Fågelsta–Vadstena–Ödeshögs Järnväg

Historik
När järnvägen mellan Mjölby och Hallsberg planerades, hoppades Vadstena stad på att den skulle dras över Vadstena. Den slutgiltiga sträckningen blev istället över Fågelsta. Genast började man planera för en egen järnväg till Fågelsta. 1874 stod Wadstena-Fågelsta Järnväg klar, ett knappt år efter Hallsberg-Motala-Mjölby Järnväg. Efter 10 år var järnvägen skuldfri och man började planera för en förlängning till Ödeshög. 1888 stod förlängningen till Ödeshög klar med ett stickspår ner till Hästholmens hamn. Härifrån hade man båtförbindelse över Vättern till Hjo, där Hjo-Stenstorps Järnväg anslöt. 1919 förvärvades Fågelsta–Vadstena–Ödeshögs Järnväg av Mellersta Östergötlands Järnväg.

Våra intryck från cyklingen
Vi cyklade Fågelsta–Vadstena–Ödeshögs Järnväg den 23 juni 2011. Vi cyklade från Ödeshög norrut till Vadstena. De första fem km till Hästholmen ligger banvallen kvar som asfalterad cykelväg. Från en knapp km norr om Hästholmen till Alvastra är riksväg 50 byggd på banvallen. Här tog vi den gamla vägen förbi Alvastra klosterruin. Från Alvastra till Väversunda gick banvallen parallellt med vägen längs Omberg fram till Väversunda. Eftersom banvallen är nedplöjd fick vi cykla på riksvägen. Vid Väversunda tog vi byvägen upp mot Borghamn och vid Djurkälla kom vi på banvallen igen. Härifrån ligger den kvar förbi Borghamn till Roglösa. Från Roglösa till Vadstena är banvallen helt borta. Här fick vi cykla på riksvägen över Östgötaslätten. I Vadstena finns bangården kvar, härifrån kan man åka museijärnväg till Fågelsta. Tyvärr var det ingen aktivitet där när vi var på besök.

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 43 km lång
 • 22 maj 1873 beviljas koncesson för sträckan Vadstena-Fågelsta
 • 31 oktober 1874 öppnas Wadstena-Fågelstas järnväg, 10 km
 • 25 juni 1886 koncession beviljas för sträckan 
 • 13 november 1888 öppnas sträckan Vadstena-Ödeshög, 32 km
 • 1 januari 1919 övertas järnvägen av Mellersta Östergötlands Järnväg
 • 24 december 1921 elektrifieras järnvägen
 • 1 juli 1950 förstatligas Mellersta Östergötlands Järnväg
 • 1 juni 1958 upphör persontrafiken på sträckan Hästholmen-Hästholmens hamn
 • 1 november 1958 upphör all trafik sträckan Vadstena-Hästholmen
 • 1 november 1958 upphör persontrafiken på sträckan Hästholmen-Ödeshög
 • 1958-1959 rivs spåren sträckan Vadstena-Hästholmen
 • 1958-1959 breddas sträckan Ödeshög-Hästholmen till normalspår och där pågår godstrafik fram till 1 januari 1983
 • 29 september 1963 upphör persontrafiken på sträckan Fågelsta-Vadstena
 • 1 juni 1978 läggs godstrafiken ned på sträckan Fågelsta-Vadstena
 • 1991 rivs spåren på sträckan Ödeshög-Hästholmen
 • Sträckan Vadstena-Fågelsta finns kvar som museijärnväg

Länkar till hemsidor
http://www.historiskt.nu/smalsp/moj/wfj.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109631/fvoj/index.htm