Dellenbanan, Statsbanan Ljusdal-Hudiksvall

Hudiksvalls Järnväg
Längs Dellensjöarna i Hälsingland fanns under 1800-talet flera bruk som hämtade råvaror i Hälsingeskogarna. En av masugnarna skaffade malm ända från Roslagen. Problemet för ägarna av dessa bruk var att på ett effektivt och lönsamt sätt frakta malm till bruken och de färdiga produkterna ut till kusten för vidare transport med båt till slutkunderna. En av masugnsägarna hade långt framskridna planer på att bygga en transport- och flottled med slussar och kanal längs Rolfstaån och dess sjösystem ner till Iggesund. Detta uppskattades inte av de ledande männen i Hudiksvall, 10 km norr om Iggesund. Man var rädd att Hudiksvall skulle tappa sin ställning som ledande handelsstad.

I januari 1856 samlades de ledande männen i Hudiksvall till ett möte, där man började diskutera byggandet av en järnväg från Forsa bruk till Hudiksvall. I maj 1858 kunde man efter många turer och beviljande av koncession och statslån börja bygga en 11 km långa järnväg med bredden 1217 mm, dvs. 4 engelska fot. Under tiden hade det börjat byggas slussar och en kanal för flottleden vid Näsviken, i sydöstra änden av Sördellen. Under byggtiden av järnvägen och slussarna kom man fram till att det var lönsammast för alla parter att samarbeta. Den 16 juli 1860 kunde Hudiksvalls Järnväg (HJ) öppnas för allmän trafik. Samtidigt var även flottningsleden vid Näsviken färdigbyggd. Nu hade man en färdig transportled från Dellensjöarna, via slussen vid Näsviken och vidare med järnväg från Forsa till Hudiksvall.

Det mesta som fraktades på järnvägen var trä- och järngods. Vissa tider kunde det gå 40 godståg om dagen på järnvägen. Trafiken pågick från islossningen på våren till isläggningen strax före jul. Persontrafik förekom också, men i mycket liten omfattning. Två gånger om dagen hängdes det på personvagnar på godstågen.

Ganska snart insåg man att kapaciteten vid slussen vid Näsviken inte räckte till. Det blev en flaskhals, som medförde att man började se över möjligheten att förlänga järnvägen till Näsviken och slippa att slussa godset. 1866 fick man koncession beviljad för en förlängning av järnvägen. Det dröjde fram till 1872 innan man påbörjade byggandet av den fem km långa förlängningen. Sedan tog det två år att bygga den relativt korta förlängningen, delvis beroende på att man fick bygga tre relativt stora broar. När förlängningen öppnades för allmän trafik i november 1874 togs slussarna vid Näsviken ur drift.

HJ var en lönsam järnväg, men när Norra stambanan nådde Ljusdal ville man i Hudiksvall ha en järnvägsförbindelse ända från Ljusdal till Hudiksvall. Efter många turer beslutades att staten skulle köpa in HJ och bredda den till normalspår och samtidigt förlänga järnvägen till Ljusdal.

Stadsbanan Ljusdal-Hudiksvall
I januari 1886 påbörjades byggandet av den 27 km långa bandelen mellan Ljusdal och Delsbo. Den 1 oktober 1887 kunde sträckan öppnas för allmän trafik. Medan man byggde delsträckan Delsbo-Hudiksvall pågick trafiken på HJ nästan helt ostört. På grund av alltför kraftiga lutningar blev man tvungen att lägga om sträckningen på drygt 10 km av den ursprungliga järnvägen. In mot Hudiksvall drogs banan i en vid båge söderut. Mellan Delsbo och Näsviken drog man järnvägen genom två tunnlar. Nio nya broar byggdes samt flera nya stationshus. Den 1 juni 1888 kunde Stadsbanan Ljusdal-Hudiksvall (Sb Ls-Hkl) öppnas för allmän trafik och HJ:s 27-åriga existens var över.

Den 1 november 1927 öppnades Ostkustbanan för allmän trafik och Hudiksvall fick då en förbindelse rakt söderut mot Gävle och norrut mot Sundsvall. I slutet av 1950-talet elektrifierades Sb Ls-Hkl och det arbetet var färdigt den 31 maj 1959. Ändå gick trafiken sämre och redan 1969 ville SJ dra ned på trafiken. Den 14 januari 1985 lades persontrafiken ned och den 1 november 1986 upphörde godstrafiken på sträckan Hudiksvall-Delsbo. Den 1 oktober var det sträckan Delsbo-Ljusdals tur att läggas ned. Hela järnvägen var formellt nedlagd 1995.

Den 2 december 1984 bildades Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner. Somrarna 1985 och 1986 samt 100 års jubileumssommaren 1988 kördes museitrafik ända från Ljusdal till Hudiksvall. Men efter att Banverket inte givit fler trafiktillstånd började man sommaren 2001 med dressinåkning på sträckan Hybo-Idenor, 55 km, med huvudstation i Delsbo. Sedan 2005 körs det åter museitrafik mellan Delsbo och Fredriksfors, några trafikdagar varje sommar.

