Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg

Historik och kuriosa
När Ystad-Eslövs Järnväg (YEJ) öppnats för trafik 1865 började man i Hammenhög planera för en järnväg med en förbindelsestation vid YEJ. 1871 lades det fram ett förslag på en järnväg med sträckningen Svenstorp-Hammenhög-Simrishamn. På grund av problem med finastieringen blev denna bana inte av. I början av 1890-talet gjordes ett nytt försök, på initiativ av en kommitté i Ystad. Man ville dra järnvägen från Köpingebro via Hammenhög till Gärsnäs, vid Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ), öppnad 1882. Man fick koncession för järnvägen den 27 maj 1892. I juli 1893 påbörjades arbetet med järnvägen och den 5 oktober 1894 kunde Ystad-Gärsnäs Järnväg (YGS) öppnas.

När Östra Skånes Järnvägar beslutat att förlänga sin Järnväg från Degeberga till Brösarp, och ett annat järnvägsbolag planerade att bygga en järnväg med sträckningen Tomelilla-S:t Olof- Brösarp, bildades ett bolag för att bygga en förbindelse mellan Gärsnäs och S:t Olof. Den 9 september 1898 beviljades koncession för järnvägen. I januari 1900 påbörjades bygget, som stod färdigt 30 juni 1901, men en tvist med CTJ om anslutningen vid Gärsnäs fördröjde öppnandet ett år. Slutligen kunde Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg (GStOJ) öppnas den 15 juni 1902.

GStOJ fick ganska omgående ekonomiska problem och köptes den 1 september 1905 upp av YGS. Det nya namnet på järnvägen blev Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg (YGStOJ).

Redan från början hade båda järnvägarna samarbete med fem andra järnvägar i södra Skåne. Dessa var Ystad-Eslövs Järnväg, Malmö-Ystads Järnväg, Börringe-Östratorps Järnväg, Ystad-Brösarps Järnväg, Ystad-Skivarps Järnväg, se karta. 1912 formaliserades samarbetet och fick namnet Trafikförbundet Ystads Järnvägar (YJ). De ekonomiska problemen för järnvägen fortsatte, vilket resulterade i att Ystad stad köpte YGStOJ den 1 februari 1929. Namnet på järnvägen ändrades då till Ystad-S:t Olofs Järnväg (YStOJ). Ägarbytet påverkade inte samarbetet med YJ. Detta samarbete pågick till förstatligandet av YJ den 1 juli 1941.

Den 27 september 1970 börjar nedläggning av YStOJ, läs mer om detta under snabbfakta. Sträckan mellan Gärsnäs och S:t Olof blev kvar tack vare att museiföreningen Skånska Järnvägar använder den dels för dressinåkning, dels för att transportera lok och vagnar till och från Brösarp-S:t Olofs museijärnväg.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Ystad-S:t Olofs Järnväg, sträckan Köpingebro-Gärsnäs den 6 juli 2014, samt åkte dressin mellan S:t Olof och Gyllebosjö hållplats den 7 juli. Vi startade vid Köpingebro station och cyklade mot Glemmingebro via St. Köpinge. Vid Glemmingebro station höll man på att ställa iordning en stor loppmarknad, vilket gjordeatt  vi hade svårt att komma intill stationen. Sedan fortsatte vi mot Hedvigsdal via Fröslöv.  I Hedvigsdal finns både stationshuset och banvaktstugan kvar. Stationen är lätt att hitta, men banvaktstugan är belägen bakom en hög häck. Ett hål i häcken gjorde att jag ändå kunde ta en bild. Vi fortsatte söderut mot Valleberga och sedan mot Löderup. I Löderup finns stationshuset kvar, men inte banvaktstugan. Där den stod, står idag en stor industribyggnad.

Efter Löderup följer landsvägen i stort sett samma sträckning som järnvägen ända till Gärsnäs. I Borrby station finns för närvarande en servicebutik. Efter Borrby bar det av mot nordväst till Hammenhög. På vägen passerade vi Blästorp hållplats.  Vi såg den från vägen, halvt dold bakom en dunge i östra änden av byn. En km innan Hammehög, vid Mariedal, svängde vi in till vänster och kunde följa banvallen in till Hammenhög.

I Hammenhög, där banvallen kommer ut vid Simrishamnsvägen, passerar man ett gammalt magasin på höger sida. Om man studerar byggnaden noga från framsidan ser man att det fattas några meter på höger sida och gaveln att är dessutom kapad snett bakåt. Vi har inte lyckats hitta några belägg för teorin, men troligtvis fick man kapa en del av magasinet för att få ha det kvar, när järnvägen drogs fram. Vid Järnvägsgatan finns varken stationshus eller banvaktstuga kvar, men vid frövägen ligger ett vitt hus som enligt uppgift ska vara den gamla stinsbostaden.
Efter Hammenhög kom vi till Gärsnäs station. Här ligger rälsen kvar till S:t Olof och Skånetrafiken kör Pågatåg från Simrishamn, via bl.a. Gärsnäs och Köpingebro, till Ystad och vidare till Malmö. Norr om Gärsnäs ligger Virrestad banvaktstuga, precis sydost om järnvägsövergången. Ett par km norr om banvaktstugan ligger Gyllebo station, som bytte namn till Östra Vemmerlöv station 1978.

Vi kunde ha fortsatt cykelturen till Östra Vemmerlöv, men vi valde att ta tåget tillbaka till Köpingebro. Senare körde vi de sista km med bilen och fotograferade de båda återstående järnvägsbyggnaderna.

Dressinturen dagen efter mellan S:t Olof och Gyllebosjö går att sammanfatta i en mening: Nedför till Gyllebosjö och rejält uppför tillbaka till S:t Olof genom vacker natur.

Snabbfakta

 • 1435 mm
 • 42 km
 • 27 maj 1892 koncession för Köpingsbro-Gärsnäs, Ystad-Gärsnäs Järnväg
 • 5 oktober 1894 öppnas sträckan Köpingsbro-Gärsnäs (YGS), 28 km
 • 9 september 1898 koncession för Gärsnäs-S:t Olof
 • 15 juni 1902 öppnas Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg (GStOJ), 14 km
 • 1 september 1905 slås YGS och GStOJ samman till Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg
 • 1912 ingår i Trafikförbundet Ystads Järnvägar
 • 1 juli 1941 förstatligas järnvägen
 • 27 september 1970 upphör all trafik på sträckan Köpingebro-Hammenhög
 • 27 september 1970 upphör persontrafiken på sträckan Hammenhög-Gärsnäs
 • 1970-1971 rivs sträckan Köpingebro-Hammenhög
 • 1 januari 1972 upphör persontrafiken på sträckan Gärsnäs-S:t Olof
 • 1 februari 1972 upphör godstrafiken på sträckan Gärsnäs-S:t olof
 • 1 april 1984 upphör godstrafiken på sträckan Hammenhög Gärsnäs
 • 1985 rivs sträckan Hammenhög-Gärsnäs
 • 1971-1990 trafikeras S:t Olof-Gyllebo av musietåg av Skånska Järnvägar
 • 1994 köper Simrishamn järnvägen av SJ
 • 1997 startar dressinåkning på sträckan S:t Olof-Gyllebosjö

Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/yj/ygstoj/ygstoj_snabbf.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ystad-G%C3%A4rsn%C3%A4s_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4rsn%C3%A4s-S:t_Olofs_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ystad-G%C3%A4rsn%C3%A4s-S:t_Olofs_J%C3%A4rnv%C3%A4g
http://www.dressin.se/svensksanktolofgyllebo.html