Sölvesborg-Olofström-Älmhults Järnväg

Historik och kuriosa
Redan på 1880-talet hade man i Sölvesborg planer på att bygga en järnvägsförbindelse till Södra Stambanan. Industrisamhället Olofström hade också ett stort intresse av att förbättra sina kommunikationer.

1 mars 1898 började man bygga järnvägen och 1901 vad den färdig att tas i bruk. Järnvägen gick genom tre landskap: Blekinge, Skåne och Småland. På den här järnvägen fanns Skånes enda järnvägstunnel, innan Öresundsbrons tillblivelse.

Efterfrågan på transporter blev inte vad man hoppats på och 1903 gick järnvägsbolaget i konkurs och ombildades. 1925 gick man åter i konkurs och bolaget ombildades en tredje gång. 1944 förstatligades järnvägen och SJ tog över.

I Lönsboda fanns ett stenbrott, som använde järnvägen för transporter. Periodvis har det även fraktats torv på banan. Järnvägen levde kvar fram till 1984. Nu finns bara bandelen mellan Olofström och Älmhult kvar, tack vare att Volvo i Olofström använder järnvägen. Den södra delen från Olofström till Sölvesborg revs upp och man anlade en cykelväg på banvallen.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade de 30 km mellan Olofström och Sölvesborg fram och tillbaka den 22 maj 2009. Eftersom hela sträckan är asfalterad är det en lätt cykling. Banvallen går hela vägen genom ett vackert landskap. Nästan hela vägen följer den Ryssbergets fot över odlade fält. Strax söder om Barnakälla passerar man genom Skånes enda järnvägstunnel.

Från Olofström och norrut ligger rälsen kvar, så denna sträcka avverkade vi med bil. De flesta av järnvägsbyggnaderna står kvar, på hela järnvägen. Alla stationshus är inte fina och välskötta. Stationshuset i Hökön var, när vi passerade 2009, mycket förfallet och huset var fyllt med skräp från golv till tak. Oavsett skicket på byggnaderna, blir vi alltid glada när de står kvar. Det är en tjusning att hitta dem, även om det bara är ruckel.

Snabbfakta

  • 1435 mm
  • 72 km lång
  • 1 juli 1897 koncession beviljas för järnvägen
  • 23 maj 1901 öppnas järnvägen
  • 1 juli 1944 förstatligas järnvägen
  • 28 maj 1972 upphör godstrafiken på sträckan Sölvesborg-Olofström
  • 1 oktober 1984 läggs persontrafiken ned på hela järnvägen
  • Volvo upprätthåller godstrafik på sträckan Olofström-Älmhult
  • 1988 rivs spåren Sölvesborg-Olofström

Länkar till hemsidor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6lvesborg%E2%80%93Olofstr%C3%B6m%E2%80%93%C3%84lmhults_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://motorvaggenombjarnumnu.wikispaces.com/SOEJ+-+S%C3%B6lvesborg-Olofstr%C3%B6m-%C3%84lmhults+J%C3%A4rnv%C3%A4g