Delarybanan

Historik och kuriosa
Delarybanan var en industribana, som anlades 1875 och från början hade spårvidden 891 mm. Den första etappen var 1 km lång och sträckte sig från Delary bruk till Kvarnamossen. Banan användes för att frakta torv på och oxar användes som draghjälp. 1880 tog man sitt första lok i drift, det hade man själv byggt på Delary bruk. Troligtvis var det i samband med införandet av lokdrift, som man bestämde sig för att bygga om järnvägen till spårvidden 643 mm. Fram till 1916 byggde man ytterligare tre lok, på bruket. Förutom torv transporterades även timmer på banan. Från 1884 förekom även viss passagerartrafik i enkla personvagnar. Persontrafiken var gratis, men skedde på egen risk.

Intryck från cyklingen
Delarybanan cyklade vi den 11 maj 2008. Hela banvallen ligger kvar och går att cykla. Banvallen används som skogsbilväg, och kvaliteten på underlaget är därefter. Bitvis är det en fin grusväg med gräs i mitten. Med tanke på att banvallen går över en mosse, är det inte så konstigt att det är sankt och blött bitvis. När traktorer kör över de sanka delarna blir det sönderkört. Mestadels går banvallen genom skog. I Delary respektive Strömsnäsbruk kunde man när vi cyklade 2008, beskåda de båda loken Edward Engström och August Schmitz. Vi får hoppas att dessa båda lok får stå kvar.

Snabbfakta

  • 643 mm industribana
  • 14,5 km lång
  • 1875 anläggs första sträckan Delary-Kvarnamossen, 1 km, 891 mm
  • 1888 förlängs banan till Hästmossen, 7 km, ändrad spårvidd, 643 mm
  • 1895 förlängs banan till Tjushults lastplats, vid Lagan, 7,5 km
  • 1897 görs sista förlängningen fram till Strömsnäsbruk station
  • 1959 upphör trafiken på banan
  • 1961 rivs spåren upp

Länk till Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Delary