Eksjö-Österbymo Järnväg

Historik och kuriosa
Redan när man började planera för en järnväg mellan Nässjö och Oskarshamn 1865, inleddes planer för en järnväg till Österbymo. Nässjö-Oskarshamn Järnväg (NOJ), normalspårig, stod färdig 1874 och man började planera för en normalspårig järnväg från Eksjö, över Österbymo, till Kisa. Efter många turer blev det till slut en 891 mm järnväg från Eksjö till Österbymo. Man började bygga i december 1913 och banan kunde invigas 1916, 50 år efter att man börjat planera för järnvägen. Länk till karta.

Ekonomin var som på så många andra järnvägar dålig. Man hade ett nära samarbete med NOJ, men till slut så gick det ändå inte längre. 1954 lades persontrafiken ned. Enligt en man vi träffade när vi cyklade banvallen, använde infanteriregementet I 12 i Eksjö järnvägen för att öva trupptransporter med hästar.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Eksjö-Österbymo den 3 juli 2008. Järnvägen var 35 km lång och vi kunde cykla på banvallen de första 22 km från Eksjö. Banvallens skick då, var allt ifrån mycket bra grusväg till stig genom skogen, men fullt framkomlig. Efter Lägerns station fick vi ta oss på byvägen fram till länsväg 134 och fortsätta på den fram till Österbymo.

De flesta av stationshusen och samtliga banvaktstugor finns kvar. vid österbymo station är i stort sett hela stationsområdet kvar. Man cyklar genom vacker och omväxlande natur. Cykelturen tillbaka till Eksjö från Österbymo på länsväg 134 var däremot inte ganska tråkig, den bjöd på mycket backe upp och backe ner.

Den första banvaktstugan, Eksjöholm, hittade vi inte när vi cyklade, men en läsare av denna hemsida tipsade oss om var den ligger. Nu har vi kompletterat sidan med banvaktstugan. Det tackar vi för.

Snabbfakta

  • 891 mm
  • 34 km lång
  • 14 maj 1910 koncession beviljas
  • 18 december 1915 öppnas järnvägen för allmän trafik
  • 1 juli 1945 förstatligas järnvägen
  • 10 juni 1954 läggs persontrafiken ned
  • 1 oktober 1968 läggs godstrafiken ned
  • 1969 rivs spåren upp på sträckan Österbymo-Rydsnäs
  • 1970 rivs spåren på sträckan Rydsnäs-Eksjö

Länk till Rolf Steens hemsida:
http://www.historiskt.nu/smalsp/eoj/eoj.html