Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, Tillberga-Ramnäs och Ludvika-björbo

Historik och kuriosa
På 1860- och 1870-talen såg man i städerna norr om Mälaren ett stort behov av bygga en järnväg som skulle kunna förbinda Stockholm med bl.a. Enköping och Västerås, för att sedan gå vidare till Bergslagen. Statens Järnvägar hade inget intresse av att bygga en sådan järnväg och staten ville inte heller låna ut några pengar till projektet. Istället blev det Stockholms stad som fick stå för en stor del av finansieringen. 1871 bildades Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägsaktiebolag (SWB) och första koncessionen för sträckorna Tomteboda (Stockholm)-Tillberga-Köping och Tillberga-Ängelsberg beviljade den 24 maj 1872. Ekonomin blev anstängd efter ett tag och för att kunna fullfölja järnvägsbygget, så fick man ombilda järnvägsbolaget. Mellan den 1875 och 1907 byggdes ett järnvägsnät på sammanlagt 370 km. Se Karta

Under åren förvärvade man också några befintliga järnvägar: Sala-Tillberga Järnväg, Enköping-Heby-Runhällens Järnväg, Norbergs Järnväg samt Smedjebackens Järnväg. Under många år var SWB ett välmående och lönsamt järnvägsbolag. Den 1 juli 1944 förstatligades SWB. Större delen av järnvägen elektrifierades under åren som följde. På flera sträckor har man byggt dubbelspår. Den största delen av järnvägen trafikeras fortfarande under SJ:s regi. Efter hand som järnvägsnätet i Uppland, Västmanland och Bergslagen växte, blev några sträckor på SWB överflödiga och lades ner, bl.a. Tillberga-Ramnäs och Ludvika- Björbo.

Intryck från vår cykling
Tillberga-Ramnäs
Vi cyklade mellan Tillberga och Ramnäs den 23 juni 2015. Första halvan från Tillberga till Skultuna var inte lätt att cykla på banvallen. Vi cyklade från Tillberga mot Hållsta och hittade en traktorväg som ledde ner till banvallen, men efter ca en km fick vi vända, eftersom banvallen tog slut vid en bäck, där bron var borta. Vi kom sedan under riksväg 56, genom den gamla järnvägsviadukten, och hittade det vi tror är Ansta banvaktstuga på vänster sida. Vi fortsatte framåt ca 1,5 km, men fick vända igen eftersom banvallen inte var framkomlig. Vi cyklade ca 3 km på landsvägen och kunde komma på banvallen igen vid Böle. Här hittade vi Böhle banvaktstuga och kunde fortsätta på banvallen nästan ända fram till Skultuna station. Banvallen är mycket jobbig att cykla på här, eftersom underlaget utgörs av stenar och grovt grus. Strax innan Skultuna fick vi lämna banvallen och cykla på en stig, över en gårdsplan och hittade här Skultuna stationshus.

Vid Skultuna har man gjort i ordning järnvägsbron över ån, så vi kunde cykla fram ca 1,5 km innan det åter tog stopp och vi fick cykla ut på vägen ett stycke igen. När vi passerat landsvägen kunde vi fortsätta på banvallen och kom så småningom förbi Svanå stationshus och Storkärrets banvaktstuga. Banvallen fortsatte ända fram till den befintliga järnvägen som går mellan Fagersta och Hallstahammar. Här tog det stopp. Vägen tog helt enkelt slut. Vi fick cykla tillbaka en dryg km och ta en skogsbilväg till Ramnäs. Här hittade vi stationshuset mellan Ramnäs och Brattheden. Efter detta var det bara att cykla tillbaka till Tillberga, men nu på asfalterade landsvägar. Att cykla den här bansträckan var jobbigt. Banvallen har på nästan hela sträckan mycket dåligt underlag. För att komma intill järnvägsbyggnaderna måste man cykla på banvallen. Sträckan på järnvägen var 28 km, när vi cyklat fram och tillbaka hade vi tillryggalagt 72 km. 

Ludvika-Björbo
Vi cyklade mellan Ludvika och Björbo den 12 juni 2017. Vi startade i Ludvika och cyklade norrut, ut ur staden. Banvallen följer sjön Väsman mot Sjövik. De första två milen är banvallen asfalterad och mycket lättcyklad. Nästan alla banvaktstugor och stationshus finns kvar. Ett par km norr om Ludvika går en järnvägsbro över ett gruvhål, vid Rödgruvan. Norr om Sörvik, vid Lekomberg, finns ett industriminne, ett kraftverk som tillhörde en gruva. Vid Stensbo banvaktstuga tar banvallen tillfälligt slut vid riksväg 66. I skogen på andra sidan vägen ligger Stensbo station gömd i vegetationen. Banvallen fortsätter på östra sidan av sjön Björken. Vid Östanbjörka slutar asfaltsbeläggningen. Härifrån varierar underlaget: välunderhållen grusväg, sandbelagd travträningsbana, sönderkörd skogsbilväg eller stig genom skogen.

Från Nyhammar följer vandringsleden Romboleden banvallen ända till Björbo. Vid Ljustjärn har man ställt upp en övernattningsstuga mitt på banvallen. Bakom stugan fortsätter banvallen knappt hundra meter och tar slut vid ett brofäste vid Lungmyrån. Bron är nedmonterad. Vi fortsatte istället på en stig genom skogen och följde vandringsleden fram till en väg och kunde sedan fortsätta på banvallen. Vid sjön Mallingen tog det stopp igen vid Skallbergets kombinerade hållplats och banvaktstuga. Fastighetsägarna har stängt av banvallen och vi fick återigen ta oss på en stig genom skogen upp till en väg förbi stationshuset. (Vi kunde senare fotografera stationshuset från riksvägen.) Ca sex km innan Björbo går riksvägen på en viadukt över banvallen. Sista kilometerna in till Björbo är banvallen mycket bra grusväg, det skulle bara fattas, när banvallen passerar en bergtäkt. Sedan var det bara sista biten kvar till Björbo station.

 Snabbfakta om SWB i urval

 • Spårvidd 1435
 • Hela SWB 370 km lång
 • Tillberga-Ramnäs 28 km
 • Ludvika-Björbo 48 km
 • 24 maj 1872 koncession för Tillberga-Ängelsberg, 50 km
 • 4 september 1876 öppnas Tillberga-Ängelsberg för allmän trafik
 • 29 maj 1891 koncession för Ängelsberg-Vansbro, 147 km
 • 16 november 1902 öppnas Ludvika-Nyhammar för allmän trafik, 24 km
 • 9 februari 1904 öppnas Nyhammar-Björbo för allmän trafik, 24 km
 • 1 juli 1944 förstatliga SWB
 • 1 november 1960 upphör godstrafiken på sträckan Nyhammar-Björbo
 • 1 september 1963 upphör godstrafiken på sträckan Ludvika-Nyhammar
 • 1 september 1963 upphör persontrafiken på sträckan Ludvika-Bjärbo
 • 1970-1971 rivs rälen på sträckan Nyhammar-Björbo
 • 1 oktober 1990 upphör godstrafiken på sträckan Tillberga-Ramnäs
 • 6 november 1991 upphör persontrafiken på sträckan Tillberga-Ramnäs
 • 1990-1992 rivs rälsen på sträckan Ludvika-Nyhammar
 • 1997 rivs rälsen på sträckan Tillberga-Ramnäs

Länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm%E2%80%93V%C3%A4ster%C3%A5s%E2%80%93Bergslagens_J%C3%A4rnv%C3%A4gar
http://www.historiskt.nu/normalsp/swb/swb.html