Anneberg-Ormaryds Järnväg

Historik och kuriosa
I det lilla samhället Anneberg, ca 10 km nordost om Nässjö, fanns från 1868 till 1934 en tändsticksfabrik. Fabriken låg vid ett vattenfall vid Svartån och vattenkraften var en förutsättning för produktionen. För tillverkning av tändstickor användes stockar av asp. Innan järnvägens tillblivelse kördes stockar till fabriken med oxforor och på samma sätt fraktades tändstickorna till järnvägen i Nässjö.

En järnvägsförbindelse till Anneberg blev nödvändig för tändsticksfabrikens fortlevnad. Det mest naturliga hade varit att bygga en järnväg västerut till Solberga, 4 km bort, vid Södra stambanan. Men SJ, som ägde Södra Stambanan, gick inte med på att man drog järnvägen dit. På försommaren 1907 stakades för järnvägsens sträckning till Ormaryd i stället. Koncessionen beviljades 9 oktober 1908. Den 29 mars 1909 kunde järnvägen öppnas, med spårvidden 600 mm och 7 km lång.

På järnvägen transporterades både gods och passagerare.  Det gick tre passagerartåg om dagen i varje riktning. Järnvägen gick med vinst nästan varje år fram till 1930, då den började gå med förlust. Dödsstöten för järnvägen blev Krügerkraschen. När Ivar Krüger, som då ägde tändsticksfabriken, begick självmord i Paris 1932, blev det början till slutet för järnvägen. Vid midsommar 1934 fick 200 av de 300 arbetarna på tändsticksfabriken sluta. Fabriken stängde definitivt i november samma år. 1 januari 1935 lades järnvägen ned. Sommaren 1936 rev man hela järnvägen. Eftersom banvallen var den genaste vägen mellan Anneberg och Ormaryd, användes banvallen efter rivningen som väg för hästtransporter. Cirkeln var sluten.

Än idag kan man cykla, rida och promenera på hela banvallen, bitvis kan man även köra bil. En del av det rullande materialet finns bevarade på museijärnvägen i Mariefred. 

Våra intryck från cyklingen
Vi cyklade Anneberg-Ormaryds Järnväg den 9 juni 2013. Banvallen består av en backe upp och en backe ner, oavsett från vilket håll han cyklar den. Anneberg ligger något lägre än Ormaryd. Hembygdsföreningen håller banvallen cykelbar, även där den enbart består av en stig i början och en i slutet. Största delen av sträckan är lättcyklad grusväg.

I Anneberg är stationshuset rivet, men där finns en informationstavla om järnvägen, samt en semafor och en trasportvagn med stockar på, placerad på en bit räls med 600 millimeters spårvidd. En knapp km söderut ligger banans enda banvaktstuga, ett välbevarat hus, med en informationstavla på tomtens sydöstra hörn.

Efter ytterligare 2,5 km kommer man fram till Björkdungens hållplats. Detta är Sveriges högst belägna bokskog, ca 260 m över havet. Här brukade nykterhetsföreningen ha sina sommarfester, enligt informationstavlan. Idag finns här en fin rastplats. Strax innan man kommer fram till Ormaryds station passerar man på en 3 meter lång järnvägsbro över Svartån. Ormaryds stationshus är en röd, välbevarad, tegelbyggnad, som tillhör Nässjö-Oskarshamns Järnväg.

Snabbfakta

  • 600 mm
  • 7 km lång
  • 9 oktober 1908 beviljas koncesson
  • 29 mars 1909 öppnas järnvägen
  • 1 januari 1935 upphör den allmänna trafiken
  • 30 september upphör posttrafik med dressin
  • Sommaren 1936 rivs hela järnvägen upp

Länk till hemsida
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anneberg%E2%80%93Ormaryds_J%C3%A4rnv%C3%A4g