Vellinge-Skanör-Falsterbo Järnväg

Historik och kuriosa
När Malmö-Trelleborgs Järnväg (MTJ), öppnats 1886 kunde man åka diligens från Vellinge, som låg vid MTJ, till Skanör och Falsterbo. Ganska snart stod det klart att diligenstrafiken inte räckte till för alla badgäster. I början av 1890-talet började man planera för en 18 km lång bibana från Vellinge till Skanör och Falsterbo. Den 21 oktober 1898 beviljades koncession för järnvägen och i februari 1899 bildades järnvägsbolaget. Som så många gånger, både förr och senare, gjorde brister i finansieringen att påbörjandet av bygget drog ut på tiden. När bygget väl kom igång gick det snabbt att få det färdigt. Den 18 maj 1904 kunde man öppna Hvellinge-Skanör-Falsterbo Järnväg (HSFJ), för allmän trafik. Vellinge stavades på den här tiden med Hv, därav HSFJ. Trafiken sköttes av Malmö Järnvägar, ett samarbete mellan flera mindre järnvägsbolag i västra Skåne.

Trots att man byggde ett badhotell i Falsterbo, för att få fler resenärer att resa dit på järnvägen, brottades HSFJ med dålig ekonomi. I slutet av 1919 gick HSFJ i konkurs. Från 1 januari 1920 gick endast posttrafik, med dressin, på järnvägen. Den 22 maj 1920 återupptogs trafiken av MTJ. 1925 ombildades HSFJ och upprustades. Trafiken fortsatte med hjälp av MTJ fram till förstatligandet 1943.

När andra världskriget bröt ut 1939 minerade tyskarna farleden utanför Falsterbonäs. Detta föranledde att svenska staten beslutade att gräva en kanal tvärs över Falsterbohalvön, för att kunna köra båtar mellan Östersjön och Kattegatt. Falsterbo kanal stor färdig 1941, med en klaffbro med kombinerad järnvägs- och biltrafik över kanalen.

Trots rationaliseringar blev järnvägen aldrig lönsam. Sommaren 1965 körde SJ sina sista reguljära ångtåg mellan Malmö och Falsterbo. Den 23 augusti 1971 upphörde all tågtrafik till Falsterbo. Rälsen revs sedan 1971-1972.

Intryck från vår cykling
Den 18 april 2014 cyklade vi mellan Vellinge och Falsterbo. I Vellinge hittade vi inga spår av järnvägen.  Där stationen en låg, ligger nu ett köpcentrum. Banvallen ut ur centrum är en asfalterad cykelväg, som tar slut i ett villakvarter, efter ca en km. Mellan Vellinge och Höllviken har man byggt länsväg 100 på banvallen, men den är motortrafikled, så där kunde vi inte cykla.  Istället fick vi cykla gamla Falsterbovägen ut ur Vellinge. Parallellt med Falsterbovägen går en cykelväg, som är skyltad till Skanör.

När vi kom fram till Höllviken, efter ca 6 km, hittade vi Foteviks stationshus, precis i början av samhället. Vi svängde ner till höger, vid ett litet köpcentrum. Stationshuset ligger precis vid väg 100 och inrymmer en tapetserarverkstad. Vi fortsatte sedan vår väg och kom efter en kort stund fram till Falsterbo kanal. På andra sidan kanalen ligger Ljunghusen och här kunde vi äntligen cykla på banvallen. Ljunghusens stationshus ligger i andra änden av samhället, där skogen tar vid.  Sedan var det ca tre km cykling genom skog och över fält, innan vi kom fram till Skanör. Stationshuset hittade i centrum, efter att ha cyklat genom ett villaområde. Banvallen fortsätter sedan parallellt med golfbanan, fram till Falsterbo station. Vid stationen finns några minnen efter järnvägen. Fotografier och information i fönstren och ett gammalt löphjul från ett ånglok. Vi tog även en tur längst ut till Skanörs fiskehamn.

Snabbfakta

  • 1435 mm
  • 18 km
  • 21 oktober 1898 koncession beviljas
  • 18 maj 1904 öppnas Hvellinge-Skanör-Falsterbo Järnväg
  • 1 juli 1943 förstatligas HSFJ
  • 29 augusti 1965 går SJ:s sista ångtåg i reguljär trafik mellan Falsterbo och Malmö
  • 23 augusti 1971 läggs all trafik ned på sträckan Malmö-Vellinge-Falsterbo
  • 1971-1972 rivs spåren mellan Vellinge och Falsterbo

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/hsfj/hsfj_inneh.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vellinge%E2%80%93Skan%C3%B6r%E2%80%93Falsterbo_J%C3%A4rnv%C3%A4g