Falkenbergs Järnväg

Historik och kuriosa
Falkenberg fick sin första järnväg 1886, när den normalspåriga järnvägen mellan Varberg och Halmstad, Mellersta Hallands Järnväg, stod färdig. Man ville även ha en järnväg längs Ätradalen upp mot Kinds Härad. De första planerna var att bygga en järnväg med 600 mm spårvidd. 1892 beviljades koncession för en 891 mm järnväg mellan Falkenberg och Fridhem. Denna stod färdig i december 1894.

Innan järnvägen var färdigbyggd sökte man koncession för en förlängning till Älvsered. Den beviljades i maj 1895 och stod färdig i december 1896. Förlängningen till Holsljunga var färdigbyggd 1899. 1904 hade man slutligen nått fram till Limmared. Från Tranemo Västra till Limmared går banan parallellt med normalspåriga Limmared-Landeryd. Länk till karta.

Intryck från vår cykling
Falkenberg-Limmared cyklade vi i maj 2010 och april 2011. I Falkenberg hade man stängt sin station och byggt ett nytt resecentrum utanför staden, där den nya sträckningen av Västkustbanan går. Vi startade vid Falkenbergs station och cyklade mot nordost ut ur staden på en mindre cykelväg som går parallellt med väg 154, mot Vinberg, vi tror att detta är gamla banvallen.  

Efter Vinberg fick vi cykla söderut för att komma på vägen till Vessigebro. Järnvägen gick en gång tvärs över åkrarna och är numera nedplöjd. Strax innan Vessigebro hittade vi banvallen igen och kunde följa den förbi stationshuset. Vi fortsatte på landsvägen norrut. Ett par hundra meter innan Höstena gård, går en liten grusväg ner till höger. Denna följde vi ner till Ätran och där ute på fältet ligger en förfallen banvaktstuga. Det är inte alltid de vackraste husen som är roligast att se, snarare de som man inte tror att man ska hitta.

Vi fortsatte norrut mor Köinge och Svartå och tog en liten väg österut mot Floastad. Här kom vi på banvallen igen. Härifrån kan man cykla på den ända in till Ullared. Genom Ullareds samhälle är det lite svårt att hålla reda på var banvallen är, men sen är den cykelbar norrut ända till ett par km innan Älvsered. Mellan Älvsered och Draglycke, tre km norr om Mjöbäck, är banvallen cykelbar, men underlaget är lite sämre på vissa sträckor. Härifrån, förbi Överlida, till Brunarp är väg 154 byggd på banvallen. Från Brunarp, förbi Holsljunga till Axeltorp är banvallen cykelbar, men har lite sämre underlag.

Axelfors var grenstation. Härifrån gick en normalspårig järnväg norrut mot Svenljunga och Hillared, men vi fortsätter österut mot Tranemo. Mellan Axelfors och en km innan Uddebo går banvallen längs Assmån, men är inte cykelbar. Stationshusen är däremot inte svåra att hitta. Från Uddebo går det att cykla på banvallen ända till Tranemo. I Tranemo fanns det två stationer, en på var sida om Tranemosjön. Tranemo Västra tillhörde Falkenbergs Järnväg och Tranemo Östra tillhörde den normalspåriga Västra Centralbanan. Från Tranemo norrut mot Limmared, gick de båda järnvägarena bredvid varandra.

Snabbfakta

 • Även kallad Pyttebanan
 • 891 mm
 • 102 km lång
 • 16 december 1892 koncession beviljas för första sträckan
 • 28 september 1894 öppnas Falkenberg-Fridhemsberg, 38 km
 • 21 december 1896 öppnas sträckan Fridhemsberg-Älvsered, 12 km
 • 26 november 1899 öppnas sträckan Älvsered-Holsljunga, 21km
 • 4 mars 1904 öppnas sträckan Holsljunga-Tranemo, 26 km
 • 30 juni 1904 öppnad sträckan Tranemo-Limmared, 5 km
 • 1 april 1939 förstatligas järnvägen
 • 1 november 1959 upphör all trafik på sträckan Falkenberg-Älvsered
 • 1 maj 1961 upphör all trafik på sträckan Älvsered-Axelfors
 • 1961 rivs spåren upp

Länk till hemsidor
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18116981/fj/index.htm
http://www.historiskt.nu/smalsp/fj/index.html