Trelleborg-Rydsgårds Järnväg

Historik och kuriosa
När Malmö-Trelleborgs Järnväg (MTJ) öppnades 1886, söktes genast koncession för en förlängning från Trelleborg Nedre till Klagstorp, 14 km. Denna öppnades 16 december 1890 som Trelleborg-Klagstorps Järnväg (TKJ) och samtrafikerades med MTJ. 1892 togs initiativ till en förlängning från Klagstorp till Rydsgård. Koncessionen gick till Trelleborg-Rydsgård Järnvägsaktiebolag (TRJ), som samtidigt köptes TKJ och införlivade järnvägsbolaget i TRJ. Den 20 april 1895 öppnades TRJ för allmän trafik.

Under byggandet var bandelen Klagstorp-Rydsgård stötte byggnadsentreprenören greve A F Posse på ett svårlöst problem. Klagstorp låg vid den befintliga linjen Börringe-Östratorps Järnväg (BÖJ), som inte ville ge sitt godkännande till att förlängningen Klagstorp-Rydsgård skulle få trafikera Klagstorps station. Kanhända berodde motståndet på att den nya sträckan skulle dras mellan två trafikplatser på samarbetsorganisationen Ystads Järnvägar. Ingenjör Posse löste problemet på ett, för svensk järnvägshistoria, unikt sätt. En juninatt 1894 lät han lägga ut en provisorisk växel vid spåret i Klagstorp och körde helt sonika över ett lok med 26 vagnar till det påbörjade järnvägsspåret. BÖJ drog ingenjör Posse inför rätta, där han dömdes till tre månaders fängelse för sitt tilltag, men man uppnådde önskat resultat med tilltaget.

TRJ samtrafikerades redan från början av Malmö Järnvägar, en sammanslutning av sex mindre järnvägsbolag i västra Skåne. På 1930-talet kämpade TRJ, som så många andra järnvägsbolag, med dålig ekonomi. Järnvägen förstatligades 1943. Persontrafiken lades ned 1956, men dödsstöten för järnvägen blev när sockerbruket i Skivarp, som var en av järnvägens största kunder, lades ned 1960.

Intryck från vår cykling
Den 20 april 2014 cyklade vi mellan Trelleborg och Rydsgård. I Skåne blåser det för det mesta sydvästlig vind, men den här dagen kom vinden från nordost. Det innebar för oss att vi hade motvind hela vägen, men solen sken på oss i alla fall.

Vi cyklade ut ur Trelleborg via Östra industriområdet, i bortre änden av industriområdet leder banvallen mot Gislöv, på en grusväg, som används mest till ridning. Efter Gislöv fortsatte vi på landsvägen mot Simlinge. Stationshuset ligger söder om landsvägen, mitt för Simlinge by, som ligger norr om vägen. Nästa anhalt blev, det vi antar vara Klockedals banvaktstuga, strax innan Södra Åby. Stationshuset i Södra Åby ligger i slutet av byn, norrut, vid Södra Åby stationsväg.

I Vallby hittade vi stationshuset i början av byn, på södra sidan av vägen. Nästa stopp blev Klagstorp. Här var stationshuset lätt att hitta. Längs Lilleväg, som svänger upp norrut i byn, syns tydligt banvallen på höger sida av vägen. Sedan kommer man upp på en stor plan, som inte går att ta miste på, att det varit en bangård. Här ligger också stationshuset, med skyltarna kvar.

Strax innan Källtorp ser man en gammal järnvägsbro, norr om vägen. Precis där järnvägen korsade vägen ligger Källtorpsbys banvaktstuga, på södra sidan av vägen. Efter Källtorp kommer sedan Stora Beddinge. Stationshuset ligger nere i byn, på Bollvägen. Ägarna har skrivit "Stationen" på huset. Banvaktstugan ligger i andra änden av Bollvägen, vid korsningen till Stora Breddinga Byaväg.

Efter Beddinge fick vi cykla norrut mot Skurup, fram till länsväg 101, där vi svängde av till höger mot Östra Vemmenhög och vidare till Skivarp. I Skivarp svängde vi av söderut, på Krabbeholmsvägen hittade stationshuset vid Prästgårdsvägen. I slutet av samhället går en spikrak väg norrut den heter helt enkelt Banvallen. Efter några hundra meter hittade vi banvaktstugan till vänster, högt över vägen. Ytterligare en bit norrut ligger det gamla sockerbruket, på höger sida. En liten bit till norr om bruket, ligger sockerbrukets stationshus.

Efter Skivarp cyklade vi mot Norra Nöbbelöv. Vid Tinghög fortsatte vi norrut mot Tånebro. I Tånebro hittade vi ett par brofästen, efter en gammal järnvägsbro, som gick över vägen. Uppe vid det norra brofästet hittade vi Tånebros banvaktstuga. Sedan svängde vi av mot Rydsgård. Innan vi lämnade Tånebro svängde vi in på byvägen, till höger och hittade även stationshuset. Nu var det bara tre km kvar till Rydsgård och en cykeltur i total motvind var till ända. I Rydsgård är stationshuset rivet, men man kan ta Pågatåget härifrån till Malmö, vilket vi också gjorde.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 34 km
 • 17 december 1886 koncession beviljas för Trelleborg nedre-Klagstorp
 • 17 oktober 1890 öppnas sträckan Trelleborg nedre-Södra Åby, 10 km
 • 16 december 1890 öppnas sträckan Södra Åby-Klagstorp, 4 km
 • 12 januari 1893 koncession beviljas Klagstorp-Rydsgård
 • 20 april 1895 öppnas sträckan Klagstorp-Rydsgård, 20 km
 • 1938 byter Trelleborgs nedre namn till Trelleborg Central
 • 1 juli 1943 förstatligas TRJ
 • 3 juni 1956 upphör persontrafiken på sträckan Trelleborg C- Rydsgård
 • 1 juli 1963 upphör godstrafiken på sträckan Klagstorp-Skivarps sockerbruk
 • 18 juni 1973 läggs godstrafiken ned på sträckan Skivarps sockerbruk-Rydsgård
 • 1 september 1974 upphör godstrafiken på sträckan Gislöv- Klagstorp-Jordberga
 • 1974 rivs sträckan Skivarps sockerbruk-Rydsgård
 • 1977-1978 rivs sträckan Gislöv-Klagstorp-Jordberga
 • 1997 rivs sträckan Gislöv-Trelleborgs östra industriområde

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/trj/trj_inneh.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18118653/trj/linje/index.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trelleborg%E2%80%93Rydsg%C3%A5rds_J%C3%A4rnv%C3%A4g