Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad-Hörby

Historik och kuriosa
Östra Skåne Järnvägar (ÖSJ) var från början ett trafiksamarbete mellan fem mindre, normalspåriga järnvägar i östra Skåne, Östra Skånes trafikförening. Här följer en beskrivning av sträckan Kristianstad-Tollarp-Hörby. Berörda järnvägar är Gärds Härads Järnväg (GJ) samt Hörby-Tollarps Järnväg (HTJ) 

Gärds Härads Järnväg började byggas 26 mars 1881. Den 30 km långa järnvägen med sträckningen Karpalund-Tollarp-Everöd-Degeberga kunde öppnas redan den 6 december samma år. Karpalund ligger vid Kristianstad-Hässleholms Järnväg (CHJ).

Hörby-Tollarps Järnväg fick koncession för en järnväg mellan nämnda orter den 31 augusti 1885. Den 16 november 1886 kunde man öppna järnvägen, 25 km. Den 27 april 1893 gick bolaget i konkurs och trafiken togs över av Gärds Härads Järnväg. Båda järnvägarna byggdes som så kallade ångspårvägar. Läs mer om ångspårvägar på Östra Skånes Järnvägar, Tollarp-Åhus.

1 juli 1898 övertogs HTJ av ÖSJ och den 10 februari 1899 gick även GJ upp i ÖSJ. 1901 fick ÖSJ koncession på att bygga en järnväg mellan Skepparslöv, 3 km söder om Karpalund, och Långebro, på västra sidan av Helge Å, i Kristianstad. Sträckan kunde öppnas för trafik den 1 oktober 1902. Den 25 juni 1919 öppnades förbindelsen Långebro-Kristianstad C. Läs mer om den långdragna processen på Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad-Brösarp. Med Eslöv-Hörbys Järnväg, som öppnats 1897, blev den här järnvägen en viktig länk mellan Kristianstad och Malmö. Under en period gick det direkttåg med restaurangvagn på denna sträcka. 

1 januari 1936 togs ÖSJ över av CHJ. 1 januari 1944 förstatligades CHJ. Den 28 maj 1961 lades persontrafiken ned på sträckan Kristianstad-Hörby-Eslöv. Godstrafiken fortsatte till den 25 maj 1967, då den lades ner på sträckan Skepparslöv-Eslöv. Rälsen revs upp samma år. Från Kristianstad till Skepparslöv och vidare norrut till Karpalund och Hanaskog fortsatte godstrafiken i olika konstellationer fram till 2010.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade sträckan Kristianstad-Hörby den 25 juni 2009. (2014 cyklade vi fotsättningen, Hörby-Eslöv.) Banvallen är iordninggjord som cykelväg, med grus, hela vägen från Kristianstad till Hörby. Banvallen går över fält och åkrar fram till Tollarp. Härifrån blir omgivningarna mer skiftande, med både fält och skogar. Mellan Sätarum och Linderöd går banvallen genom mer kuperad terräng. i Linderöd höll vi på att missa stationshuset, för cykelleden går en annan väg genom byn, än förbi stationshuset. Mellan Linderöd och Hörby går banvallen skiftande omgivningar. I Hörby var det lite klurigt att hitta stationshuset. Efter mycket letande i norra änden av Nygatan, inklämd mellan två vita flygelbyggnader.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 43 km (Kristianstad-Tollarp-Hörby)
 • 11 februari 1881 koncession för Karpalund-Degeberga
 • 6 december 1881 öppnas Gärds Härads Järnväg (GJ), Karpalund-Skepparslöv-Tollarp-Everöd-Degeberga, 30 km
 • 31 juli 1885 koncession för Hörby-Tollarps Järnväg (HyTJ)
 • 16 november 1886 öppnas Hörby-Tollarps Järnväg, 25 km
 • 28 mars 1898 bildas Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ)
 • 1 juli 1898 tas Hörby-Tollarps Järnväg över av ÖSJ
 • 10 februari 1899 tas Gärds Härads Järnväg över av ÖSJ
 • 10 juli 1901 koncession för Skepparslöv-Långebro, Kristianstad
 • 1 oktober 1902 öppnas sträckan Långebro-Skepparslöv, 4 km
 • 25 juni 1919 öppnas sträckan Kristianstad C-Långebro, 1 km
 • 1 januari 1936 övertas ÖSJ av Christinstad-Hässleholms järnvägar (CHJ)
 • 30 juni 1936 läggs sträckan Karpalund-Skepparslöv ned och rivs upp
 • 1 januari 1944 förstatligas CHJ
 • 28 maj 1961 upphör persontrafiken på sträckan Kristianstad-Hörby
 • 25 maj 1967 upphör godstrafiken på sträckan Långebro-Hörby
 • 1967 rivs rälsen på sträckan Skepparslöv-Hörby
 • 2010 upphör godstrafiken på sträckan Kristianstad-Skepparslöv

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/htj_snabbfakta.html
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/gj_snabbfakta.html
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/osj_snabbfakta.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rby%E2%80%93Tollarps_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4rds_H%C3%A4rads_j%C3%A4rnv%C3%A4g