Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad-Brösarp

Historik och kuriosa
Östra Skåne Järnvägar (ÖSJ) var från början ett trafiksamarbete mellan fem mindre, normalspåriga järnvägar i östra Skåne, Östra Skånes Trafikförening. Här följer en beskrivning av sträckan Kristianstad-Everöd-Degeberga-Brösarp. 

Ett av bolagen var Gärds Härads Järnväg (GJ). Man började bygga den 30 km långa järnvägen med sträckningen Karpalund-Tollarp-Everöd-Degeberga den 26 mars 1881 och redan den 6 december samma år kunde man öppna järnvägen. Järnvägen byggdes som så kallad ångspårväg. Se mer om ångspårvägar på Östra Skånes Järnvägar, Tollarp-Åhus. 

Den 10 februari 1899 tog ÖSJ över GJ. ÖSJ tog i juni 1898 över en koncession på byggandet av en järnväg mellan Degeberga och Brösarp. Den 3 maj 1900 kunde den sträckan öppnas för trafik. I juni 1898 tog ÖSJ även över en koncession för byggandet en järnväg mellan Everöd och Långebro, i Kristianstad. Den sträckan stod färdig 2 maj 1901.

Nu återstod den kilometerlånga sträckan mellan Kristianstad Central och Långebro station. Passargerana fick åka hästskjuts från Lågenbro till Kristainstad C, över landsvägsbron. Godstrafiken kördes över Skepparslöv och Karpalund till Kristianstad. Mellan Långebro och Kristainstad C flyter Helge Å. Av skäl som jag inte kunnat få verifierat blev det en segdragen tvist innan bron kunde byggas. En möjlig anledning är att Helge å användes för sjöfart, ett annat skal kan varit att friluftsparken Tivoli ligger i området. Det är väl inte konstigt om man inte ville ha en järnväg genom parken. Till slut kunde man lösa frågan och den 25 juni 1919 kunde man äntligen öppna sträckan. Länk till karta.

1 januari 1936 togs ÖSJ över av Kristianstad-Hässleholms Järnvägar (CHJ). 1 januari 1944 förstatligades CHJ. 1972 upphörde persontrafiken på sträckan Kristianstad-Everöd-Degeberga-Brösarp. Godstrafiken fortsatte till 1985, sedan revs järnvägen upp i början av 1990-talet. 2004 öppnades en cykelled på banvallen på sträckan Kristianstad-Everöd-degeberga-Maglehem.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade sträckan Kristianstad-Everöd-Degeberga-Brösarp den 23 juni 2009. Sträckan mellan Kristianstad och Gärds Köpinge är asfalterad. När man kommit ut ur Kristianstad breder fälten ut sig på båda sidor av banvallen. Från Gärds Köpinge till Maglehem var det grusväg, om jag minns rätt. Banvallen går över åkrar, genom små skogar och genom små byar. Innan man kommer fram till Maglehem cyklar man i en båge över Brösarps backar och har en vidunderlig utsikt över Hanöbukten. På Maglehems stationshus har ägarna ändrat namnet till Maglehus.

Från Maglehem till Brösarp fick vi titta på kartan för att hitta vägen. Vägen går parallellt med riksväg 19. Bitvis utgörs vägen av banvallen. Strax innan Brösarp cyklar man under en gammal järnvägsbro, som hörde till vår järnväg.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 39 km (Kristianstad-Everöd-Degeberga-Brösarp)
 • 11 februari 1881 koncession Karpalund-Degeberga
 • 6 december 1881 öppnas Gärds Härads Järnväg (GJ), Karpalund-Tollarp-Everöd-Degeberga, 30 km
 • 22 oktober 1892 koncession Degeberga-Brösarp
 • 1 juli 1898 uppgick GJ i Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ)
 • 3 maj 1900 öppnas sträckan Degeberga-Brösarp av ÖSJ
 • 2 maj 1901 öppnas sträckan Långebro-Everöd av ÖSJ
 • 25 juli 1919 öppnas sträckan Kristianstad C-Långebro av ÖSJ
 • 1 januari 1936 övertas ÖSJ av CHJ
 • 1 januari 1944 förstatligas CHJ
 • 1 januari 1972 läggs persontrafiken ned på Kristianstad-Brösarp
 • 1985 läggs godstrafiken ned
 • I början på 1990-talet rivs rälsen upp
 • 2004 invigs cykelleden mellan Kristianstad och Maglehem

Länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4rds_H%C3%A4rads_j%C3%A4rnv%C3%A4g
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/gj_snabbfakta.html
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/osj_inneh.htm