Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg
Historik och kuriosa
Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg (DONJ) är ett samlingsnamn för sex smalspåriga järnvägar som byggdes i Gästrikland och Dalarna mellan 1874 och 1896. Namnet DONJ började användas när hela banan, 87 km, var färdigbyggd 1897. De fem västliga bandelarna slogs ihop till Dala-Ockelbo Järnväg (DOJ), medan Ockelbo-Norrsundets Järnväg (ONJ) blev kvar som fristående järnväg, men dessa samförvaltades som DONJ.

Järnvägen byggdes av Ockelboverken för att ersätta hästdragna foror för malm och virkestransporter. Först ut blev Vintjärn-Lilla Björnmossens Järnväg (BTJ), öppnad för enskild godstrafik 1876 och för allmän godstrafik 1877. Nästa etapp blev Lilla Björnmossen-Tallås Järnväg (BTJ), öppnad för enskild godstrafik 1880 och allmän godstrafik 1884. Tredje delsträckan blev Tallås-Jädraås Järnväg (TJJ), öppnad för enskild godstrafik 1881 och allmän godstrafik 1884. Nu hade man en sammanhängande förbindelse mellan gruvorna i Vintjärn och masugnen i Jädraås.

När Ockelboverken expanderade skapades ett behov av att utvidga järnvägssträckan både mot väst och öst. 1887 byggdes sträckan Linghed-Vintjärn (LWJ), för transport av trävaror, och 1888 sträckan Jädraås-Wij bruk. Hela sträckan Jädraås-WiJ bruk-Ockelbo (JOJ) var färdigbyggd 1890. Inte förrän sträckan Ockelbo-Norrsundet (ONJ) var färdigbyggd 1896 söktes och beviljades koncession för LWJ och JOJ. 1887 Öppnades hela DONJ för allmän persontrafik.

När Ostkunsbanan, mellan Stockholm och Sundsvall, öppnades 1926, kom DONJ att korsa den på en viadukt vid Åbydal, vid Hamrångefjärden. DONJ byggde då ett stickspår till Ostkustbanan för omlastning. Mellan 1926 och 1931 gick det även personvagnar på denna 1 km långa sträcka. DONJ byggde även ett 11 km långt stickspår mellan Ockelbo och sjön Fjärden 1916–1919, för timmertransporter. Vid Åbro korsades Norra stambanan på en viadukt. Trafiken på detta stickspår upphörde 1952 och spåret revs 1955.

Det mesta av trafiken utgjordes av trä- och järngods. För persontrafiken inköptes 1888 en ångvagn och året efter två personvagnar. När banan 1897 öppnades för allmän persontrafik hade man fyra personvagnar och maxhastigheten var 15 km/h. Som mest reste under 1920-talet 80 000 personer per år, men när den sista sträckan med persontrafik lades ned 1959 vad det mindre än 100 personer per år som reste med DONJ. Järnvägens maxhastighet var då 40 km/h, vilket inte kunde konkurrera med bil och buss.

DONJ var Sveriges sista privatbana. Samma år som den sista godstågstrafiken upphörde, 1970, startade Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg sin museitrafik. Sträckan Hamrångefjärden-Norrsundet breddades i början av 1970-talet till normalspår och förstatligades 1997. Resten av järnvägen revs 1968–1972, men på flera ställen finns den gamla banvallen kvar som mindre vägar.

Intryck från vår cykling och resan på Jädraås-Tallås Järnväg
Vi cyklade Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg 21 juni - 23 juni i tre etapper och den 24 juni åkte vi Jädraås-Tallås Järnväg. Hela järnvägsområdet i Jädraås är ett stort museum. Bilderna från Jädraås presenteras i ett eget avsnitt. Vi presenterar cyklingen i geografisk ordning, inte kronologisk.

Eftersom rälsen ligger kvar mellan Norrsundet och Hamrångefjärden valde vi att börja cykla vid Åbydal istället. Efter trafikplatsen Hagsta krog cyklade vi ner i skogen, där banvallen ligger söder om väg 303. Här utgörs banvallen av en skogsbilväg med bra underlag. Efter ca 7 km kom vi fram till Vittersjö station. Ett mycket fint stationshus med skylten kvar. Efter ytterligare 6 km kom vi fram till Björklunda gård. Här försvann banvallen ut på ägorna och vi fick köra upp på väg 303 några hundra meter innan vi kunde svänga ner till Östby station, som ligger vid gården Skarnäs. Därefter fick vi cykla upp på 303:an igen, eftersom banvallen fortsättningsvis in till Ockelbo utgörs av en igenvuxen stig. Vid Gäveränge hittade vi ett brofäste som visar var järnvägen gick in i Ockelbo. Sedan var det bara en liten bit kvar till Ockelbo station. 

