Faringe-Gimo Järnväg,
del av Stockholm-Roslagens Järnvägar

Historik och kuriosa
Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) ägde ett helt nät av smalspåriga järnvägar i Uppland. När SRJ 1908 hade köpt Uppsala-Länna Järnväg (ULJ), ville man undersöka möjligheten att dra en förbindelsebana mellan Faringe, vid SRJ och Gimo, vid smalspåriga Dannemora-Hargs Järnväg (DHJ), där SRJ också var delägare. Man sökte och fick koncession 1910, men denna förföll, eftersom man inte kom igång att bygga inom två år. 1915 sökte man koncession igen och denna gång blev det av att bygga järnvägen, sedan man hittat intressenter som var beredda att vara med och finansiera järnvägen.

I September 1917 påbörjades järnvägsbygget vid Faringe station i nuvarande Näsby. Det rådde kristid i hela Sverige och den 16 maj 1918 gick rallarna i strejk för att få högre lön och bättre arbetsförhållanden. Konflikten pågick till den 27 juli samma år. Den 20 december hade man kommit till Upplands Tuna, 12 km norr om Faringe station. Den 16 januari 1919 öppnades denna sträcka för provisorisk godstrafik. Den 2 november 1920 kunde sträckan hela Faringe-Alunda öppnas för allmän trafik. Den 1 oktober 1921 kunde hela Faringe-Gimo Järnväg (RGJ) invigas.

En samtrafikering mellan SRJ, DHJ och FGJ påbörjades genast och pågick till den 1 juli 1959, då SJ tog över och förstatligade hela järnvägstrafiken i Roslagen. Från 1926 hade DHJ varit ett helägt dotterbolag till SRJ. 1935 hade DHJ blivit inlemmat i SRJ. När SJ hade tagit över dröjde det inte länge förrän man började lägga ner sträcka för sträcka i Roslagen. Den första februari 1960 lades all persontrafik ned på gamla FGJ. Fram till 1970 kördes ändå en del provisorisk godstrafik på linjen medan man höll på att bredda DHJ till normalspår.

1971-1972 revs spåren på hela FGJ. Sträckan mellan Faringe och Alunda var innan dess påtänkt som en förlängning av ULJ museijärnväg, men det blev inte av.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade mellan Gimo och Edinge den 27 juni 2016. Från Gimo till Alunda höll man på med breddning av vägen. Egentligen kan det tyckas vara dumt att ge sig ut och cykla på en väg där det pågår ett 15 km långt vägarbete. Men är man ute på en järnvägshistorisk expedition, så kan man inte ta sådana hänsyn. Vi cyklade som sagt söderut och efter ca tre km kom vi fram till Knutbols banvaktstuga på höger sida av vägen. Tittar man ordentligt i omgivningen så ser man tydliga spår efter banvallen som korsade vägen här. Strax innan Vettsta ligger stationshuset på vänster sida i en tvär kurva, där den nya vägen kommer att gå rakt fram och skära av den gamla vägen. Innan vi kom fram till Alunda passerade vi Haberga station på vänster sida av vägen, längst upp i byn. Större delen av Alunda samhälle ligger på höger sida av vägen ,men stationshuset ligger på andra sidan.

Söder om Alunda är vägarbetet färdigt, utom cykelbanan vid sidan om. Vi valde ändå att cykla på den ofärdiga cykelvägen. Underlaget skiftade från grus till väldigt grov makadam, så att vi bitvis fick leda cyklarna. Ca 500 meter innan Tunavägen tog cykelvägen plötsligt slut mitt ute på åkern. Vi fick leda cyklarna 200 meter genom knähög klövervall, innan vi kom fram till en traktorväg. Sedan var vi äntligen ute på Tunavägen.  Vi cyklade de ca två km till Tuna där vi med lätthet hittade Upplands Tunas stationshus. Från kyrkan kunde vi sedan cykla på banvallen ca tre km, innan den tog slut vid en åker vid Storängens gård. Vi cyklade ut på landsvägen och fortsatte ca tre km och kom fram till Edinge stationshus i byn Öster-Edinge. Sedan var det dags att vända. Vi valde bort att cykla ända till Faringe station,  eftersom det inte finns något kvar av banvallen dit.

Snabbfakta

 • Del av Stockholm-Roslagens Järnvägar
 • 891 mm bred
 • 32 km
 • 30 oktober 1910 koncession, som förfaller
 • 3 december 1915 ny koncession
 • 16 januari 1919 öppnas sträckan Faringe-Upplands Tuna för godstrafik, 12 km
 • 2 november 1920 öppnas sträckan ovan samt Upplands Tuna-Alunda, 5 km, för allmän trafik
 • 1 oktober 1921 öppnas sträckan Alunda-Gimo för allmän trafik, 15 km
 • 1 januari 1935 säljs FGJ till Dannemora-Harg Järnväg
 • 1 juli 1951 förstatligas järnvägen
 • 1 juli 1959 införlivas järnvägen i SJ
 • 1 februari 1960 upphör all persontrafik på hela järnvägen
 • 3 augusti 1970 upphör den kvarvarande godstrafiken på sträckan Alunda-Gimo.
 • 1971 rivs sträckan Gimo-Alunda
 • 1972 rivs sträckan Alunda-Faringe

Länkar
http://www.historiskt.nu/smalsp/srj/srj_beskrivning.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Faringe%E2%80%93Gimo_J%C3%A4rnv%C3%A4g