Ystad-Skivarps Järnväg

Historik OCH Kuriosa
I likhet med några andra små järnvägar i Skåne kom Ystad-Skivarps Järnväg (YSJ) till för att underlätta transporten av sockerbetor till sockerbruken. Ett av Skånes många sockerbruk låg just i Skivarp.

När man byggt Trelleborg-Rydsgårds Järnväg, sökte man 1895 koncession för en bibana mellan Skivarp och Charlottenlund, väster om Ystad. Koncessionen för bibanan förföll 1898, eftersom man inte kommit igång med banbygget. Istället bildades Ystad-Skivarps Järnvägsaktiebolag som förnyade koncessionsansökan och fick den beviljad den 14 april 1899.

Den 2 augusti 1901 öppnades järnvägen. Redan från början anslöt man sig till Trafikföreningen Ystads Järnvägar vilket innebar att Ystad-Eslövs järnvägar (YES) skötte trafikeringen. 1904 tecknade YES ett trafiksammarbetsavtal med Malmö-Ystads Järnväg (MYJ) för trafikeringen. MYJ hade ett trafiksamarbete med ytterligare tre järnvägar till i södra Skåne. Dessa var Börringe-Östratorps Järnväg, Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg samt Ystad-Brösarps Järnväg. Samarbetet innebar bland annat att de större banorna hjälpte de mindre med det rullande materialet och att man hade en gemensam trafikchef. 1912 formaliserades samarbetet under namnet Trafikförbundet Ystads Järnvägar (YJ).

Trafikunderlaget på YSJ var redan från början svagt, man hade svårt att konkurrera med sina samarbetspartners. Ekonomin var en katastrof, 1910 var kostnaderna dubbelt så höga som trafikintäkterna. Redan efter 18 år fick man lägga ner verksamheten. Sista tåget gick den 16 februari 1919. Rälsen revs samma år. Ystad-Skivarps Järnväg blev en av de järnvägar i Sverige, som fick kortast livslängd. Karta

Intryck från cyklingen
Den 4 april 2015 cyklade vi Ystad-Skivarps Järnväg. Vi började i Skivarp och cyklade österut på väg 101. Stationshuset i Skivarp ligger i södra änden av byn. I östra änden av byn svängde vi vänster och följde skyltningen mot Snårestad. Västra Nöbbelövs station ligger norr om vägen, strax innan Västra Nöbbelöv. På södra sidan av vägen, mittemot kyrkan, ligger ett rött tegelhus, som enligt uppgift ska vara banvaktstugan i Västra Nöbbelöv. I Sjörup och Snårestad ligger stationshusen söder om vägen. Efter Snårestad kom vi fram till vägskälet till Charlottenlund. Två hundra meter norrut ligger Toremosse banvaktstuga. När vi varit där cyklade vi söderut mot Charlottenlund. Efter en km cyklade vi österut mot byn Svarte. Där, strax norr om järnvägsövergången, ligger Charlottenlunds station. Här passerar tågen mellan Malmö och Ystad och vi hade nått slutmålet för den här cykelturen och vände tillbaka till Skivarp.

Den här sträckan var mycket lättcyklad, även om den är kuperad på en del ställen. Det finns inget kvar av banvallen, men alla stationshus finns kvar, trots att det är omkring hundra år sedan järnvägen lades ner.

Snabbfakta

  • 1435 mm
  • 11 km
  • 18 mars 1898 beviljas koncession
  • 2 augusti 1901 öppnas Järnvägen
  • 16 februari 1919 upphör all trafik
  • 1919 rivs rälsen

 Länkar
http://www.historiskt.nu/normalsp/yj/ysj/ysj_inneh.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ystad%E2%80%93Skivarps_J%C3%A4rnv%C3%A4g