Hjo-Stenstorps Järnväg

Historik och kuriosa
Hjo-Stenstorps järnväg var en av de första järnvägarna i Sverige med spårvidden 891 mm, öppnad 1873. Först hade man sökt koncession för en 802 mm bred järnväg, som beviljades 19 januari 1872. Koncessionen ändrades sedan till 891 mm, 1873. Bygget finansierades av att Hjo stad och Tidaholms tändsticksfabrik tecknade aktier i järnvägsbolaget. Det byggdes en sidolinje till järnvägen, till Tidaholm via Ekedalen, där det låg en kalkindustri. Det fanns flera industrier längs linjen som kunde dra nytta av den nya järnvägen.

De första tjugo åren var ekonomin inte särskilt lysande. Sedan fick bolaget en ny direktör som fick bra ekonomi i företaget de nästkommande trettio åren.  Länk till karta.

Svensbro var grenstation för bibanan till Tidaholm. Här var det mycket trafik och på bangården fanns sex spår i bredd. Här fanns bl.a. godsmagasin, lokstall, kiosk, café och en omtalad trädgård. Av allt detta finns inte ett spår kvar idag.

Intryck från vår cykling
Hjo-Stenstorps Järnvägs cyklade vi den 5 juli 2010. Man kan cykla på banvallen hela vägen, utom de sista 2 km innan Stenstorp. Vi började på platsen där stationshuset en gång låg och cyklade förbi lokstallet och Åsens banvaktstuga i utkanten av Hjo. Vi cyklade längs Mullsjöns strand. Så småningom kom vi fram till Blikstorp. Här byggde man ett stationshus 1912, redan 1945 ansågs det vara för litet och i stället byggde man ett nytt i funkisstil. Säga vad man vill om huset, men det sticker ut.

Vi cyklade vidare och kom så småningom fram till platsen där Svensbro grenstation låg. Här fanns absolut ingenting, bara en stor öppen plats. Det är omöjligt att föreställa sig den aktivitet som en gång fanns här. På grund av tidsbrist hann vi inte utforska resterna av banvallen ner till Tidaholm.  Ljunghems banvaktstuga samt Kavlås station respektive banvaktstuga fotograferade vi dagen, efter när vi cyklade Tidaholms Järnväg.

Sista biten till Stenstorp cyklade vi också utan problem. I Stenstorp är stationshuset rivet. Där finns bara en väntkur på perrongen.

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 54 km lång
 • 21 mars 1873 koncession beviljas för 891 mm
 • 18 november 1873 öppnas sträckan Hjo-Stenstorp för allmän trafik
 • 20 november 1874 öppnas sidolinjen Svensbro-Ekedalen, 8 km
 • 1 juni 1876 öppnas sidolinjen Ekedalen-Tidaholm, 7 km
 • 1 juli 1948 förstatligas järnvägen
 • 3 juni 1956 läggs sträckan Svensbro-Tidaholm ned
 • 1956 rivs Svensbro-Tidaholm
 • 28 maj 1961 upphör persontrafiken på sträckan Hjo-Stenstorp
 • 1 september 1967 läggs godstrafiken ned
 • 1967-1968 rivs banan

Länkar till HSJ:s hemsida
http://www.hsj.se/hsj/index.htm