Bergkvara-Torsås-Gullabo Järnväg

Historik och kuriosa
När man byggde Östra Blekinge Järnväg (ÖBlJ) 1899, var planerna först att dra järnvägen till Bergkvara. När man istället valde att låta järnvägen gå till Torsås, byggde man som komplement en bibana till hamnen i Bergkvara. Denna stod färdig 1903. I Torsås möter ÖBlJ den 891 mm breda järnvägen Kalmar-Torsås Järnväg.

Gullabo socken, väster om Torsås, ville också ha järnvägsförbindelse till Bergkvara hamn och till Vissefjärda, vid järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona. Pengarna räckte bara till en järnväg mellan Torsås och Gullabo. Första världskriget kom emellan och fördröjde och fördyrade bygget. Järnvägen öppnades 1917, men blev bara 23 år gammal, 1940 lade man ner persontrafiken. Sträckan till Vissefjärda blev aldrig byggd.

Våra intryck från cyklingen
Vi cyklade mellan Bergkvara och Gullabo i juli 2008. Från Bergkvara till Torsås är det en mycket fin banvall, som är restaurerad till cykelväg och asfalterad, nästan hela vägen. Från Torsås till Fagereke är banvallen igenvuxen i stort sett hela sträckan. Från Fagereke till Gullabo kan man cykla på banvallen, som går som en grusväg genom skogen. Den största behållningen är de fantastiska stationshusen i Ilingetorp, Trankvill och Gullabo. De liknar inget annat vi har sett. Det vilar ingen som helst blygsamhet över stationshuset i Gullabo.

Snabbfakta

 • 1067 mm
 • 23 km lång
 • Bibanor till Östra Blekinge Järnväg
 • 10 mars 1899 koncession Torsås-Bergkvara
 • 6 maj 1903 öppnas Torsås-Bergkvara, 7 km
 • 14 oktober 1910 koncession Torsås-Gullaboby-Vissefjärda
 • 15 maj 1917 öppnas Torsås-Gullaboby, 16 km
 • Sträckningen Gullaboby-Vissefjärda blir inte av
 • 1 januari 1940 upphör persontrafiken på Torsås-Gullaboby
 • 1 juli 1943 förstatligas järnvägen
 • 1 mars 1950 upphör godstrafiken på Torsås-Gullaboby
 • 1950 rivs sträckan Torsås-Gullaboby
 • 30 maj 1965 upphör all trafik på Torsås-Bergkvara
 • 1965-1966 rivs sträckan Torsås-Bergkvara

Länk till Rolf Steens hemsida
http://www.historiskt.nu/smalsp/oblj/oblj.html