Varberg-Ätrans Järnväg

Historik och kuriosa
Många förslag på sträckningar på en järnväg från Varberg via Ullared och vidare åt norr eller öster hade föreslagits, innan man 1906 fick koncession och finansiering för en normalspårig järnväg på sträckan Varberg-Ullared-Ätran.  Bygget kunde påbörjades 31 mars 1908 och exakt tre år senare, den 1 april 1911 kunde man öppna bandelen Varberg-Ullared. Några månader senare, den 22 juli 1911, kunde man öppna den resterade sträckan till Ätran. Det som nu saknades var att man inte hade kommit överens med Varberg-Borås Järnväg om att trafikera Varbergs station. Det skulle dröja till april 1914 innan man var överens, fram till dess hade man en provisorisk station, en km norr om Varbergs station. Länk till karta.

Sedan 1887 fanns redan en järnväg i Ätran, nämligen Ätran-Fegens Järnväg, som 1890 hade köpts in av Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ). Här hade man inga problem att få trafikera Ätrans station. Ätrans station var en s.k. säckstation. Båda järnvägslinjerna kommer in från samma håll, från söder. Alla tåg som skulle vidare från Ätran måste alltså vända här. I Ullared fanns redan Falkenbergs Järnväg. I och med tillblivelsen av Varberg-Ätrans Järnväg blev Ullared en järnvägsknut, vilket fick det lilla samhället att blomma upp.

Den 30 juni 1932 gick järnvägen i konkurs och HNJ tog över driften. Den 30 november 1936 hade HNJ tröttnat, eftersom järnvägen gick med ekonomisk förlust varje år. Istället tog staten över och drev trafiken fram till nedläggningen den 1 februari 1961. Sträckan Ätran-Träslöv revs samma år. Kvar blev endast de första 2,5 km från Varberg till ett industriområde.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Varberg-Ätrans Järnväg den 14 och 15 maj 2010. Som nämnts ovan ligger de första 2,5 km järnväg kvar. Efter industriområdet går det att cykla på banvallen 2 km tills den korsar E6. Efter det får man ta en obetydlig omväg tills man kommer till Hunnestads hållplats. Banvallen går sedan vidare till Grimeton, med den berömda radiostationen, som blivit ett världsarv. Vi tycker att stationshuset i Grimeton är minst lika sevärt. Det och flera andra av stationshusen på den här järnvägslinjen har mycket originella tak, halva taket är ett sadeltak och halva är valmat.

Banvallen är cyklebar förbi Rolfstorp, Obbhult, Åkulla och Skinnarlyngen. Mellan Obbhult och Åkulla vid Flähult gick järnvägen på en bro över vägen. Här finns bara brofästena kvar. Vid Skinnarlyngen tar banvallen slut man får ta landsvägen två km söderut. Vid Floastad kommer man på banvallen tillhörande Falkenbergs järnväg och får cykla på den in till Ullared. GK:s varuhus har satt Ullared på kartan, men vi ägnade ingen tid åt denna turistattraktion.

Från Ullared är det 18 km kvar till Ätran. Bavallen fortsätter norrut genom Ullared och svänger i en vid båge mot öster. Banvallen går att cykla hela vägen till Ätran. Banvallen passerar Spetsabo, Gällared och Silvergärde innan den svänger av söderut, för att sedan gå i en båge rakt norrut på en stålbro över Ätran till slutstationen Ätran. På järnvägsbron sitter en skylt som talar om att bron byggdes av Borås mekaniska verkstad 1910.

I stort sett hela vägen kan man cykla på banvallen, som utgör en väl preparerad grusväg. Om man cyklar från Varberg och österut har man hundra meters stigning framför sig under de nästa fem milen. Se bild på banprofilen på Rolf Steens hemsida nedan.

Snabbfakta

  • 1435 mm
  • 49 km lång
  • 21 juli 1876 koncession Varberg-Kinnared
  • 1 april 1911 öppnas sträckan Varberg-Ullared, 31 km
  • 22 juli 1911 öppnas sträckan Ullared-Ätran, 18 km
  • 30 juni 1932 går järnvägen i konkurs
  • 1 juli 1932 förstatligas järnvägen
  • 1 februari 1961 upphör all trafik på banan
  • 1961 rivs sträckan Träslöv-Ätran
  • 1968 rivs sträckan Träslöv-Susvind, västra Varberg

Länk till Rolf Steens hemsida
http://www.historiskt.nu/normalsp/vbaj/index.html