Intryck från vår dressinåkning
Välkommen på en dressintur på en av Sveriges vackraste järnvägssträckor! Vi åkte dressin på Dellenbanan den 19 juni 2018. Huvudstationen ligger i Delsbo och man kan åka österut mot Hudiksvall eller västerut mot Ljusdal. Vi nöjde oss inte med att välja det ena eller andra, vi ville ha extra allt. Vi hade i förväg kommit överens med stationschefen på Dellenbanans vänner att få skjuts till Hybo och sedan bli hämtade i Forsa. En nett dressintur på 44 km. Eftersom Dellenbanan och Norra Stambanan samsas på samma spår in till Ljusdal, kan man inte åka dressin den första biten, utan dressinbanan börjar vid Hybo station.

Från Hybo åkte vi i rask fart ned mot sjön Gryttjen. Här går järnvägen precis intill sjön med vacker utsikt. Här fanns det förr i världen en flottningsränna som började i Hybosjön. I andra änden av Gryttjen finns det stora stenblock, som man använde för att bygga en bank över sjöns ostligaste del. Härifrån går järnvägen parallellt med en kanal som användes till flottning, före järnvägens tillkomst. Järnvägen fortsätter här längsmed sjön Lången. Innan man kommer fram till Delsbo, följer sedan en lång sträcka med skog fram till Hammarsvall, där åkrarna breder ut sig.

I Delsbo ligger som sagt Dellenbanans nuvarande huvudstation. Härifrån kan man under vissa trafikdagar åka rälsbuss till Fredriksfors, 4 km österut. I Fredriksfors är stationshuset rivet, endast en stationsskylten, perrongkanten och en plåtstins finns kvar. Nu har vi kommit fram till sjön Sördellen. Järnvägen går här högt över sjön, tyvärr ser man inte mycket av sjön på grund av den täta växtligheten. 3 km innan Näsviken kommer man fram till två tunnlar efter varandra, 163 och 137 meter långa. Det var med skräckblandad förtjusning och med pannlampa på, som vi trampade in i tunnelmynningen. I den första tunneln, som är längst, ser man inte den andra tunnelmynningen, när man ger sig in i mörkret. Det gör man däremot i den andra. 

I Näsviken passerar man över kanalen med sluss, som byggdes i samband med att Dellenbanans föregångare, Hälsinglands Järnväg, öppnades. Efter Näsviken är det inte långt kvar till Forsa. Här följer järnvägen Rolfsån, med mycket vacker utsikt. Efter Forsa kan man fortsätta på Dellenbanan ända fram till Idenor, där Ostkustbanan tar vid in till Hudiksvall. Men vi valde den här gången att stanna i Forsa. Härifrån blev vi hämtade av dressinuthyrarna.

Från Hybo till Forsa går banan nedför eller plant hela vägen. Den enda uppförsbacke vi märkte av var ett par km in mot Näsviken. Av den anledningen kändes inte 44 km för långt. Väljer man att cykla en kortare sträcka fram och tillbaka, så hamnar man åt ena eller andra hållet i en uppförsbacke. Många stationshus och banvaktstugor finns kvar längs linjen. Till vänster finns bilder på alla vi hittade. Detta var en härlig dressintur, trots att vädrets makter inte var med oss hela tiden. Vi hamnade i en åskskur, men tack vare att dressinen för lite oväsen, så hörde vi inte åskan och då är det ju heller inget att oroa sig för! Vi kan starkt rekommendera alla att ta sig en dressintur på Dellenbanan med eller utan barn. Dressinuthyrarna är tillmötesgående, trevliga och mycket serviceinriktade.  Efter dressinturen så smakar det också gott med en bit mat eller fika på Delsbo stationscafé.

Snabbfakta

 • 1217 mm (HJ)
 • 16 km (HJ)
 • 1435 mm (Sb Ls-Hkl)
 • 62 km (hela Sb Ls-Hkl inkl. HJ)
 • 1 maj 1858 koncession för sträckan Hudiksvall-Forsa (HJ)
 • 11 januari 1859 öppnas HJ provisorisk godstrafik
 • 16 juli 1860 öppnas HJ för allmän trafik   
 • 16 mars 1866 koncession för sträckan Forsa-Näsviken
 • 20 november 1874 öppnas sträckan Forsa-Näsviken för allmän trafik
 • 1 oktober 1887 öppnas (Sb Ls-Hkl) Ljusdal-Delsbo 27 km
 • 1 november 1887 förstatligas Hudiksvalls Järnväg
 • November 1887-maj 1888 byggs HJ om till normalspår
 • 1 juni 1888 öppnas sträckan Delsbo-Hudiksvall, 35 km
 • 31 maj 1959 elektrifieras järnvägen
 • 14 januari 1985 upphör persontrafiken
 • 1 november 1986 upphör godstrafiken på sträckan Delsbo-Hudiksvall
 • 1 oktober 1989 upphör godstrafiken på sträckan Ljusdal-Delsbo
 • 2 december 1984 bildas Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner
 • 1985, 1986 samt 1988 trafikeras hela järnvägen med museitåg sommartid
 • 1989 inför Banverket hårda restriktioner som omöjliggör tågtrafik
 • Sommaren 2001 påbörjas dressinåkning på sträckan Hybo-Idenor, 55 km
 • Från 2005 körs museitåg på sträckan Delsbo-Fredriksfors, 5 km

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/staten/sb_ldl_hd/sbhd_inneh.html
http://www.dellenbanan.se/