TGOJ och Frövi-Ludvika Järnväg –
Ludvika-Grängesberg

Historik och kuriosa
Swedish Central Railway Company var ett brittiskt bolag som bildades 1865, för att bygga en järnväg mellan Frövi i Västmanland och Ludvika i Dalarna. Planerna fördröjdes av att man hade svårt att få finansiärer till projektet. Koncession för järnvägen söktes och beviljades den 22 september 1869. På nyåret 1871 påbörjades bygget av Frövi-Ludvika Järnväg (FLJ), som sedan öppnades för allmän trafik i etapper från 16 november 1871 till den 1 oktober 1874.

När FLJ fick en ny chef 1879 ändrades förutsättningarna för järnvägen. Den nye Chefen John Johnsson ansåg att järnvägen skulle ha mycket att vinna på ett närmare samarbete med gruvbolagen. 1896 bildades Trafik AB Grängesberg-Oxelösund (TGO) när Oxelösunds järnverk, Grängesbergs gruvor och Svenska Metallverken slogs samman med ett rederi. 1897 förvärvades Oxelösund-Flen-Västmanlands Järnväg samt Köping-Hults Järnväg under namnet Trafik AB Grängesberg-Oxelösunds Järnväg (TGOJ). FLJ arrenderades av Swedish Central Railway Company på 50 år. 1925 gick FLJ helt upp i TGOJ.

Under 1930- och 40-talen förstatligades de flesta enskilda järnvägsbolagen och gick upp i SJ. Detta hände inte med TGOJ, som blev kvar som privat järnvägsbolag, i olika konstellationer fram till 1982, då SJ köpte 50 % av aktierna. 1989 förvärvades resten av TGOJ av SJ. Mellan åren 1947 och 1956 elektrifierades hela järnvägen.

Under hela TGOJ:s existens gick det aldrig några genomgående persontåg mellan Oxelösund och Ludvika. Anledningen till det kan ha ett samband med att Bergslagernas Järnvägar (BJ) vid samma tid som FLJ byggde en järnväg mellan Göteborg och Falun. Mellan Ställdalen och Ludvika gick banorna parallellt. I Ludvika hade man från begynnelsen gemensam station. I Grängesberg och Ställdalen, där banorna korsade varandra, byggde man så småningom gemensamma stationshus.

Den 2 november 1981 upphörde tågtrafiken på TGOJ-sträckan Ludvika-Grängesberg. 1992 revs sträckan Ludvika-Björnhyttan och 1997 revs sträckan Björnhyttan-Grängesberg. Efter rivningen anlades en cykelväg på banvallen, hela vägen mellan Ludvika och Grängesberg. I juni 2017 rasade det ner ett stenblock på cykelvägen i skärningen mellan Björkås och Björnhyttan. Det tog fyra månader innan cykelvägen var farbar igen.

Intryck från vår cykling av sträckan Ludvika-Grängesberg
Vi cyklade TGOJ:s banvall mellan Ludvika och Grängesberg den 29 juni 2018. Banvallen är asfalterad hela vägen och med några km mellanrum finns det rastplatser med bord. Från Ludvika mot Grängesberg går banvallen mest uppför. De första km, när man väl har passerat industriområdet, går banvallen vackert längs sjön Väsman. Många av stationshusen och banvaktstugor finns kvar. När vi vände tillbaka till Ludvika gick det med en rasande fart i nedförsbackarna.

Snabbfakta (sträckan Grängesberg-Ludvika)

 • 1435 mm
 • 18 km
 • Koncession beviljas 22 september 1869
 • Under perioden 16 november 1871 – 1 oktober 1874 öppnas järnvägen etappvis.
 • 1 oktober 1874 öppnas sträcka Grängesberg-Ludvika för allmän trafik
 • 1 november 1900 utarrenderas FLJ till TGOJ på 50 år
 • 1 januari 1925 uppgår FLJ helt i TGOJ
 • 3 juni 1956 elektrifieras sträckan Grängesberg-Ludvika
 • 2 november 1981 upphör trafiken på sträckan Ludvika-Grängesberg
 • 1982 förvärvar SJ 50 % av aktierna i TGOJ
 • 1989 förvärvar SJ resten av aktierna i TGOJ
 • 1992-1997 rivs spåren på sträckan Grängesberg-Ludvika och banvallen asfalteras

Länkar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6vi%E2%80%93Ludvika_J%C3%A4rnv%C3%A4g