Jönköping-Gripenbergs Järnväg

Historik och kuriosa
Det kan tyckas att järnvägsprojektet Jönköping-Gripenbergs Järnväg (JGJ) var synnerligen onödig satsning. Redan 1863 hade Jönköping fått järnvägsförbindelse via Södra Stambanan. Om man tittar på vilka som låg bakom projektet JGJ kan man kanske förstå intresset. I Huskvarna, öster om Kåvasjön, låg Husqvarna Vapenfabrik, ca 2 km från den befintliga järnvägen. SJ hade inget intresse av att bygga ett stickspår till fabriken, eftersom terrängen genom Huskvarna skulle göra det för dyrt. Husqvarna vapenfabrik inte hade råd att göra det ensam.

1883 kom förslag från Greve James Hamilton på Lyckås Gård och Baron Axel von Otter på Stora Hultrum till brukspatron Tham att bygga en järnväg från Jönköping till Gripenberg, vid Östra Stambanan. Första förslaget var att bygga en normalspårig järnväg, men när detta ansågs för dyrt, bestämde man sig så småningom för att bygga järnvägen med samma spårvidd som Kosta Järnväg, 600 mm.

Det blev mycket svårare än man trott att få finansiärer till projektet. När man väl lyckats få ihop finansieringen, visade det sig tydligt att herrarna hade helt olika intressen för järnvägen. Brukspatron Tham var mest intresserad av att få sitt stickspår från fabriken till Jönköping, medan Greve Hamilton var mest intresserad av att få järnvägen förbi sin gård. Man anlitade en ingenjör som byggledare och det första spadtaget togs i februari 1893. Trots att man kommit överens om att först bygga sträckan till Husqvarna Vapenfabrik, började greve Hamilton i sin otålighet att själv anlita folk till att bygga järnvägen till sin gård och påbörjade till och med schaktningsarbeten i Gripenberg. Detta ledde till stridigheter, ekonomiska problem och förseningar av hela projektet.

I april 1894 var äntligen sträckan Jönköping-Huskvarna färdig och kunde tas i bruk. Den 22 augusti 1894 var sträckan till Lyckås gård färdigbyggd. Detta var långt tidigare än vad som var planerat och misstankar kom om att Greve Hamilton hade omfördelat pengar i projektet till sin egen fördel.

Inte förrän 1898 återupptogs byggandet, efter att man lyckats få ihop nya pengar. I december 1898 hade man nått Bunn och den 21 oktober 1899 nådde man Förnäs. Den 18 december 1900 kom man fram till Vireda, men sen var det stopp. Här var pengarna definitivt slut, järnvägen nådde aldrig Gripenberg. Fram till nedläggningen den 31 augusti 1935 levde järnvägen en tynande tillvaro. Vapenfabriken i Huskvarna fick 1917 tillåtelse att lägga en tredje skena på spåret och på så sätt en normalspårig järnväg till Jönköping. Länk till karta.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Jönköping-Gripenbergs Järnväg den 17 maj 2013. Vi ställde bilen i Lekeryd och cyklade de 23 km upp till Vireda. Därifrån cyklade vi den 44 km långa banvallen. När vi var framme i Jönköping tog vi bussen tillbaka till Lekeryd. Vi rekommenderar verkligen att cykla detta håll. Det är nämligen en höjdskillnad på över hundra meter från Vireda till Jönköping. Jönköping ligger 90 meter över havet och Bunn station som ligger något lägre än Vireda, ligger på 197 meter.

Vi kunde cykla på banvallen nästan hela vägen. Från Vireda till Lilla Hultrum går banvallen som en traktorväg genom skogen och över fälten, lite uppkörd på sina ställen, men fullt farbar för en cykel. Från Lilla Hultrum till Bröttjemark har man anlagt vägen på den gamla banvallen. Över sjön Bunn har man lagt en lång bank och strax öster om Ingerydsdalen passerar man djup skärning. Från Bröttjemark till Skärstad kan man cykla på banvallen bitvis, men det mesta är nedplöjt till åker. Vi följde banvallen söder ut från Bröttjemark och sicksackade oss förbi åkrarna i Siringe. Mellan Skärstad och Kaxholmen gick banvallen parallellt med vägen ute på åkrarna och är nedplöjd.  Från Kaxholmen till Gisebo har man gjort bilväg av banvallen. Vid Vistakulle passerar man en djup skärning, på väg söderut. Från Gisebo till Huskvarna är banvallen också omgjord till väg, men det var lite svårt att följa exakt vilken sträcka som är banvall eller inte. I Jönköping tappade vi bort banvallen helt och hittade den inte förrän vid Valvet under järnvägen till Nässjö.

Det var en intressant cykeltur. När vi såg vilket arbete som låg bakom järnvägen, med allt sprängningsarbete som behövdes för att ta sig fram i terrängen, blev vi mycket förundrade över att man över huvudtaget hade gett sig på projektet.

Snabbfakta

 • 600 mm
 • 46 km lång
 • 22 oktober 1892 beviljas koncession
 • I februari 1893 börjar järnvägen byggas
 • 22 april 1894 öppnas sträckan Jönköping Ö-Rosendala/Husqvarna Vapenfabrik, 6 km
 • 22 augusti 1894 öppnas Rosendala-Lyckås gård, 14 km
 • 21 oktober 1899 öppnas Lyckås gård-Förnäs, 14 km
 • 18 december 1900 öppnas Förnäs-Vireda, 10 km
 • 1917 normalspårigt treskenspår Jönköping Ö-Husqvarna Vapenfabrik
 • 1 september 1935 läggs sträckan Rosendala-Vireda ned, 38 km
 • 1935-1935 rivs rälsen på sträckan Rosendal-Vireda
 • 1936 byggs sträckan Jönköping- Husgvarna vapenfabrik om till 1435 mm för godstrafik
 • 1 september 1986 läggs trafiken ned på kvarvarande sträcka
 • 1990 rivs rälsen

Länkar till hemsidor:
http://www.jgj.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6ping%E2%80%93Gripenbergs_J%C3%A4rnv%C3%A4g