Hönshylte-Kvarnamåla Järnväg

Historik
Vid Hönshyltefjorden, i sjön Åsnen, strax norr om Ryd, vid Karlshamn-Vislanda Järnväg, ligger Norraryd. Härifrån byggde man i slutet på 1800-talet en järnväg till Kvarnamåla vid Växjö-Tingsryds Järnväg. Eftersom båda järnvägarna hade en spårvidd på1067 mm, fick även denna järnväg samma bredd. Det var svårt att få ekonomi i bolaget och det gick i konkurs redan efter tre år. Det bildades ett nytt bolag, som så småningom köptes upp av Växjö-Tingsryds Järnväg. Se länk till karta

Intryck från cyklingen
Hönshylte-Kvarnamåla Järnväg har vi cyklat två gånger, 2006 och 2011. Det är en lättcyklad banvall. Det kan vara lite knepigt att hitta banvallen nordost om Norraryd, men sedan är den lätt att följa fram till byn Hönebol, 20 km. Den sista km har vuxit igen, eftersom banvallen klipptes av, när man anlade riksväg 30. Sista biten får man cykla byvägen till Kvarnamåla.

Strax öster om Norraryd passerar banvallen över Mörrumsån på två mycket välbevarade valvbroar.  Banvallen går mest genom skogen och parallellt med länsväg 120. När man kommer till Urshult är det lätt att tappa bort banvallen om man inte är uppmärksam och korsar vägen på rätt ställe. Efter Urshult är det lätt att se banvallen mot nordost.

När man kommer till Kvarnamåla, efter att ha hittat rätt byväg dit, ser man den stora planen som en gång var bangård. Vid bangårdens slut ser man en banvall som går rakt fram, den leder till Tingsryd. Om man är lite uppmärksam och tittar mellan det röda och det gula huset, ser man den igenvuxna banvallen mot Norraryd. Går man in på stigen, några hundra meter hittar man till vänster det gamla dressinskjulet. Banvaktstuga finns dessvärre inte kvar.

Snabbfakta 

 • 1067 mm
 • 21 km lång
 • Länk mellan Växjö-Tingsryd och Karlshamn-Vislanda Järnvägar mellan Norraryd och Kvarnamåla
 • 27 maj 1898 koncession beviljas
 • 22 oktober 1900 öppnas järnvägen
 • 1903 går banan i konkurs
 • 1913 köps av Växjö-Tingsryds Järnväg
 • 1 spetember 1932 köps av Karlshamn-Vislanda-Bolmens Järnväg
 • 1 juli 1943 förstatligas järnvägen
 • 30 maj 1965 upphör persontrafiken
 • 1 mars 1971 upphör godstrafiken
 • 1972 rivs spåren

Länk till Rolf Steens hemsida
http://www.historiskt.nu/smalsp/hkj/index.html