Askersund-Skyllberg-Lerbäcks Järnväg

Historik och kuriosa
Redan på 1850-talet började man i Askersund se över möjligheterna att få en järnvägsförbindelse till staden. När Hallsberg-Motala-Mjölby Järnväg (HMMJ) öppnade 1873, aktualiserades frågan igen. Skyllbergs bruk, 10 km nordöst om Askersund, ligger endast 4 km från Lerbäck, vid HMMJ. Redan 1873 hade man en smalspårig järnväg från Skyllberg till Lerbäck färdig. De första 8 åren använde man hästar som dragdjur till Lerbäck. På tillbakavägen var det nedförsbacke, så man lastade helt enkelt upp hästarna på vagnen och lät dem åka med ner tillbaka till Skyllberg. 1881 bytte man hästarna mot ett ånglok.

I Askersund hade man inte gett upp planerna på att få en järnväg. 1882 hade man kommit överens med ägarna till Skyllbergs bruk att förlänga järnvägen till Askersund. Askersund-Skyllbergs Järnvägsaktiebolag bildades och man sökte koncession för allmän trafik på hela sträckan Askersund-Skyllberg-Lerbäck. Den 4 december 1884 kunde man öppna Askersund-Skyllberg-Lerbäcks Järnväg (ASLJ).

Som så många andra järnvägar, fick även Askersund-Skyllbergs Järnvägsaktiebolag problem med ekonomin. Man löste problemet genom att arrendera ut banan till Skyllbergs bruk, som tog över hela driften från 1888 fram till dess definitiva nedläggning 1955. Skyllbergs bruk byggde några bibanor till bl.a. till Kårbergs spikfabrik.

1931 lades persontrafiken ned. Persontrafiken återupptogs tillfälligt 1941-1948. Godstrafiken höll på fram till 1955, då den lades ned. Samma år revs rälsen upp. 

Våra intryck från cyklingen
Askersund-Skyllberg-Lerbäcks Järnväg cyklade vi den 22 juni 2014. Eftersom riksväg 50 är hårt trafikerad och mycket olycksdrabbad, valde vi att cykla en tidig söndagsmorgon, innan trafiken blev för tät. Vid hamnen i Askersund, mitt emot kyrkan, står hamnkranen kvar. Härifrån cyklade vi längsmed kajen. Banvallen fortsätter som en promenad- och cykelväg i en båge till stationen. Banvallen leder ut ur Askersund längs med stadsparken. Bitar av banvallen finns kvar fram till sjön St Röllingen, där Sjötorps hållplats låg.

Vi cyklade fram till vägskälet till Skogsboda och cyklade in på den vägen. Efter en knapp km, vid gården Eveborg, ser man tydligt banvallen komma ut ur skogen från vänster. Härifrån går skogsbilvägen på banvallen fram till Skogsboda. Vid Skogsboda fortsätter banvallen som en stig ca 300 m tills den blir en skogsbilsväg igen. Sedan cyklar man på banvallen ända tills den kommer ut på riksvägen.

Vi cyklade på riksvägen ca 800 m och cyklade vi in på vägen mot Marieberg. Ca 50 m in på vägen ligger Ingelsby station på vänster sida. Vi vände och åkte ut på riksvägen igen och cyklade på den fram till vägen upp mot Skyllberg.  Det enda som finns kvar av järnvägen i Skyllberg är två broar och lokstallet. Vi fortsatte på den sista etappen mot Lerbäck. Där finns bara järnvägen mellan Hallsberg och Motala kvar, stationshuset är rivet. I Lerbäcks hembygdsgård står några järnvägsvagnar uppställda.

Sedan var det bara att vända tillbaka till Askersund på riksväg 50. Från Lerbäck är det mest nedförsbacke, så det går undan på den smala riksvägen. Det finns inte så mycket kvar av ASLJ, man måste nog vara en riktig entusiast, för att det ska vara värt besväret.

Snabbfakta

  • 891 mm
  • 14 km
  • I december 1873 Lerbäck-Skyllberg öppnas för industriell drift, 4 km
  • 1881 ersätts hästar som dragdjur med ett ånglok
  • 24 mars 1883 koncession för sträckan Askersund-Skyllberg-Lerbäck
  • 4 december 1884 öppnas sträckan Skyllberg-Askersund, 10 km
  • 1 april 1931 upphör persontrafiken
  • 1 april 1941 - 8 maj 1948 återupptagen persontrafik
  • 15 januari 1955 upphör godstrafiken
  • 1955 rivs rälsen   

Länkar
http://www.historiskt.nu/smalsp/aslj/aslj.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18116950/aslj/index.htm
http://aslj.se/