 km (Kristianstad-Everöd-Degeberga-Brösarp)
 • 11 februari 1881 koncession Karpalund-Degeberga
 • 6 december 1881 öppnas Gärds Härads Järnväg (GJ), Karpalund-Tollarp-Everöd-Degeberga, 30 km
 • 22 oktober 1892 koncession Degeberga-Brösarp
 • 1 juli 1898 uppgick GJ i Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ)
 • 3 maj 1900 öppnas sträckan Degeberga-Brösarp av ÖSJ
 • 2 maj 1901 öppnas sträckan Långebro-Everöd av ÖSJ
 • 25 juli 1919 öppnas sträckan Kristianstad C-Långebro av ÖSJ
 • 1 januari 1936 övertas ÖSJ av CHJ
 • 1 januari 1944 förstatligas CHJ
 • 1 januari 1972 läggs persontrafiken ned på Kristianstad-Brösarp
 • 1985 läggs godstrafiken ned
 • I början på 1990-talet rivs rälsen upp
 • 2004 invigs cykelleden mellan Kristianstad och Maglehem

Länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4rds_H%C3%A4rads_j%C3%A4rnv%C3%A4g
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/gj_snabbfakta.html
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/osj_inneh.htm
https://sydostleden.se/