Statsbanan Sveg-Hede, Hedebanan

Historik och kuriosa
Sveg fick sin första järnvägsförbindelse 1909, när Orsa-Härjeådalens Järnväg (OHJ) öppnades för allmän trafik. Jämtlands läns landshövding, Johan Widén, tillika riksdagsman i andra kammaren, lade 1911 fram en begäran hos kungliga järnvägsstyrelsen att undersöka möjligheten att i statlig regi bygga en järnväg mellan Sveg och Hede. Vid 1912-års riksdag beslutades att staten skulle bygga vidare på Inlandsbanan, sträckan Sveg-Brunflo, samtidigt godkändes förslaget att bygga en bibana till Hede. Stakningen till Hede var i det närmaste färdig 1917. Man påbörjade bygget, som beräknades ta fyra år, men den 72 km långa Statsbanan Sveg-Hede blev inte färdig att öppnas för allmän trafik förrän den 9 november 1924.

Järnvägen blev aldrig under sin existens någon god affär för SJ. 1934–1956 kunde man åka sovvagnståg som gick direkt från Göteborg och Stockholm under vintersäsongen. 1954–1956 kunde man åka motorvagnståget Härjedalingen mellan Stockholm och Sveg under sommar- och vintersäsongerna vid veckosluten. Den 1 februari 1966 lades all trafik ned. Efter några år revs sträckan Glissjöberg-Hede, efter att ha använts av militären som övningsmål. Mellan Sveg och Glissjöberg förekom enstaka godstransporter under ytterligare några år innan även denna del revs upp 1970. Samma år byggdes Hedes flygplats, Hedlanda, på gamla banvallen. 1975 byggdes kraftverksdammen Svegsjön, i och med detta bygge svämmades banvallen över mellan Överberg och Remberget, väster om Sveg. Hedebanan blev den första statligt byggda järnvägen som lades ner och revs upp.

Intryck från vår cykling
När vi i augusti 2017 åkte Inlandsbanan, klev vi av tåget på färden söderut, vid Röjan station. Härifrån skulle vi cykla över Vemdalsskalet till Hede och sedan söderut till Sveg. Detta skulle vi göra på två dagar, sammanlagt 135 km. Röjan ligger på 395 meter över havet. Högsta punkten på länsväg 315 vid Vemdalsskalet är 725 meter över havet, det är en höjdskillnad på 330 meter på en sträcka på 21 km.

På de första 7 km på länsväg 315 från Röjan höll man på med ett vägarbete med ny beläggning. Dessvärre hade man inte hunnit asfaltera där vi skulle fram, så vi fick cykla på det så kallade bärlagret av samkross, kan jämföras med grus, bestående av stenkross. Lite jobbigt, men det gick bra, inga punkteringar. Vid Utanbergsvallarna, där länsvägarna 315 och 316 möts var vägarbetet över, men här började den verkliga prövningen. En brant uppförsbacke, 1200 meter lång, 111 meters stigning, 9,25 % stigning. Efter bara en liten bit fick vi kliva av och leda cyklarna. Men på det hela taget var det inte så jobbigt att cykla uppför Vemdalsskalet som vi hade trott. Vädret var perfekt, mulet och därför lagom varmt. 2,5 timmar efter att vi klivit av tåget var vi uppe vid Vemdalsskalets Högfjällshotell. Här blev det medhavd fika, innan det bar nedför baken på andra sidan, ned mot Vemdalen. Här blev det åka av, mycket brantare än det var uppför. När vi kommit till Vemdalen fortsatte vi de 19 km till Hede och Hedevikens stationer. Här ligger banvallen kvar bitvis, med underlag i olika skick. Sedan cyklade vi tillbaka till Vemdalen och tog in på Gästis i Vemdalen, med anor flera hundra år tillbaka i tiden.

Dagen därpå regnade det och cyklade vi åter västerut 2,2 km, över Vemån och sedan in på första vägen söderut mot Vemdalens station. Efter ca 500 meter var vi framme vid stationshuset. Härifrån kan man cykla på banvallen ända till Glissjöberg, 38 km rakt väg genom myrmarken. Det är inte mycket variation i landskapet. Man passerar en och annan torvtäkt och även Håbergets by med stationshus. På det hela taget en tråkig sträcka och regnet gjorde det inte roligare. Vid Glissjöberg fick vi cykla ut på riksväg 84, eftersom banvallen är översvämmad av Svegsjön ända fram till Överberg. Härifrån går det att cykla på banvallen ända in till Sveg.

Snabbfakta1435 mm bred

  • 72 km
  • 1921 öppnas sträckan Sveg-Vemån, 15 km, för provisorisk godstrafik
  • 1923 öppnas sträckan Vemån-Hede, 57 km, för provisorisk godstrafik
  • 9 november 1924 öppnas hela järnvägen för allmän trafik
  • 1 februari 1966 upphör all trafik
  • 1970 rivs järnvägen

Länkar
http://historiskt.nu/normalsp/staten/sveg_hede/sveg_hede_main.html#1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hedebanan