Mellan Ockelbo och Jädraås är det mycket uppför. Innan vi lämnade Ockelbo passerade vi Wij bruk station. Enligt uppgift brann stationshuset den 7 oktober 2014, så det är lite märkligt att det fortfarande står kvar. Banvallen mot Jädraås var i mycket dåligt skick i stort sett hela vägen. Sönderkörd och lösgrus och på en del ställen vattensjuk. Vi hittade Brattfors station efter en del letande och konsultation med GPS:en. Det var ingen njutbar färd till Jädraås, uppförsbackar och dåligt underlag är ingen rolig kombination.

I Jädraås spenderade vi en hel dag. Vi åkte museitåg till Svartbäcken nedre, fikade i Godsmagasinet i Tallås samt gick runt och tittade på järnvägsområdet. Från tåget såg vi en skylt med ”Finkelboda”. Man kan undra vad som produceras där…

Åter på cykel. Från Svartbäcken nedre till Svartbäcken är det 4 km uppförsbacke. Det var jobbigt, men relativt bra underlag att cykla på. Efter Svartbäcken fortsätter banvallen in i skogen i en djup skärning. Där var det mycket blött och det var svårt att ta sig fram. Nästa anhalt var Stora Björnmossen, med hållplatsskjulet som en gång stod här är flyttat till Svartbäcken nedre. Däremot finns här en fin rastplats med en fin övernattningskoja. Knotten trivdes också här. Vi fortsatte mot Lilla Björnmossen, men strax efter gränsen mot Dalarna fick vi vända. Banvallen stod under djupt vatten och det fanns ingen alternativ väg. Här tog det stopp för den här dagen.

Vid Lilla Björnmossens station finns en omlastningskran kvar. Från Lilla Björnmossens stationshus är det 4,7 km uppförsbacke till Rysjön station. Vägen är en välpreparerad bilväg. Efter Rysjön går banvallen vackert utmed Ryssjöns strand ca 2 km och fortsätter sedan in i skogen och mynnar ut i Vintjärn. I Vintjärn är stationshuset rivet, men det finns en infotavla som berättar om järnvägshistorien. Härifrån fortsätter banvallen som en 11 km lång nedförsbacke genom skogen till Linghed, där stationshuset också finns kvar. Enligt uppgift är höjdskillnaden mellan Rysjön och Linghed 220 meter på 17 km. Det kändes när vi cyklade tillbaka...  

Detta var en omväxlande och intressant järnväg att följa. Vi fik veta att man fick dela vagnsätten och dra upp hälften åt gången mellan Linghed och Rysjön, där man sedan kopplade ihop dem för fortsatt resa till Norrsundet. Det jag fortfarande funderar på är hur banvakten i Vintjän tog sig upp för backen igen, efter inspektionsrundan till Linghed. Fick han lift med tåget?

 Snabbfakta

 • 891 mm
 • 87 km
 • 17 juli 1874 koncession för sträckan Vintjärn-Lilla Björnmossen
 • 21 juli 1876 koncession för sträckan Lilla Björnmossen-Tallås
 • 5 oktober 1876 öppnas sträckan Vintjärn-Lilla Björnmossen, 11 km
 • 20 februari 1880 koncession för sträckan Tallås-Jädraås
 • 11 oktober 1880 öppnas sträckan Lilla Björnmossen-Tallås, 15 km
 • 10 oktober 1881 öppnas sträckan Tallås-Jädraås, 4 km
 • I mars 1888 öppnas sträckan Linghed-Vintjärn, 11 km
 • 20 december 1889 öppnas sträckan Jädraås-Vij bruk, 17 km, treskenspår
 • 30 september 1892 koncession för sträckan Ockelbo-Norrsundet
 • 20 augusti 1896 koncession för sträckorna Linghed-vintjärn och Jädraås-Ockelbo
 • 1 november 1897 öppnas hela banan för allmän persontrafik
 • 1 november 1926 öppnas sträckan Åbydal-Hamreångefjärden, 1 km
 • 1 januari 1931 upphör persontrafiken på sträckan Åbydal-Hamreångefjärden
 • 1 november 1948 upphör trafiken på sträckan Jädraås-Norrsundet
 • 1 oktober 1956 upphör alla allmän trafik på sträckan Linghed-Lilla Björnmossen.
 • 1 september 1959 upphör all allmän trafik på sträckan Lilla Björnmossen-Jädraås
 • 1961 bildas Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg
 • 1964 upphör all enskild godstrafik på sträckan Jädraås-Norrsundet
 • 13 juli 1968 upphör all enskild godstrafik på sträckan Linghed-Jädraås
 • 1968 rivs sträckan Linghed-Svartbäcken
 • Sommaren 1970 rullar de första museitågen mellan Jädraås och Tallås
 • 3 oktober 1970 upphör all enskild godstrafik på sträckan Jädraås-Åbydal
 • 1968–1972 rivs sträckan Jädraås-Hamrångefjärden
 • 1970–1971 byggs sträckan Hamrångefjärden-Norrsundet om till normalspår
 • 1 januari 1997 förstatligas sträckan Hamrångefjärden-Norrsundet

Länkar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dala%E2%80%93Ockelbo%E2%80%93Norrsundets_J%C3%A4rnv%C3%A4g