Uppsala-Enköpings Järnväg

Historik och kuriosa
Redan 1890 började man i Uppsala och Enköping skissa på en möjlig järnvägsförbindelse mellan städerna. Landshövding greve A L Hamilton var personligen mycket engagerad i projektet och var pådrivande i frågan. Efter hans avgång 1893 avstannade projektet och kom inte igång igen förrän 1896, då Uppsala stadsfullmäktige lyfte frågan igen.  Det skulle dröja ytterligare tio är innan intresset i landskommunerna mellan Uppsala och Enköping blivit så stort att man var villiga att vara med och bekosta järnvägen. Ansökan om koncession och statslån skickades 1907 till kunglig majestät i vanlig ordning och koncessionen beviljades den 1 maj 1908. Statslånet beviljades sedan Uppsala, Enköping och landskommunerna däremellan hade lyckats teckna överenskommet aktiekapital på drygt en miljon kr.

Banan byggdes 1910-1911, men innan den var färdig fick järnvägsbolagets styrelse be aktieägarna om mer pengar, eftersom de anslagna medlen inte räckte till. Den 14 maj 1912 kunde Uppsala-Enköpings Järnväg (UEJ) äntligen invigas, trots att allt arbete inte var färdigt. Här gällde det att så fort som möjligt börja tjäna pengar på järnvägen.

De första sju åren gick UEJ med vinst, men från 1920 vände det och gick sedan med förlust i stort sett varje år. För att rationalisera driften började man köra med ellok. 1934 upptäcktes det att en av järnvägens tjänstemän under flera års tid förskingrat pengar från bolaget. Den 12 februari samma år gick UEJ i konkurs. Efter att under några år drivits av konkursförvaltaren, köptes järnvägen in av SJ på exekutiv auktion i september 1937, för
200 000 kr. Banan hade kostat nästan 2 500 000 att bygga.

Förstatligandet blev ett faktum den 1 oktober 1937. De flesta lokdragna persontågen ersattes 1947med motorvagnar. Godstrafiken upphörde 1970-1970, men persontrafiken fick fortgå till 1979. 1983-1984 revs spåren, utom en km närmast Enköping.

Totte Wallins låt från 1978 ”Enköpingståge´– först står de´, sen går de´” handlar om just denna järnväg. På senare år har man diskuterat möjligheten att åter bygga en järnväg mellan Uppsala och Enköping. Kanske kommer UEJ att resa sig ur askan som en fågel Fenix.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade mellan Enköping och Uppsala den 22 juni 2015. Vår plan var att cykla på banvallen ut ur Enköping. Detta visade sig vara ett dåligt beslut, eftersom Enköping Garnison ligger i norra delen av staden och området där banvallen går ut ur staden är militärt område. Efter att ha irrat runt nästan en timme beslutade vi oss för att ta väg 70 ut ur staden och sedan svängde vi av mot Härkeberga. Därefter fortsatte vi på banvallen ut över gärdena. Detta var heller inte så bra, för efter en liten bit tog traktorvägen slut och vi befann oss i högt gräs på banvallen. Vid Viggeby kunde vi åter cykla på banvallen på en traktorväg.

Efter Biskopskulla station kunde vi cykla på en byväg in till Örsundsbro. Stationshuset ligger vid Stationsvägen, mitt i samhället. Efter Örsundsbro gick det att cykla på banvallen i stort sett hela vägen in till Uppsala. Vi passerade Lillsjöns banvaktstuga på en stig nedanför banvallen, men det var inte svårt att cykla tillbaka en liten bit och hitta den. Navestabro station, Skärfelten banvaktstuga och Läbyvad banvaktstuga ligger alla så att de är lätta att se från banvallen. När vi kom in i Uppsala navigerade vi oss med GPS:en till Uppsala Centaral och tog bussen därifrån tillbaka till Enköping.

Snabbfakta

  • 1435 mm
  • 42 km
  • 1 maj 1908 beviljas koncession för sträckan Uppsala Norra-Enköping
  • 14 maj 1912 öppnas järnvägen för allmän trafik
  • 1 oktober 1937 förstatligas järnvägen
  • 12 maj 1968 upphör den lokala persontrafiken
  • 31 maj 1970 upphör godstrafiken Enköping-Ekebybruk, 40 km
  • 23 maj 1971 upphör godstrafiken Ekebybruk-Uppsala Norra, 2 km
  • 11 juni 1979 upphör persontrafiken på hela järnvägen
  • 1983-1984 rivs järnvägen, utom 1 km närmast Enköping, som rivs upp en bit in på 2000-talet

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/uej/index.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala%E2%80%93Enk%C3%B6pings_J%C3%A4rnv%C3%A4g