Östra Skånes Järnvägar, Tollarp-Åhus

Historik och kuriosa
Sträckan Tollarp-Åhus var en del av Gärds Härads Järnväg (GJ), som ingick i ett trafiksamarbete mellan fem mindre, normalspåriga järnvägar i östra Skåne, Östra Skånes trafikförening. Man började bygga Gärds Härads Järnväg med sträckningen Karpalund-Tollarp-Everöd-Degeberga, 30 km, den 26 mars 1881 och redan den 6 december samma år kunde man öppna järnvägen. Den 18 augusti 1882 fick man koncession till att förlänga järnvägen från Everöd till Åhus, 15 km. Den 18 december 1883 kunde man öppna järnvägen för allmän trafik. Länk till karta.

Hela GJ byggdes som så kallad ångspårväg. Det innebar att den byggdes på ett klenare underlag och med klenare räls. Banan trafikerades av ångdrivna spårvagnar och hade en betydligt lägre hastighet än andra järnvägar. Man hade inga banvaktstugor längs linjen, utan banvakterna bodde i stationshusen. Biljettförsäljningen och godshanteringen sköttes av tågpersonalen. Föraren fick hjälp av konduktören för att sköta eldningen i ångpannan. Ganska snart insåg man att man byggt järnvägen för klent och fick efterhand bygga om den till vanlig järnväg.

Den 10 februari 1899 togs Gärds härads Järnväg över av Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ). Malteholms cementfabrik, belägen mellan Tollarp och Everöd, använde järnvägen för sina frakter till Åhus hamn. När cementfabriken lade ner 1928, i samband med att företaget såldes till Skånska Cement, tappade järnvägen en stor kund. I Östra Vram, strax öster om Tollarp, låg ett brännvinsbränneri, som också använde järnvägen för sina frakter.

1 januari 1936 togs ÖSJ över av Kristianstad-Hässleholms Järnvägar (CHJ). Den 30 juni samma år lade man ner sträckorna Karpalund-Skepparslöv och Tollarp-Everöd-Åhus. Eftersom CHJ hade byggt en järnväg mellan Kristianstad och Åhus redan 1886 och ÖSJ en mellan Långebro, i Kristianstad, och Everöd 1901, behövdes inte sträckan Tollarp-Everöd-Åhus. Endast banan mellan Östra Vram och Tollarp blev kvar, när man rev upp hela sträckan mellan Tollarp och Åhus, direkt efter nedläggningen.

Intryck från vår cykling

Vi cyklade sträckan Tollarp-Åhus den 6 juli 2013. I Tollarp finns inte mycket kvar av järnvägstiden. Lokstallet finns kvar och i närheten av det finns ett minnesmärke över järnvägen. Stationshuset, som uppfördes när man förlängde linjen till Hörby, är rivet. Däremot finns det första stationshuset kvar, som ligger öster om lokstallet, bakom en stor lagerbyggnad. På Arlagatan, bakom en häck ligger ett vitt hus, som enligt uppgift ska vara det först uppförda stationshuset. Här började vår resa, vi visste redan från början att den inte skulle gå på många meter banvall.

Vi lämnade Tollarp och cyklade Östra Vramvägen fram mot kyrkan. Där svängde vi ner söderut, ca 100 m. In till vänster ligger Östra Vram hållplats och ett stort magasin till vänster om det. Vi fortsatte söderut, och vid Hommentorp svängde vi mot sydöst mot Everöd. Ca två hundra meter väster om korsningen vid Lyngsjövägen, hittade vi Lyngsjö hållplats. I Everöd hittade vi, vid kyrkan, det vi tror var Everöds gamla stationshus, som när det nya uppförts, fick namnet Everöds lastplats. I Everöd korsar man den uppskyltade, asfalterade banvallen från Kristianstad till Maglehem.  Vi svängde av till vänster och kom på banvallen fram till Everöds station. I östra änden av Everöd tar Lyngby vid. På Lyngbyvägen, precis vid Lyngbys nordligaste punkt hittade vi Gärd Lyngbys lilla stationshus.

Efter Everöd och Lyngby fortsatte järnvägen mot nordost ut över fälten. Vi cyklade ca en km österut mot Åhus och svängde sedan av åt vänster mot Köpinge. Efter 5 km sicksackande väg kom vi fram till Mjö hållplats. Detta var Gärds Köpinges station, innan ÖSJ hade byggt linjen mellan Långebro, Kristianstad och Everöd. Efter Mjö hållplats passerade järnvägen på en bro över Helge Å. Den bron är sedan länge nedmonterad, endast brofästena och bropelarna finns kvar. Detta visste vi innan, så det var ingen överraskning för oss att vi nu fick cykla tillbaka 5 km. Tillbaka på vägen till Åhus fortsatte vi österut. Vi passerade Helge Å på landsvägsbron och vid Härnestadgård cyklade vi norrut på en liten grusväg för att komma fram till resterna av järnvägsbron över Helge Å. Det var en imponerande stenkonstruktion. Enligt information vi fått, ska försvaret ha övat brobyggnad här, efter järnvägens nedläggelse.

Vi fortsatte mot Ripa, där en äldre man i byn visade oss var vi kunde hitta Ripas hållplats. Den ligger i nordligaste änden av byn vid vägen mot Rinkaby. Sista etappen gick in mot Åhus. På Rundelgatan hittade vi Gärds Härads station, kallad Gärdskan, efter smeknamnet på järnvägen. Bakom Gärdskan ligger Åhus station, som tillhörde CHJ. Vi var framme vid vårt mål och det var bara att vända cyklarna tillbaka till Tollarp.
Att cykla en banvall nästan 80 år efter att den rivits upp är en helt annan sak än att cykla en banvall där man anlagt en cykelled. Järnvägssträckan Tollarp-Åhus var 23 km lång, enkel väg. Landsvägssträckan är 25 km, men vi hade cyklat närmare 70 km, innan vi var tillbaka i Tollarp. Men det har sin tjusning att leta efter järnvägsbyggnader som man inte vet hur de ser ut, inte var de ligger, eller om de ens finns kvar. Vi hade hittat några bilder på internet och någon GPS-koordinat, men husen är ibland ombyggda till oigenkännlighet. Det kräver definitivt noggranna förberedelser och ordentlig kartläsning, för att man ska få största möjliga utbyte. Det är definitivt en större utmaning att cykla sådana här banvallar.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 23 km (Tollarp-Everöd-Åhus)
 • 11 februari 1881 koncession för Karpalund-Degeberga
 • 6 december 1881 öppnas Gärds Härads Järnväg, Karpalund-Tollarp-Everöd-Degeberga, 30 km
 • 18 december 1883 koncesson för Everöd-Åhus
 • 18 december 1883 öppnas sträckan Everöd-Åhus, 15 km
 • 28 mars 1898 bildas Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ)
 • 10 februari 1899 tas Gärds Härads Järnväg över av ÖSJ
 • 1 januari 1936 övertas ÖSJ av Kristianstad-Hässleholms järnvägar
 • 30 juni 1936 läggs sträckan Tollarp-Everöd-Åhus ned
 • 1937 rivs spåren på sträckan Tollarp-Åhus

Länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4rds_H%C3%A4rads_j%C3%A4rnv%C3%A4g
http://www.historiskt.nu/normalsp/osj/gj_snabbfakta.html