Torvedsbanan, del av VGJ, Torved-Gullspång

Historia och kuriosa
Redan 1876 fanns Nora-Bergslags Järnväg (NBJ) i Gullspång. Västergötland-Göteborgs Järnväg (VGJ) öppnades för trafik mellan Göteborg och Skara 1 januari 1900. År 1904 köpte VGJ Skara-Kinnekulle-Vänerns Järnväg (SKWJ) och fick på så vid en förbindelse till Gössäter. 1908 köpte VGJ även Mariestad-Kinnekulle Järnväg (MKJ). 1906 hade VGJ fått koncession för en förlängning från Mariestad via Lyrestad och Torved till Gullspång. När NBJ fått koncession på att förlänga sin järnväg från Gullspång till Otterbäcken ändrade man sig på VGJ och byggde bara till Torved. I stället övertog man koncessionen, från en annan intressent, på att bygga mellan Torved och Gårdby. 1915 blev det ändå av att bygga bibanan till Gullspång. VGJ tog åter över en koncession från en annan intressent. Den 1 januari 2017 kunde man öppna den 20 km långa Torvedsbanan.

Persontrafiken på Torvedsbanan pågick fram till 1932. Där efter var den obetydlig fram till 1945, då den upphörde definitivt. Godstrafiken fortsatte ett antal år till. Den 1 juli 1948 förstatligades hela VGJ. Inom några år efter SJ tagit över så fattade man beslut om vilka sträckor som skulle att läggas ner och rivas upp och vilka som skulle breddas till normalspår. Torvedsbanan var en av dem som breddades. 1963 breddades sträckan Gullspång Skagersvik och 1965 sträckan Skagersvik-Torved. Mellan Gullspång och Skagersvik kördes godstrafik fram till 1983, men mellan Skagersvik och Torved gick aldrig någon trafik. Den hade breddats av militära skäl. Året efter att man lagt ned godstrafiken mellan Gullspång och Skagersvik påbörjades dressinåkning på hela banans sträckning.

Intryck från vår dressinåkning
Vi cyklade dressin på Torvedsbanan den 9 juni 2019, i ösregn. Det är Kooperativet Laxen ekonomisk förening, som håller i dressinuthyrningen. De första 3 km är det förhållandevis brant uppför.  Efter det är det relativt lätt cykling på dressinen. Längs hela banan på 20 km, enkel resa, finns det skyltar som informerar om platser och järnvägsbyggnader man kommer förbi. Trots vädret var det en trivsam dressintur på en välskött bana.

Snabbfakta

 • 1435 mm (ursprungligen 891 mm)
 • 20 km
 • Del av Västergötland- Göteborgs Järnväg (VGJ)
 • 1 januari 1900 öppnas Västergötland-Göteborgs Järnväg för allmän trafik.
 • 29 september 1906 koncession, som förfaller, för sträckan Torved-Gullspång
 • 19 augusti 1914 ny koncession för sträckan Torved-Gullspång
 • 1 januari 1917 öppnas delsträckan Torved Gullspång för allmän trafik.
 • 22 maj 1932 minskar persontrafiken betydligt på sträckan
 • 11 juni 1945 upphör all kvarvarande persontrafik på sträckan
 • 1 juli 1948 förstatligas VGJ
 • 1961 upphör godstrafiken på sträckan Torved-Skagersvik
 • 1963 breddas sträckan Gullspång-Skagervik till normalspår, 3 km
 • 1965 breddas sträckan Skagervik-Torved till normalspår, 17 km, kommer aldrig till användning
 • I mars 1983 upphör godstrafiken på sträckan Gullspång-Skagersvik
 • 1984 öppnas hela sträckan Gullspång-Torved för dressinåkning

Länkar
http://www.historiskt.nu/smalsp/vgj/vgj/vgj_fakta_3.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterg%C3%B6tland%E2%80%93G%C3%B6teborgs_J%C3%A4rnv%C3%A4gar
http://kooperativetlaxen.se/index.php/dressin